11 Φεβρουαρίου, 2019

Αυτό είναι το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών

Σοφία Βαστάκη
Οντίν Λιναρδάτου
Μαριάννα Αντωνιάδου
Δημήτρης Αυγουστάτος
Ανάργυρος Παπουτσόγλου
Παναγιώτης Καλαντζης
Ιωάννης Κυριαζής
Βασίλειος Φραντζολάς

Συντονιστής λειτουργίας ορίζεται ο Κώστας Καμπαναράκης.