22 Νοεμβρίου, 2017

Τελικά αξιοποιούνται και σε ποιον βαθμό οι κοινοτικοί πόροι για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς: Οικονομίας & Ανάπτυξης και Εσωτερικών

Με αφορμή τα τραγικά συμβάντα στη Δυτική Αττική, όπου εκτός από εκτεταμένες ζημιές σε οικίες και επιχειρήσεις, δυστυχώς υπήρξαν και πολλές απώλειες ζωής συνανθρώπων μας, οι βουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς (Β΄ Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), κατέθεσαν ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Παπαδημητρίου, και Εσωτερικών, κ. Σκουρλέτη, σχετικά με τα εύλογα ερωτήματα, που ανέκυψαν ως προς την έγκαιρη και ορθολογική αξιοποίηση κοινοτικών πόρων με σκοπό την προστασία και την αντιμετώπιση των συνεπειών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που έχει καταρτίσει η ίδια Περιφέρεια Αττικής και έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και πλημμύρες. Και ενώ υπάρχει αυτή η πρόβλεψη, τα τελευταία γεγονότα απέδειξαν, ότι η υλοποίηση και γενικά η αξιοποίηση των πόρων υστερεί και πάλι δραματικά.

Οι περιοχές της Δυτικής Αττικής φάνηκε ότι είναι εντελώς ανοχύρωτες απέναντι σε έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το ερώτημα, όμως, είναι αν υπάρχει η ικανότητα να αξιοποιηθούν έγκαιρα οι κοινοτικοί πόροι ή τα κοινοτικά χρήματα “λιμνάζουν”, αναμένοντας την ολοκλήρωση μακροχρόνιων διοικητικών διαδικασιών, όταν στον ενδιάμεσο χρόνο χάνονται ζωές και καταστρέφονται οι περιουσίες πολιτών με ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος για το κράτος και τους πολίτες του, όπως υποστηρίζουν οι βουλευτές του Ποταμιού.

Συγκεκριμένα, ρωτούν τους κ.κ. Υπουργούς για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, τις δράσεις που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική, αλλά και τους πόρους που έχουν δαπανηθεί για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, ζητούν ενημέρωση για τα άμεσα σχεδιαζόμενα έργα και τις παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής, αλλά και ποιες ελλείψεις εντοπίζονται στον σχεδιασμό που συνέβαλαν στις πρόσφατες καταστροφές.

Όπως σχολιάζουν οι κ.κ. Αμυράς και Μαυρωτάς: «Το θέμα είναι αν τελικά αντί να αξιοποιούμε, χάνουμε οικονομικούς πόρους, και επιβαρυνόμαστε τελικά με επιπλέον δαπάνες αποκατάστασης από τις καταστροφές, και βέβαια το κυριότερο από όλα χάνονται και ανθρώπινες ζωές».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς : α) τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
β) τον Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Αδυναμίες σχεδιασμού, αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και υλοποίησης έργων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής»

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) της Περιφέρειας Αττικής όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. C(2014)10170/18.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τεθεί ως γνωστόν, Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ5) και Επιλεγμένος Θεματικός Στόχος (05) η «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», ενώ στην αιτιολόγηση της επιλογής στόχου (σελ. 32 εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος) αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Μείωση του κινδύνου και των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον, Άρση των αυξημένων κινδύνων από πλημμύρες στην Περιφέρεια, Εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πλημμυρών και ενίσχυσης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, Διαμόρφωση τεχνικού πλαισίου προστασίας και προβολής της βιοποικιλότητας στην Αττική, με έμφαση στις περιοχές Natura.»

Συγκεκριμένα στην κατανομή των πόρων που έχει προβλεφθεί στο Ε.Π., ειδικά για τον Επιλεγμένο Θεματικό Στόχο 05, αναφέρεται ότι «κατανέμεται το 8,38% των πόρων του ΠΕΠ με την έμφαση να δίδεται στη δημιουργία ενός επαρκούς πλέγματος αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης των οξυμένων κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών (ΕΠ 5.α).», που αντιστοιχεί σε 76.461.698,00 Ευρώ κοινοτικών πόρων.

Ως ενδεικτικές δράσεις ειδικά για την Προτεραιότητα «5a - Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα» αναφέρονται στο Ε.Π. μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων (έργα διευθέτησης ροής υδάτων, έργα βιώσιμης διαχείρισης επιφανειακών υδάτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων) με στόχο πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.

Στοχευμένες δράσεις για την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της Αττικής σε συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο (ΦΕΚ 1004/Β/2013).
Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν στην ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της προηγούμενης περιόδου, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχεδίου αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας κατ' εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Επειδή παρά τα όποια έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των τελευταίων ετών, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής και τα οποία ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, φτάσαμε μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα, να θρηνήσουμε μεγάλο αριθμό θυμάτων μαζί με τις τεράστιες υλικές καταστροφές σε περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Επειδή όλες οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να έχουν ως γνώμονα τον έγκαιρο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχο την πρόληψη και στη συνέχεια να αξιολογούνται με βάση τα αποτελέσματά τους, προκειμένου να εντοπίζονται οι συνεχιζόμενες παραλείψεις και παθογένειες της Διοίκησης έτσι ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Και με ειδικότερη αφορμή δυστυχώς τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην Δυτική Αττική που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από είκοσι πολίτες και έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με τον Άξονα Προτεραιότητας 5;

2. Με δεδομένες τις ήδη υπάρχουσες μελέτες, ποιες δράσεις έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής και αφορούν αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αττική;

3. Ποια τα ποσοστά των πόρων του Επιλεγμένου Θεματικού Στόχου 5 που έχουν ενταχθεί, συμβασιοποιηθεί και πραγματοποιηθεί δαπάνες;

4. Μετά και τις καταστροφές που σημειώθηκαν στη Δυτική Αττική, ποιά είναι τα άμεσα σχεδιαζόμενα διορθωτικά έργα και οι παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών της Αττικής;

5. Ποιές ήταν οι αστοχίες ή ελλείψεις σε επίπεδο αντιπλημμυρικού σχεδιασμού που συνέβαλαν στις πρόσφατες καταστροφές στην Αττική;

6. Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής ως προς την κατανομή των πόρων ανά Άξονα Προτεραιότητας προκειμένου να ενισχυθούν τα έργα που περιλαμβάνονται στον Επιλεγμένο Θεματικό Στόχο 5 για τη διαχείριση κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς-Β’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής