10 Νοεμβρίου, 2016

Εξαίρεση του δήμου Θερμαϊκού από την αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες περιοχές

Εξηγήσεις σχετικά με την παράλειψη του δήμου Θερμαϊκού από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ζητά με ερώτησή της προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου.

Ειδικότερα, με το υπ’ αρ. Φ. 80000/οικ. 42724/1641/25-10-2016 έγγραφο με θέμα «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές» του Υφ. Εργασίας κ. Πετρόπουλου, γνωστοποιείται προς όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης η εφαρμογή των παγίων ρυθμίσεων για την ανακούφιση και στήριξη αποδεδειγμένα πληγεισών επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Στο έγγραφο αναφέρονται συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές από το Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016 και στις οποίες εφαρμόζονται οι εν λόγω ρυθμίσεις. Σε αυτές, όμως, δεν περιλαμβάνονται οι πληγείσες από τις έντονες πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται περιοχές όπου επλήγησαν αργότερα, όπως η Θάσος, ή την ίδια περίοδο, όπως, ενδεικτικά, στην Ηλεία, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία και τη Λάρισα.

Η παράλειψη αυτή προκαλεί εντύπωση δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήδη από τις 21/9/2016 έχει δημοσιεύσει σχετική εγκύκλιο [ΠΟΛ.1136/2016] για την παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού μέχρι τις 7/3/2017.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι οι καταστροφικές πλημμύρες στο δήμο Θερμαϊκού έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές και υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και ασφαλισμένους, επομένως πρέπει να εφαρμοστούν και σε αυτούς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.

Ρωτά, λοιπόν, το αρμόδιο υπουργείο που οφείλεται η παράλειψη των επιχειρήσεων και κατοίκων του δήμου Θερμαϊκού από την εγκύκλιο για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων καθώς και αν θα υπάρξει άμεσα διόρθωση ή έκδοση νέας εγκυκλίου και κοινοποίηση αυτής προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση του δήμου Θερμαϊκού από την αναστολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις πληγείσες περιοχές

Με το με αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 42724/1641/25-10-2016 έγγραφο με θέμα «Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές» του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλου, γνωστοποιείται προς όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης η εφαρμογή των παγίων ρυθμίσεων για την ανακούφιση και στήριξη αποδεδειγμένα πληγεισών επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι: α) κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων), β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων), γ) οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής
Στο έγγραφο αναφέρονται συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές από το Μάρτιο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016 και στις οποίες εφαρμόζονται οι εν λόγω ρυθμίσεις. Σε αυτές, όμως, δεν περιλαμβάνονται οι πληγείσες από τις έντονες πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού. Αντιθέτως, περιλαμβάνονται περιοχές όπου επλήγησαν αργότερα, όπως η Θάσος, ή την ίδια περίοδο, όπως, ενδεικτικά, στην Ηλεία, στη Λακωνία, τη Μεσσηνία και τη Λάρισα.

Προκαλεί εντύπωση η παράλειψη του δήμου Θερμαϊκού, δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήδη από τις 21/9/2016 έχει δημοσιεύσει σχετική εγκύκλιο [ΠΟΛ.1136/2016] για την παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 06.09.2016 στον Δήμο Θερμαϊκού μέχρι τις 7/3/2017.

Επειδή οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι πάγιες και προκύπτουν εκ του νόμου (άρθρο 8 ν. 2256/1994 και υπ’ αρ. Υ.Α. Φ14/οικ. 333/6-3-1998, ΦΕΚ 272Β/18-3-1998), επομένως οφείλουν να εφαρμόζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης δίχως άλλο, παρόλα αυτά παρατηρείται το φαινόμενο οι υπηρεσίες να δηλώνουν άγνοια,

Επειδή οι καταστροφικές πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου στο δήμο Θερμαϊκού έχουν προκαλέσει σημαντικές οικονομικές και υλικές ζημιές σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και ασφαλισμένους, επομένως πρέπει να εφαρμοστούν και σε αυτούς οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών τους προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Πού οφείλεται η παράλειψη των επιχειρήσεων και κατοίκων του δήμου Θερμαϊκού από την εγκύκλιο για την εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων στην αποπληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών;

2) Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα σε διόρθωση ή έκδοση νέας εγκυκλίου και κοινοποίηση αυτής προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ώστε να συμπεριληφθεί στις πληγείσες περιοχές και ο δήμος Θερμαϊκού και να εφαρμοστεί ο νόμος;

Η ερωτώσα βουλευτής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης