18 Οκτωβρίου, 2017

Υπόχρεοι καταβολής εισφορών φοιτητές και αμειβόμενοι για περιστασιακή εργασία;

Ερώτηση προς: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων, που αμείβονται με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης) για περιστασιακή εργασία, κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας) και Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου).

Οι βουλευτές τονίζουν πως ούτε εργοδότες, ούτε φοροτεχνικοί, ούτε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν εάν είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών και με ποιον τρόπο θα γίνεται ο υπολογισμός αυτής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Απόδειξη Δαπανών (τίτλος κτήσης) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ»

Ενάμιση χρόνο μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016, υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα που απασχολούν τους εργοδότες και τους εργαζομένους και που χρήζουν διευκρινίσεων από το Υπουργείο. Ένα από αυτά αφορούν την ευκαιριακή μη μόνιμη απασχόληση που δεν υπερβαίνει σε ετήσια αμοιβή τα 5.000 ευρώ, όπου έως σήμερα (ή έως την 1/1/2017) καταβαλλόταν με τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπανών) από τον εργοδότη στον εργαζόμενο και επάνω στην οποία δεν διενεργούταν παρακράτηση εισφορών.

Η εν λόγω κατηγορία ευκαιριακής απασχόλησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φοιτητές και νοικοκυρές που εργάζονται περιστασιακά, ενδεικτικά, σε διανομή φυλλαδίων, έρευνες αγοράς, προώθηση προϊόντων ή ακόμα και ερευνητές, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές που μετέχουν περιστασιακά σε ερευνητικά προγράμματα.

Πρόσφατες δηλώσεις του κ. Υφυπουργού ανέφεραν πως «όσοι αμείβονται για περιστασιακή απασχόληση με τίτλο κτήσης δεν θα λάβουν ειδοποιητήριο εισφορών», παρόλα αυτά δεν υπάρχει σχετική Εγκύκλιος που να αποσαφηνίζει το θέμα, ενώ λογιστές και φοροτεχνικοί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν ή ερμηνεύουν το Ν.4387/2016 με αντίθετο τρόπο από ότι το ερμηνεύουν οι δηλώσεις του κ. Υφυπουργού.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η πλήρης σύγχυση σε σχέση με το τι ισχύει και εμφανής ο κίνδυνος, κάποιος που έχει λάβει περιστασιακή αμοιβή, για παράδειγμα 2,000 ευρώ το προηγούμενο έτος να κληθεί να την αποδώσει ολόκληρη στον ΕΦΚΑ στη βάση της ελάχιστης ετήσιας εισφοράς.

Στη βάση των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Τι ισχύει τελικά για τις ασφαλιστικές εισφορές περιστασιακής απασχόλησης με τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπανών);

2. Πότε θα εκδοθεί σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει το θέμα, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από τον κάθε εμπλεκόμενο (εργοδότη, εργαζόμενο, λογιστή);

3. Έχετε λάβει υπόψη τον κίνδυνο κάποιος να βρεθεί στη θέση να πρέπει να καταβάλει υψηλότερες εισφορές από την αμοιβή που έχει λάβει;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμύρας – Β’ Αθήνας
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου