ΑΣΕΠ

Γιώργος Αμυράς
Το Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το Ποτάμι
Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πάνος Μπιτσαξής
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Τομέας Παιδείας
Παναγιώτης Καρκατσούλης
Το Ποτάμι
12