18 Ιουλίου, 2016

«Ξανά κύρωση Σύμβασης με προβληματικές διατάξεις»

Την κακή νομοθέτηση της κυβέρνησης με εισαγωγή διατάξεων – στην πλειοψηφία τους πελατειακού χαρακτήρα - που παρεισφρέουν στο σχέδιο νόμου για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, επεσήμανε ο Ιάσονας Φωτήλας, ειδικός αγορητής και βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού, στην τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο κ. Φωτήλας ανέφερε, ότι η αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τη μια έχει οδηγήσει στη βελτίωση πολλών πτυχών της καθημερινότητας, αλλά παρατηρείται και συνεχής εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας. Όμως, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο η κυβέρνηση συμπεριέλαβε 14 άρθρα, από τα οποία τα 11 δεν υπήρχαν καν στο κείμενο της διαβούλευσης και στα 2 από τα 3 που υπήρχαν προστέθηκαν νέες παράγραφοι. Απόρησε με το άρθρο για τη μετάταξη ΔΕ εξωτερικών φρουρών σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ, χωρίς να τηρούνται οι σχετικές νομοθεσίες, για τροποποιήσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ακόμη και σε διατάξεις, που ψήφισε η κυβέρνηση προ λίγων μηνών, αλλά και για την κατάργηση του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και προέδρου ή μέλους Συμβουλίου του Δικαστηρίου.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αποτελείται από δύο ουσιαστικά μέρη: Με το πρώτο εισάγεται προς ψήφιση η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο μαζί με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο για την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών.

Επιπλέον, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 σχετικά με τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Θα είμαι σύντομος για το πρώτο μέρος, γιατί θέλω να δώσω έμφαση στο δεύτερο που αφορά στα άρθρα 8-21 και αποτελεί δείγμα της κακής νομοθέτησης που κατ’ εξακολούθηση γίνεται από την κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός πως η αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών που έχει σημειωθεί παγκόσμια αλλά και στην πατρίδα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στη βελτίωση πολλών πτυχών της καθημερινότητάς μας (όπως πληροφόρηση, επικοινωνία, ηλεκτρονικές συναλλαγές, νέες μορφές εργασίας).

Ταυτόχρονα όμως η ηλεκτρονική εγκληματικότητα εμπλουτίζεται συνεχώς, ενώ σημαντική είναι και η πιθανότητα νέων μορφών ηλεκτρονικών εγκλημάτων στο μέλλον. Για παράδειγμα, σημειώνεται αύξηση στις ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες, τις επιθέσεις κακόβουλων λογισμικών και την ψηφιακή κατασκοπία.

Η συνεχής εξέλιξη των δυνατοτήτων που προσφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους δράστες ηλεκτρονικών εγκλημάτων και οι εξειδικευμένες γνώσεις που αυτοί διαθέτουν απαιτούν την έγκυρη αντιμετώπισή τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε ειδική έρευνα που έγινε στη Βρετανία διαπιστώθηκε ότι το έτος 2020 οι κακοποιοί θα γνωρίζουν στην εντέλεια τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των τραπεζικών κωδικών και των τεχνικών αναγνώρισης και θα έχουν την τεχνογνωσία να υπερκεράσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εμπόδιο, ενώ επιπλέον ανησυχία προκαλεί η παραδοχή (σύμφωνα με δημοσιεύματα) αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα στις Βρυξέλλες, ότι δεν αποκλείεται κυβερνοεπίθεση σε πυρηνικό σταθμό στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το ζήτημα νομικής αντιμετώπισης ηλεκτρονικών εγκλημάτων είναι δύσκολο και πολύπλοκο, καθώς απαιτεί τόσο νομικές όσο και τεχνικές γνώσεις, ενώ άπτεται και πολλών ζητημάτων, όπως η εθνική ασφάλεια (οδηγίες για κατασκευή βομβών και παρασκευή ναρκωτικών, τρομοκρατικές ενέργειες), η προστασία ανηλίκων (παραπλανητική διαφήμιση, βία, πορνογραφία), η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η οικονομική ασφάλεια (απάτη, οδηγίες για απάτες πιστωτικών καρτών), η ασφάλεια πληροφοριών (hacking) και η προστασία της ιδιωτικής ζωής (παράνομη διακίνηση προσωπικών στοιχείων, ηλεκτρονική σεξουαλική παρενόχληση).

Συνεπώς, απαιτείται συνολική αντιμετώπιση, συστηματοποίηση, κωδικοποίηση και συνεχής παρακολούθηση των σχετικών ζητημάτων. Επιπλέον, η συνεργασία της Ελλάδας με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, και άλλους διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων κρίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Από αυτή την άποψη εμείς στηρίζουμε την κύρωση της παραπάνω Σύμβασης με το συνοδευτικό Πρωτόκολλό τους και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας.

Στο δεύτερο μέρος όμως κατά τη συνήθη πρακτική σας, μέσα σε κύρωση Διεθνούς Σύμβασης και ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας, παρεισφρέουν στο σχέδιο νόμου και διατάξεις, στην πλειοψηφία τους πελατειακού χαρακτήρα, που τροποποιούν υπάρχουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι μόνο (άρθρα 8 έως 21).

Ας σημειωθεί εδώ ότι από αυτά τα 14 άρθρα, τα 11 δεν συμπεριλαμβάνονταν καν στο κείμενο που είχε βγει στη διαβούλευση, ενώ στα 2 από τα 3 που υπήρχαν στο κείμενο της διαβούλευσης υπάρχουν προσθήκες νέων παραγράφων!

Συνεχίζεται για άλλη μία φορά - έχει γίνει δεύτερη φύση σας πια - το κακό παράδειγμα νομοθέτησης.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος προσθέτετε με την παρ. 2 του άρθρου 17 διάταξη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετάταξη εξωτερικών φρουρών κατηγορίας ΔΕ σε οργανικές θέσεις επιστημονικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ συγκεκριμένων ειδικοτήτων (Εγκληματολόγων Ψυχολόγων, Κοινωνιολόγων, Γεωπόνων, Φαρμακοποιών, Ιατρών, Οδοντιάτρων).

Καταργείτε δηλαδή τον ειδικό κανόνα απαγόρευσης μετάταξης των εξωτερικών φρουρών αλλά και τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις μετατάξεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων δηλαδή ότι δεν μπορεί υπάλληλος ΔΕ να μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία πριν παρέλθει 8ετία, εάν κατείχε το απαιτούμενο για την ανώτερη κατηγορία πτυχίο κατά το χρόνο του διορισμού του.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η διάταξη στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των καταστημάτων κράτησης και την κάλυψη επειγουσών αναγκών σε επιστημονικό προσωπικό.
Όμως, κατ’ αυτό τον τρόπο δε θα υποχωρήσουμε στο επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από τις υπηρεσίες εξωτερικής φρούρησης; Πλεονάζει σήμερα το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης;

Σίγουρα, όσοι έχουν προσληφθεί ως εξωτερικοί φρουροί γνώριζαν ότι απαγορεύεται οιαδήποτε μετάταξή τους. Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιος να θελήσει να προσληφθεί ως ΔΕ εξωτερικός φρουρός όταν έχει πτυχίο ιατρού ή οδοντιάτρου;;;; Ειδικά όταν οι συγκεκριμένες θέσεις στα καταστήματα κράτησης συνέχεια κρίνονται άγονες.

Δεν μπορώ επίσης να μην σχολιάσω τη διάταξη του άρθρου 13 που είναι άκρως «φωτογραφική».

Ο ίδιος ο Υπουργός καταρχάς έρχεται μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών να αλλάξει δική του διάταξη!!! Δε ξεχνάμε ότι στο νόμο για το σύμφωνο συμβίωσης στις 24/12/2015, ο Υπουργός μας έφερε σχετική διάταξη προς ψήφιση!!! Δηλαδή δημιουργήσατε τότε τη Διεύθυνση Συντονισμού Φυλακών για να «τακτοποιήσετε» σε θέση ευθύνης άλλον έναν ημέτερο. Δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η Γενική Διεύθυνση Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.

Γιατί σήμερα μετατρέπετε το Αυτοτελές Γραφείο σε επίπεδο Διεύθυνσης;;; Μήπως ο ημέτερός σας προτιμά να λέει ότι προΐσταται Δ/νσης και όχι Αυτοτελούς Γραφείου;

Ή επίσης με την παρ. 3 του άρθρου 11 με την οποία καταργείται πλέον το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας μέλους του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και προέδρου ή μέλους Συμβουλίου του Δικαστηρίου.

Για ποιο λόγο ειλικρινά καταργείτε αυτό το άρθρο; Για ποιο λόγο να έχει κάποιος δικαστικός λειτουργός διπλή ιδιότητα: δηλαδή και μέλος συνδικαλιστικού οργάνου (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων) αλλά και μέλος της Διοίκησης του Δικαστηρίου στο οποίο ανήκει;

Με αυτές τις παρατηρήσεις, δηλώνουμε την επιφύλαξή μας επί της αρχής λόγω των άρθρων που έχουν παρεισφρήσει στην Κύρωση της Σύμβασης.

Σας ευχαριστώ.

Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας

Σχετικά