27 Φεβρουαρίου, 2016

Τροποποίηση προγράμματος Κυριακής

Μετά από πρόταση του Επικεφαλής, το προεδρείο και στη συνέχεια η εναπομείνασα ολομέλεια δέχτηκε να οριστεί νέα ολομέλεια το πρωί της Κυριακής στις 9.30 και μέχρι τις 12.30.

Ο Σταύρος παραιτείται από την παρουσίασή του που ήταν προγραμματισμένη στις 10.00 για να ακουστούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Οι ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν στις 11.00 παράλληλα με την ολομέλεια. Θα προηγηθούν τα μέλη από απομακρυσμένες περιοχές έτσι ώστε κάποιοι να μπορούν να ταξιδέψουν. Στη 1.00 θα γίνει η ψήφιση των πολιτικών κειμένων, στις 2.00 θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του ΣΑΑΣ και στις 2.30 η συνεδρίαση της ΜΕΣΥΑ. Λήξη συνεδρίου στις 4.00

Σχετικά