2 Νοεμβρίου, 2016

Το μέλλον των συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Οι βουλευτές του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), Αικατερίνη Μάρκου (Β' Θεσσαλονίκης) και Γρηγόρης Ψαριανός (Β' Αθήνας), κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με το μέλλον των συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριος Χρήστος Σπίρτζης, με απόφασή του, συγκρότησε επιτροπή περί των θεμάτων απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές» με έργο την υποβολή πορίσματος στον ίδιο µέχρι την 30η Απριλίου 2016 και στο οποίο θα περιλαµβάνονται και οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1370/2007 υποχρεώνει από το 2019 και έπειτα κάθε εμπλεκόμενο φορέα να αποσαφηνίσει τις θέσεις του για την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας των δημοσίων συγκοινωνιών στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη με κριτήρια ποιότητας, αλλά και μείωσης του κόστους.

Οι βουλευτές του Ποταμιού ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό, εάν η εν λόγω επιτροπή υπέβαλε το πόρισμά της και τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις στον Υπουργό Υ.Μ.Ε. µέχρι την 30η Απριλίου 2016 και εάν όχι γιατί. Ζητούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο τόσο του εν λόγω πορίσματος όσο και για τις συμπεριληφθείσες αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Κανονισµού 1370/2007. Επιπλέον, ρωτούν για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του κ. Υπουργού για την απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1370/2007 και, τέλος, ζητούν να πληροφορηθούν, για ποιο λόγο το Υπουργείο Μεταφορών δεν προχώρησε στη θεσμική αναβάθμιση της “Αρχής Μεταφορών” για τη Θεσσαλονίκη με το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Το μέλλον των συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτζης, με την υπ’ αριθ. Πρωτ.: Οικ Α 77020/5627/15/23-12-2015 απόφασή του, συγκρότησε 7μελή επιτροπή περί των θεμάτων απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές».

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η διερεύνηση, υπό το πρίσµα των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 1370/2007, της δυνατότητας απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών και η εξέταση και αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων.

Η επιτροπή όφειλε να υποβάλει στον Υπουργό το πόρισμά της προς έγκριση µέχρι την 30η Απριλίου 2016, στο οποίο θα περιλαµβάνονται και οι αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Κανονισµού.

Ο Κανονισμός 1370/2007, αφενός παρέχει ένα γενικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς των δημοσίων συγκοινωνιών όπου προβλέπεται οι δημόσιες συγκοινωνίες να παρέχονται από φορείς που ανήκουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αφετέρου ορίζει την μεθοδολογία των διαδικασιών της ανάθεσης, ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης που η κάθε πόλη ή χώρα θα προ-επιλέξει.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει στη διατύπωση και εφαρμογή των προδιαγραφών παροχής του μεταφορικού έργου ενώ και, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, να εισηγηθεί και να επιλέξει ένα κατάλληλο σύστημα για τη βελτίωση και οργάνωση των δημοσίων συγκοινωνιών που θα εφαρμοστεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της χώρας και τις τοπικές ανάγκες, με κριτήρια ποιότητας αλλά και μείωσης του κόστους.

Επειδή δύο έτη μετά την ανάληψη της εξουσίας από την συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι πολίτες που χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες στις δύο μεγάλες πόλεις ταλαιπωρούνται καθημερινά, οι οφειλές δεδουλευμένων σε εργαζομένους αυξάνονται διαρκώς, το ίδιο το κράτος δεν τηρεί τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στους Οργανισμούς Συγκοινωνιών και πολύ μεγάλο μέρος του στόλου οχημάτων έχει καταστεί ανενεργό, με πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην οικονομική βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών, όσο και στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και την αστική αειφορία,

Επειδή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με το πόρισμα της επιτροπής και τις προτάσεις που αυτό περιέχει, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί μέχρι τις 30/4/2016,

Επειδή στο παρελθόν, το Υπουργείο Μεταφορών είχε δρομολογήσει τη θεσμική αναβάθμιση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) σε “Αρχή Μεταφορών”, σχέδιο που παραμένει και σήμερα «στο συρτάρι»,

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Έχει υποβληθεί το πόρισμα της επιτροπής περί των θεμάτων απελευθέρωσης των αστικών συγκοινωνιών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 1370/2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές» με τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις µέχρι την 30η Απριλίου 2016; Εάν όχι γιατί;

2. Ποιο είναι το περιεχόμενο του εν λόγω πορίσματος της επιτροπής και ποιες είναι οι συμπεριληφθείσες αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εφαρµογή του Κανονισµού 1370/2007;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1370/2007 όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

4. Για ποιους λόγους δεν προχώρησε η θεσμική αναβάθμιση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) σε Δημόσια Αρχή Μεταφορών; Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση αυτή και πότε;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Κατερίνα Μάρκου – Β' Θεσσαλονίκης
Γρηγόρης Ψαριανός – Β' Αθήνας