9 Νοεμβρίου, 2016

Ανεφάρμοστη η εξάμηνη αναστολή των οφειλών για τους πλημμυροπαθείς

Μεταξύ 6–9/09/2016 σημειώθηκαν ισχυρότατες βροχοπτώσεις στη Μελιβοία, στη Σκήτη και στην Καρύτσα του Δήμου Αγιάς. Επίσης, στις 7/09/2016 σημειώθηκαν πλημμύρες στη Μεσσηνία και η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «…για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις: α) κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων), β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων ), γ) οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής».

Το πρόβλημα είναι ότι η εγκύκλιος δεν έχει κοινοποιηθεί στα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι υπάλληλοι να δηλώνουν άγνοια για την σχετική ρύθμιση. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι γνωρίζοντας την εν λόγω απόφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν πλήρωσαν τις οφειλές τους και τώρα κανείς δεν μπορεί να τους πει τι πρόκειται να γίνει. Εντωμεταξύ, λόγω μηχανοργάνωσης κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να τους απαντήσει επίσημα εάν το σύστημα που εκδίδει τις οφειλές τους είναι ενημερωμένο η όχι. Οι υπάλληλοι του ΟΑΕΕ τους προτείνουν να κάνουν νέα αίτηση υπαγωγής (με ό,τι συνέπειες έχει αυτό) στη διάταξη θεωρώντας προφανώς εκ προοιμίου ότι έχει ήδη χαθεί η ρύθμιση και ουσιαστικά να δηλώσουν ότι αποδέχονται πως είναι εκπρόθεσμοι. Ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά αν έχει κοινοποιηθεί η εγκύκλιος στα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ). Επίσης, τι θα γίνει αν κάποιος στο ενδιάμεσο διάστημα έχει καταβάλει μέρος των οφειλών και τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι έκαναν χρήση παλαιότερης ευεργετικής διάταξης και είχαν υπαχθεί σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία πληρώνοντας μικρότερο ασφάλιστρο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
1) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2) Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ανεφάρμοστη η εξάμηνη αναστολή των οφειλών για τους πλημμυροπαθείς»

Μεταξύ 6–9/09/2016 σημειώθηκαν ισχυρότατες βροχοπτώσεις στη Μελιβοία, στη Σκήτη και στην Καρύτσα του Δήμου Αγιάς. Επίσης, στις 7/09/2016 σημειώθηκαν πλημμύρες στη Μεσσηνία και η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια περίοδο επλήγησαν και πολλές άλλες περιοχές ανά την επικράτεια. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε εγκύκλιο (αριθμ.πρωτ.:Φ.80000/οικ.42724/1641) προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας & επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητάς του με θέμα τη στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «Μετά τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τις ανωτέρω περιοχές, η Πολιτεία λαμβάνει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως γνωρίζετε, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και ισχύουν πάγιες ρυθμίσεις (άρθρο 4, παρ. 2 του ν. 2556/97, όπως ισχύει και Υ.Α. Φ14/οικ. 333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998), σύμφωνα με τις οποίες για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις: α) κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων), β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων ), γ) οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής».

Το ίδιο έπραξε και το Υπουργείο Οικονομιών με την ΠΟΛ 1126/14-9-2016 με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων». Μεταξύ άλλων, στην ΠΟΛ ορίζεται ότι «προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και καταβολής του φόρου αυτού για τους υποκειμένους οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται φόρος προστιθέμενης αξίας (μικρές επιχειρήσεις)».

Το πρόβλημα είναι ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν έχει κοινοποιηθεί στα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ) με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι υπάλληλοι να δηλώνουν άγνοια για την σχετική ρύθμιση. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αρκετοί πολίτες, οι οποίοι γνωρίζοντας την εν λόγω απόφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν πλήρωσαν τις οφειλές τους και τώρα κανείς δεν μπορεί να τους πει τι πρόκειται να γίνει. Μάλιστα, υπάρχουν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι έκαναν χρήση παλαιότερης ευεργετικής διάταξης και είχαν υπαχθεί σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία πληρώνοντας μικρότερο ασφάλιστρο και τώρα δεν γνωρίζουν εάν χάνουν αυτό το ευεργέτημα. Εντωμεταξύ, λόγω μηχανοργάνωσης κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να τους απαντήσει επίσημα εάν το σύστημα που εκδίδει τις οφειλές τους είναι ενημερωμένο η όχι. Οι υπάλληλοι του ΟΑΕΕ τους προτείνουν να κάνουν νέα αίτηση υπαγωγής (με ό,τι συνέπειες έχει αυτό) στη διάταξη θεωρώντας προφανώς εκ προοιμίου ότι έχει ήδη χαθεί η ρύθμιση και ουσιαστικά να δηλώσουν ότι αποδέχονται πως είναι εκπρόθεσμοι.

Επειδή χιλιάδες πληγέντες από τις πλημμύρες βρίσκονται σε καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας,

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1) Έχει κοινοποιηθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στα κατά τόπους γραφεία των ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ);

2) Είναι ενημερωμένο το σύστημα του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ που εκδίδει τις οφειλές;

3) Τι θα γίνει αν κάποιος στο ενδιάμεσο διάστημα έχει καταβάλει μέρος των οφειλών;

4) Τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι έκαναν χρήση παλαιότερης ευεργετικής διάταξης και είχαν υπαχθεί σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία πληρώνοντας μικρότερο ασφάλιστρο; Χάνουν το ευεργέτημα;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας