28 Μαρτίου, 2016

Διαδικασία ειδικής κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την διαδικασία ειδικής κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία, διαδικασία που ορθώς μεν διευκολύνει την εισαγωγή πολύδυμων ή υιοθετημένων (γεννημένα στο ίδιο έτος) αδελφών στα συγκεκριμένα σχολεία, πολλές φορές όμως σε βάρος των υπολοίπων περιπτώσεων αδελφών μαθητών.

Το Ποτάμι προτείνει να επανεξεταστεί η διαδικασία κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία, με τρόπο που να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες κλήρωσης μεταξύ όλων των υποψηφίων μαθητών και η διερεύνηση της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής των πολύδυμων/υιοθετημένων μαθητών, ώστε να μην μειώνονται οι πιθανότητες εισαγωγής για τα αδέλφια μαθητών του σχολείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ειδικής κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία».

Στις 21/03/2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017, η οποία προβλέπεται να γίνεται σε δύο στάδια. Καταρχάς διεξάγεται η γενική κλήρωση, με την οποία επιλέγεται το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων και στη συνέχεια διεξάγεται η ειδική κλήρωση για το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων για μαθητές και μαθήτριες που είναι:

α) δίδυμοι/ες, τρίδυμοι/ες, υιοθετημένοι/ες αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος

β) αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο πειραματικό δημοτικό ή στο συνδεδεμένο πειραματικό γυμνάσιο ή λύκειο (εάν υφίσταται) και δεν φοιτούν στην τάξη αποφοίτησης της καταληκτικής σχολικής μονάδας και

γ) παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5ετή θητεία στο πειραματικό δημοτικό ή στο συνδεδεμένο νηπιαγωγείο ή στο συνδεδεμένο γυμνάσιο ή λύκειο (εάν υφίσταται) και δεν αποχωρούν από το σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την οποία διεξάγεται η κλήρωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αρχικά κληρώνονται οι δίδυμοι/ες, τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες αδελφοί που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, εκείνων των μαθητών/τριών που έχουν επιλεγεί στη γενική κλήρωση και οι τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από αυτούς καλύπτονται από μαθητές/τριες της κατηγορίας (β). Εάν υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από μαθητές/τριες της κατηγορίας (γ).

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των διδύμων/τριδύμων και υιοθετημένων αδελφών να καλύπτει το σύνολο των θέσεων μαθητών της ειδικής κλήρωσης, με συνέπεια τα μη δίδυμα να έχουν μειωμένες ή ακόμα και μηδενικές δυνατότητες επιτυχίας σε αυτήν.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης των Πειραματικών Σχολείων, τα οποία ανταγωνίζονται επάξια τα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον για εισαγωγή μαθητών σε αυτά.
Εντούτοις, η ως άνω διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία δημιουργεί σημαντικό ζήτημα στις οικογένειες που διαθέτουν ήδη ένα μαθητή στα σχολεία αυτά και κατά συνέπεια έχουν μειωμένες πιθανότητες να κληρωθεί και το μικρότερο τέκνο τους.

Τα δίδυμα/τρίδυμα και υιοθετημένα αδέλφια (με την ίδια χρονιά γέννησης), ουσιαστικά πριμοδοτούνται με επιπλέον πιθανότητα επιτυχίας τουλάχιστον 100% στη γενική κλήρωση σε βάρος των λοιπών περιπτώσεων αδελφών, καθώς τα αδέλφια των κληρωθέντων διδύμων/τριδύμων/υιοθετημένων της γενικής κλήρωσης καταλαμβάνουν αυτόματα θέση στην κατηγορία (α) της ειδικής κλήρωσης.

Επειδή η συγκεκριμένη ρύθμιση του Υπουργείου έχει ορθά ως απώτερο στόχο την αποτροπή διαχωρισμού των δίδυμων/τρίδυμων ή υιοθετημένων αδελφών με ίδιο έτος γέννησης στο σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να προστατεύσει τα αδέλφια αυτά (λόγω του ιδιαίτερου ψυχικού δεσμού που διατηρούν) από ενδεχόμενη ψυχολογική επιβάρυνση, μπορούν να αναζητηθούν καλύτερες λύσεις που θα λειτουργούν θετικά και όχι ανταγωνιστικά ως προς τις λοιπές περιπτώσεις αδελφών μαθητών και των οικογενειών τους.

Καταρχήν, μία βελτιωμένη λύση για το συγκεκριμένο θέμα θα ήταν τα δίδυμα ή πολύδυμα γενικά να εισέρχονται όλα με έναν κλήρο στην κληρωτίδα της γενικής κλήρωσης, εφόσον θα ακολουθήσουν και τα αδέλφια τους στην τυχόν επιλογή τους. Έτσι θα υπάρχει ισονομία απέναντι στα υπόλοιπα παιδιά γιατί με το ισχύον καθεστώς τα δίδυμα/τρίδυμα/υιοθετημένα έχουν περισσότερες πιθανότητες.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με ρύθμιση που ίσχυε στο παρελθόν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 § 6 του Ν. 1566/1985 πριν την κατάργησή του µε το άρθρο 60 § 4 του Ν. 3966/2011, ίσχυε η Φ.27/148/Γ1/160/7.2.1995 (ΦΕΚ Β 96/14.2.1995) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που µε το άρθρο 6 αυτής στην αρχική του µορφή προέβλεπε ότι: «Οι δίδυµοι αδελφοί αυτών που κληρώθηκαν για φοίτηση στην εισαγωγική τάξη των Πειραµατικών σχολείων µπορούν, αν επιθυµούν να συµφοιτήσουν, να εγγραφούν στην ίδια τάξη του Πειραµατικού σχολείου «καθ’ υπέρβαση» του καθορισµένου ανωτάτου κατά τµήµα τάξης αριθμού».

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να επανεξετάσετε τη διαδικασία εισαγωγής των κατηγοριών μαθητών της ειδικής κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες κλήρωσης μεταξύ όλων των αδελφών μαθητών (κατηγορίες (α) και (β)) διευκολύνοντας τις οικογένειές τους;

2) Σκοπεύετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο η εισαγωγή των αδελφών της κατηγορίας (α) να γίνεται «καθ’ υπέρβαση» του καθορισμένου ανώτατου κατά τμήμα τάξης αριθμού, καθότι μάλιστα αυτό είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν;

3) Με βάση τα στοιχεία ότι ικανός αριθμός κληρωθέντων μαθητών δεν προσέρχεται τελικά για φοίτηση στα Πειραματικά Σχολεία, θα εξετάσετε το ενδεχόμενο οι κενές θέσεις που προκύπτουν να καταλαμβάνονται από αδέλφια μαθητών των συγκεκριμένων σχολείων που δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους μέσω της γενικής ή ειδικής κλήρωσης, και όχι από κληρωθέντες επιλαχόντες;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής