10 Ιουνίου, 2015

Τα ανείσπρακτα νοσήλια τουριστών

Ερώτηση για τα ανείσπρακτα νοσήλια τουριστών κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας.

Ερώτηση για τα ανείσπρακτα νοσήλια τουριστών κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας.

Η αδυναμία είσπραξης, που αφορά έναν στους τρεις τουρίστες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες περίθαλψης ή νοσηλείας κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, οφείλεται κυρίως στην αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να ενημερωθεί για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας και να αναζητήσει το αντίτιμό τους. Σύμφωνα δε με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, το ποσό που έχασε ο ΕΟΠΥΥ το παρελθόν έτος από υπηρεσίες υγείας που παρέσχε σε Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς να εισπράξει το αντίτιμο, υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα εισέπραξε ποσό γύρω στα 60 εκατ. ευρώ από υπηρεσίες που παρέσχε.

Οι τουρίστες χωρών της ΕΕ υποχρεούνται, όταν πάρουν εξιτήριο, να παραδώσουν στο νοσοκομείο το σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ε125) με το οποίο τα νοσοκομεία θα μπορέσουν να εισπράξουν τα νοσήλιά τους από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους οργανισμούς. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του νοσοκομείου δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να το προωθήσουν στον ΕΟΠΥΥ και έτσι δεν μπορεί να υποβληθεί και να διεκπεραιωθεί αίτημα για εξόφληση στο ταμείο του νοσηλευθέντος ή του ασθενούς. Η αδυναμία αποδίδεται στην έλλειψη υποδομής και σε εμπόδια που τίθενται από τον μεγάλο αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία. Τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν μηχανισμούς χρέωσης, όπως τα νοσοκομεία, ούτε καν για αυτούς που έχουν ασφάλειες ιδιωτικές. Μάλιστα, μεσούντος του καλοκαιριού, σε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση επικρατεί το αδιαχώρητο στα Κέντρα Υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σαντορίνη, τη στιγμή μάλιστα που το καινούριο νοσοκομείο είναι κλειστό λόγω έλλειψης πόρων.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Π. Κουρουμπλής, έχει εξαγγείλει ήδη λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την αλλαγή της νομοθεσίας με σκοπό την άμεση είσπραξη νοσηλίων ή εξετάστρων από πολίτες χωρών της ΕΕ, οι οποίοι περιθάλπονται σε ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες ή νοσηλεύονται σε αυτές. Ο Υπουργός είχε, επίσης, ξεκαθαρίσει ότι θα αναζητούντο άμεσα τα χρήματα που είχαν καταλογιστεί σε τουρίστες, οι οποίοι είχαν δεχτεί υπηρεσίες από ελληνικά νοσοκομεία.
Το Ποτάμι ζητά απαντήσεις: Η διαδικασία εξορθολογισμού του συστήματος είσπραξης των νοσηλίων των αλλοδαπών πολιτών που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, την οποία είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση, προχωρά ή έχει εγκαταλειφθεί εντελώς; Εάν προχωρά, πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση των μέτρων, δοθέντος ότι έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος; Η αύξηση του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία για τους τουρίστες που είχε αναγγελθεί θα εφαρμοστεί τελικά; Ο τρόπος είσπραξης, που εξήγγειλε ο κ. Υπουργός, είναι εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή μήπως η άμεση καταβολή μετρητών από νοσηλευθέντες τουρίστες αντιβαίνει σε αυτή; Ποια είναι τα επιμέρους μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε, ώστε να απλοποιήσετε τη διαδικασία απόδοσης νοσηλίων και να μειώσετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτρονική διασύνδεση των μονάδων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ; Σε τι ποσό ανέρχονται μέχρι σήμερα τα μη εισπραχθέντα νοσήλια και εξέταστρα; Γιατί καθυστερεί η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4213/2013; Πότε θα εκδοθούν;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Τα ανείσπρακτα νοσήλια τουριστών»

Το ζήτημα με τα ανείσπρακτα νοσήλια τουριστών, πολιτών-χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ούτε νέο ούτε ασήμαντο. Η αδυναμία είσπραξης, που αφορά έναν στους τρεις τουρίστες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες περίθαλψης ή νοσηλείας κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, οφείλεται κυρίως στην αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να ενημερωθεί για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας και να αναζητήσει το αντίτιμό τους. Σύμφωνα δε με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Υγείας, το ποσό που έχασε ο ΕΟΠΥΥ το παρελθόν έτος από υπηρεσίες υγείας που παρέσχε σε Ευρωπαίους πολίτες, χωρίς να εισπράξει το αντίτιμο, υπολογίζεται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα εισέπραξε ποσό γύρω στα 60 εκατ. ευρώ από υπηρεσίες που παρέσχε.

