22 Μαρτίου, 2016

Σημαντικές καθυστερήσεις στην αναπλήρωση εκπαιδευτικών κενών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Παρά την τεράστια συμβολή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) στην εφαρμογή και αξιολόγηση βέλτιστων και καινοτόμων πρακτικών εκπαίδευσης, που θα προκριθούν αργότερα για να μεταφερθούν και στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί να εξετάζουν την επέκταση του θεσμού τους και παράλληλα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους, με τον ανύπαρκτο σχεδιασμό τους, οδηγούν στην υποβάθμισή τους.

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αναπλήρωση εκπαιδευτικών κενών στα τρία Πειραματικά σχολεία Μαρασλείου. Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής περιόδου, το Υπουργείο δεν προχώρησε ακόμη στην κάλυψη εκπαιδευτικού κενού που προέκυψε στην δεύτερη ξένη γλώσσα, κατά την προηγούμενη σχολική περίοδο, και ενώ είχε ενημερωθεί έγκαιρα για αυτό (από τον Μάιο του 2015!).

Είναι πραγματικά απορίας άξιον ποιος είναι ο σχεδιασμός της Πολιτείας στο κρίσιμο ζήτημα της κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία και συνεπώς και στα ΠΠΣ (π.χ. είναι αυξημένων προσόντων οι αναπληρωτές που καλύπτουν τα κενά;), καθώς εκ του αποτελέσματος γίνεται φανερό ότι αδυνατεί να δράσει έστω και την τελευταία στιγμή, μένοντας απλός θεατής, καθώς δεν έχει προχωρήσει την προκήρυξη των θέσεων πενταετούς θητείας για αυτά.

Το Ποτάμι πιστεύει πως η συνεχής ενίσχυση των δομών των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων που θα τους επιτρέψει να επιτελέσουν το σπουδαίο έργο τους αλλά και ο σχεδιασμός επέκτασής τους, αποτελούν επένδυση σε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας, ένα μέλλον που δεν επιτρέπεται να υποθηκεύεται με κανέναν τρόπο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Κενά εκπαιδευτικών στα Πειραματικά σχολεία Μαρασλείου»

Μετά την ψήφιση του ν. 4327/2015 μέσω του οποίου η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέφερε ένα καίριο πλήγμα στην υποβάθμιση του θεσμού των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων, από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με τον ανύπαρκτο σχεδιασμό, τις σημαντικές παραλείψεις και τις μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Συγκεκριμένα η στελέχωσή τους με εκπαιδευτικό προσωπικό καθυστέρησε σημαντικά και ακόμη όντας στο τελευταίο τρίμηνο των μαθημάτων τα κενά συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι ανεύθυνες αυτές πρακτικές έχουν οδηγήσει τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία να δυσκολεύονται να επιτελέσουν το έργο αυξημένων απαιτήσεων που προβλέπει για αυτά η νομοθεσία.

Τα ιστορικά Πειραματικά Δημοτικά Μαρασλείου στην τρέχουσα σχολική περίοδο 2015-2016 λειτουργούν ακόμη απουσία εκπαιδευτικού δεύτερης ξένης γλώσσας (ειδικότητα ΠΕ07 Γερμανικών) καθώς το κενό που προέκυψε τον Μάϊο του 2015 δεν έχει καλυφθεί έως σήμερα, παρά τα επανειλημμένα έγγραφα της Δ/ντριας του 1ου 12/θ Πειραματικού Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) προς τα αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες του Υπουργείου, ήτοι τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ) Μαρασλείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Αττικής) όπως και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η τοποθέτηση εκπαιδευτικού γερμανικής γλώσσας θα εξυπηρετήσει μάλιστα εκτός από το 1ο 12/θ Πειραματικό Δ.Σ. Πανεπιστημίου Αθηνών και τα δύο συστεγαζόμενα και συνεργαζόμενα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 3/θ Πειραματικά Σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών).

Επιπροσθέτως, στα παραπάνω σχολεία επίκειται και η παραίτηση ενός ακόμη εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ70 Δασκάλων από το σχολικό έτος 2016-17, για το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί η ΔΕΠΠΣ.

Το Ποτάμι πιστεύει στην τεράστια συμβολή των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ) καθώς συντελούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών, αποτελώντας σημεία αναφοράς για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Με το να στερούνται τα βασικά για τη λειτουργία τους αποδυναμώνεται ο ρόλος τους και υποθηκεύεται η αναβάθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης, μια αναβάθμιση η οποία είναι πιο αναγκαία από ποτέ για την ανάκαμψη της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πότε προγραμματίζετε την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ07 (γερμανικής γλώσσας) στα Πειραματικά Δημοτικά Μαρασλείου (1ο 12/θ, 3/θ, 1/θ) για την κάλυψη της κενής θέσης που προέκυψε από τον Μάιο του 2015;

2) Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους έχει καθυστερήσει τόσους μήνες η προκήρυξη της εν λόγω θέσης;

3) Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την κάλυψη της κενής θέσης που θα προκύψει στην κατηγορία ΠΕ70, εν όψει του σχολικού έτους 2016-2017, στα Πειραματικά Δημοτικά Μαρασλείου, καθώς η αντίστοιχη εκπαιδευτικός τελεί υπό παραίτηση;

4) Για ποιον λόγο δεν έχουν προκηρυχθεί ακόμη οι θέσεις 5ετούς θητείας για την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ);

5) Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 να έχουν καλυφθεί τα κενά στα ΠΠΣ με προσωπικό αυξημένων προσόντων όπως προβλέπεται από την νομοθεσία;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής