29 Μαρτίου, 2016

«Τι θα κάνει το Υπουργείο για το χρονίζον πρόβλημα ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΔΑΣ;»

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΔΑΣ, οι οποίοι περιμένουν εδώ και 6 χρόνια την αποζημίωσή τους, μετά από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας το 2009, ζήτησε να ενημερωθεί ο Χάρης Θεοχάρης με επίκαιρη ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.

Κατά την πρωτολογία του, ο κ. Θεοχάρης στηλίτευσε τις συνεχείς αναβολές της συζήτησης στη Βουλή, εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, με αποτέλεσμα η ερώτηση να είναι πλέον στο περιεχόμενό της «ανεπίκαιρη». Και αυτό, γιατί η ερώτηση αφορούσε στον πίνακα αναγγελίας των δικαιούχων από συμβόλαια ζωής, ο οποίος συμπεριέλαβε μόνο 40.000 από τα 220.000 συμβόλαια, ενώ η προθεσμία για ανακοπή κατά του πίνακα έληξε στις 18 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, η ερώτηση παραμένει στην ουσία της επίκαιρη, εφόσον το θέμα των δικαιούχων δεν έχει επιλυθεί.

Ο Υπουργός τοποθετήθηκε, λέγοντας ότι σύμφωνα με τον εκκαθαριστή, τα συμβόλαια, που δεν αναγγέλθηκαν, ήταν επενδυτικά και όχι ασφαλιστικά και άρα θα αποζημιωθούν από την κοινή και όχι την ασφαλιστική εκκαθάριση. Είπε, επίσης, ότι ένα μεγάλο ποσοστό δικαιούχων δεν προέβη σε ανακοπή κατά του πίνακα, γιατί τα συμβόλαιά τους αφορούσαν πολύ μικρά ποσά και η ανακοπή με δεδομένα και τα δικαστικά έξοδα δεν ήταν η συμφέρουσα γι' αυτούς λύση.

Στη δευτερολογία του ο Χάρης Θεοχάρης κάλεσε τον Υπουργό να μην αντιμετωπίζει κυνικά τους ανθρώπους αυτούς, με το να λέει ότι λόγω μικρών ποσών δεν τους συμφέρει να προχωρήσουν σε ανακοπή. Είπε, επίσης, ότι τα προϊόντα, που τώρα έμειναν εκτός του πίνακα των δικαιούχων, πουλήθηκαν ως ασφαλιστικά και όχι ως επενδυτικά, ενώ το να προσδοκούμε, ότι θα φτάσουν τα χρήματα να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι από την κοινή εκκαθάριση, είναι ουτοπικό, καθώς αυτά δεν θα είναι αρκετά ούτε για την ασφαλιστική. «Τίθεται μείζον θέμα για τον τρόπο, που η Πολιτεία ασκεί την εποπτεία πάνω στην ιδιωτική ασφάλιση» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι, που είναι εγκλωβισμένοι και έχουν χάσει τις αποταμιεύσεις μιας ζωής και θα πρέπει να καθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από ένα τραπέζι μέχρι να βρουν μια λύση».

Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας