9 Νοεμβρίου, 2016

Ανάγκη και αποτελεσματικότητα του μέτρου Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου

«Για ποιο λόγο πληρώνουμε τις βιομηχανίες να κλείσουν τους γενικούς τους, εφόσον το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας θα βρίσκεται σε υπερεπάρκεια ισχύος τα επόμενα χρόνια και όπως φαίνεται δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάγκη;», ζητά να μάθει ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος αναφερόμενος στην εφαρμογή του μέτρου Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ).

Ο κ. Αμυράς ρωτά τον Υπουργό να μάθει, πόσο μας έχει κοστίσει έως τώρα το μέτρων των ΥΔΦ και ποια μέτρα προώθησης έχει λάβει η Κυβέρνηση στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τέλος, ο βουλευτής τονίζει στην ερώτησή του τα προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί με το Μητρώο του ΑΔΜΗΕ, στο οποίο καταγράφονται οι βιομηχανίες που συμμετέχουν στις ΥΔΦ, καθώς έχει παρατηρηθεί να συμμετέχουν βιομηχανικές μονάδες, που ή υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει ή είναι αδύνατο να συμμετέχουν και ζητά να μάθει ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στο Μητρώο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πριν από περίπου ένα χρόνο, με υπουργική απόφαση (ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 184898/11-12-2015) ο τέως Υπουργός κ. Σκουρλέτης εισήγαγε το μέτρο των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ ή διακοψιμότητα) με το οποίο παρέχεται το δικαίωμα στον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) να επιβάλλει πρόσκαιρο περιορισμό της ενεργού ισχύος σε επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες (Διακοπτόμενος Καταναλωτής) μέχρι μια συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) και μετά από προειδοποίηση, έναντι ανάλογου οικονομικού ανταλλάγματος. Με τον τρόπο αυτό ενεργοβόρες επιχειρήσεις αποζημιώνονται εκ των προτέρων και δεσμεύονται ότι θα απελευθερώνουν φορτία ηλεκτρικού ρεύματος όταν το σύστημα τα χρειάζεται.

Ωστόσο, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας παρουσιάζει πτωτική πορεία λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης και δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κινδυνεύει με αστάθεια. Πιο συγκεκριμένα, ο ΑΔΜΗΕ σε δύο μελέτες του για την Επάρκεια Ισχύος (2013-2020 και 2017-2023) αναφέρει ότι οι ωριαίοι δείκτες αξιοπιστίας είναι πολύ πιο πάνω από τα αποδεκτά όρια ενώ στη δεύτερη μελέτη τονίζει πως «τα επίπεδα αξιοπιστίας παραμένουν υψηλά έως και το 2019 ακόμα και χωρίς τη δυνατότητα εισαγωγών ενέργειας». Σύμφωνα επίσης με μελέτη του ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά), προκύπτει πως τα προηγούμενα τρία χρόνια δεν εμφανίστηκαν συνθήκες ανάγκης περικοπής φορτίων, αφού κάθε στιγμή υπήρχαν τουλάχιστον 1.500 MW περίσσιας διαθέσιμης θερμικής δυναμικότητας η οποία μάλιστα αποζημιώνεται με Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ). Τέλος, ο ίδιος ο τέως Υπουργός στις προγραμματικές δηλώσεις πριν τις εκλογές του περσινού Σεπτεμβρίου και 3 μήνες πριν την έκδοση της απόφασης είχε επισημάνει την υπερεπάρκεια ισχύος παραγωγής.

Ένα άλλο πρόβλημα της εφαρμογής των ΥΔΦ είναι ότι το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου (ΜΔΦ) που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ και στο οποίο εγγράφονται οι βιομηχανικές μονάδες που θέλουν να συμμετέχουν στις ΥΔΦ, δεν είναι ενημερωμένο κατάλληλα με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για τις ΥΔΦ βιομηχανίες που υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει. Επιπροσθέτως, τα κριτήρια για να εγγραφεί μία βιομηχανία στο ΜΔΦ δεν αποκλείουν επιχειρήσεις που αν χρειαστεί να διακόψουν τις υπηρεσίες τους ενδέχεται να δημιουργήσουν περαιτέρω αστάθεια του συστήματος, όπως για παράδειγμα τα ορυχεία της ΔΕΗ.

Τέλος, σε δηλώσεις του ο τέως Υπουργός κ. Σκουρλέτης είχε χαρακτηρίσει το μέτρο των ΥΔΦ ως εργαλείο άσκησης βιομηχανικής πολιτικής προς υποκατάσταση των οικονομικών εκπτώσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ των βιομηχανικών καταναλωτών, άσχετα αν εμφανίζονται ως μέτρα με τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ενεργειακής αγοράς.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός

1) Έχει προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα αστάθειας του Συστήματος κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου της διακοψιμότητας;

2) Πόσο έχει κοστίσει έως σήμερα η εφαρμογή των ΥΔΦ;

3) Ποιες είναι οι βιομηχανικές μονάδες που συμμετέχουν στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου;

4) Υπάρχει αναγκαιότητα στην εφαρμογής του εν λόγω μέτρου και πως αποτιμάται η αποτελεσματικότητα του έως τώρα;

5) Ποια μέτρα προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας της ελληνικής βιομηχανίας έχει λάβει η Κυβέρνηση;

Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας