Τράπεζα της Ελλάδος

Γιώργος Μαυρωτάς
Γιώργος Στρατόπουλος
Γιώργος Δημακόπουλος
Όλγα Δούρου
Γιώργος Μαυρωτάς
Χάρης Θεοχάρης
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι
Ποτάμι