υπουργείο Εργασίας

Γιώργος Μαυρωτάς
Κατερίνα Μάρκου
Κατερίνα Μάρκου
Κώστας Μπαργιώτας
Γιώργος Αμυράς
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ποτάμι
Ποτάμι
Κατερίνα Μάρκου
Κώστας Μπαργιώτας