17 Ιουνίου, 2016

Τα οξείδια του αζώτου (NOx) σκοτώνουν. Η ναυτιλία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της.

Εκδήλωση του Μ Κύρκου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εκδήλωση με θέμα τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) από τον κλάδο της ναυτιλίας φιλοξένησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών Μίλτος Κύρκος και η Αγγλίδα ευρωβουλευτής Λούσυ Άντερσον, ύστερα από πρωτοβουλία της Transport & Environment και του European Environmental Bureau. 

Οι εκπομπές NOx από την παγκόσμια ναυτιλία αποτελούν περίπου το 30% όλων των εκπομπών NOx και δημιουργούν μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές. Οι εκπομπές ΝΟx από τη ναυτιλία της ΕΕ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες και, αν δεν ελεγχθούν, θα ξεπεράσουν τις εκπομπές NOx από το άθροισμα όλων των χερσαίων δραστηριοτήτων (μεταφορές, ιδ. αυτοκίνητα, βιομηχανία) μέχρι το 2020.

Ο Μ Κύρκος ανέφερε στην ομιλία του: «H ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία προκαλεί 50.000 πρόωρους θανάτους ετησίως, με ετήσιο κόστος στην οικονομία της Ευρώπης να εκτιμάται έως και 61 δισ. Το 2000, στις θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη οι εκπομπές (NOx) εκτιμήθηκαν σε 3,3 εκατομμύρια τόνους. Αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, οι εκπομπές αυτές αναμένεται να αυξηθούν κατά 40 έως 50% μέχρι το 2020. Σε απάντηση, τα κράτη γύρω από τη Βαλτική, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη συμφώνησαν να υποβάλουν αίτηση για το χαρακτηρισμό αυτών των θαλασσών ως περιοχών ελέγχου των εκπομπών NOx (ΠΕΕΑ) στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ). Μια μείωση κατά 80% των εκπομπών NOx θα απαιτηθεί από τα νέα πλοία όταν πλέουν εντός ΠΕΕΑ. Οι άλλες θάλασσες της ΕΕ όμως δεν επηρεάζονται. Ζητάμε μέτρα μείωσης των Νox που θα ισχύουν και για τα παλαιότερα σκάφη και για ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές.»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μελέτη των περιβαλλοντικών συμβούλων IVL και CE Delft, η οποία προσδιορίζει για πρώτη φορά τις διαθέσιμες επιλογές πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για τη ρύθμιση των εκπομπών NOx των πλοίων στις θάλασσες της ΕΕ και τις συγκρίνει με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (ΙΜΟ ). Εκτός από την εισφορά των NOx σε ένα ταμείο, η μελέτη εντόπισε δύο άλλα εργαλεία πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ: υποχρεωτικά όρια ταχύτητας  των πλοίων (με εισφορά και ταμείο ως εναλλακτική επιλογή συμμόρφωσης) και μια αυτόνομη εισφορά επί του εκπεμπόμενου NOx. Η μελέτη έρχεται στο φως ύστερα από τη συνεχιζόμενη αποτυχία του Συμβουλίου να συμφωνήσει φιλόδοξες αναθεωρήσεις της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια (NEC) που διέπουν τις χερσαίες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των NOx, θέτοντας έτσι μεγαλύτερη πίεση στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των NOx εκεί όπου το κόστος μείωσης των εκπομπών είναι πολύ χαμηλότερο, δηλ. στη ναυτιλία.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Erik Fridell, IVL, Dagmar Nelissen, CE Delft, Roel Hoenders, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Louise Duprez, European Environmental Bureau, Benoit Loicq, ECSA, Dr Joseph Mc Carney, IACCSEA.

Δείτε εδώ τo pdf.

FullSizeRender