Οι τουρίστες χωρών της ΕΕ υποχρεούνται, όταν πάρουν εξιτήριο, να παραδώσουν στο νοσοκομείο το σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ε125) με το οποίο τα νοσοκομεία θα μπορέσουν να εισπράξουν τα νοσήλιά τους από τους αντίστοιχους ασαφαλιστικούς τους οργανισμούς. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του νοσοκομείου δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να το προωθήσουν στον ΕΟΠΥΥ και έτσι δεν μπορεί να υποβληθεί και να διεκπεραιωθεί αίτημα για εξόφληση στο ταμείο του νοσηλευθέντος ή του ασθενούς. Η αδυναμία αποδίδεται στην έλλειψη υποδομής και σε εμπόδια που τίθενται από τον μεγάλο αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τουρίστες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), όταν αντιμετωπίζονται από Κέντρα Υγείας –ειδικά στα νησιά-, δεν πληρώνουν ποτέ το παραμικρό. Τα Κέντρα Υγείας δεν έχουν μηχανισμούς χρέωσης, όπως τα νοσοκομεία, ούτε καν για αυτούς που έχουν ασφάλειες ιδιωτικές. Μάλιστα, μεσούντος του καλοκαιριού, σε νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση επικρατεί το αδιαχώρητο στα Κέντρα Υγείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σαντορίνη, τη στιγμή μάλιστα που το καινούριο νοσοκομείο είναι κλειστό λόγω έλλειψης πόρων.

Η απελθούσα κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι μέσα στο τρέχον έτος θα δρομολογούσε τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και εκκαθάρισης των οφειλών αλλοδαπών υπηκόων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, είχε προαναγγείλει τη δημιουργία ενός συστήματος που θα εξορθολόγιζε τις διαδιακασίες προώθησης των σχετικών εγγράφων και θα μείωνε τον αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης των ειδικών εντύπων Ε125, ώστε να επισπευθεί η είσπραξη των νοσηλίων και να μη μένει κανένα ανείσπρακτο. Ο στόχος ήταν να ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία εντός δύο μηνών.
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Π. Κουρουμπλής, έχει εξαγγείλει ήδη λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του την αλλαγή της νομοθεσίας με σκοπό την άμεση είσπραξη νοσηλίων ή εξετάστρων από πολίτες χωρών της ΕΕ, οι οποίοι περιθάλπονται σε ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες ή νοσηλεύονται σε αυτές. Ο Υπουργός είχε, επίσης, ξεκαθαρίσει ότι θα αναζητούντο άμεσα τα χρήματα που είχαν καταλογιστεί σε τουρίστες, οι οποίοι είχαν δεχτεί υπηρεσίες από ελληνικά νοσοκομεία. Τέλος, σε δημόσιες τοποθετήσεις του είχε προαναγγείλει αύξηση του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία για τους τουρίστες με το επιχείρημα ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Επειδή η Ελλάδα φιλοξενεί ετησίως 20 εκατομμύρια τουρίστες και χιλιάδες από αυτούς καταφεύγουν στα Κέντρα Υγείας των νησιών ή και στα δημόσια νοσοκομεία.

Επειδή η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των διαφόρων εθνικών συστημάτων υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί διακηρυγμένο στόχο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών-μελών.

Επειδή με το Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261/09.12.2013) ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/ 04.04.2011), ωστόσο εκκρεμεί η έκδοση πολλών Υπουργικών Αποφάσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Η διαδικασία εξορθολογισμού του συστήματος είσπραξης των νοσηλίων των αλλοδαπών πολιτών που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, την οποία είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση, προχωρά ή έχει εγκαταλειφθεί εντελώς; Εάν προχωρά, πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση των μέτρων, δοθέντος ότι έχει ήδη αρχίσει η τουριστική περίοδος;

2) Η αύξηση του εισιτηρίου στα δημόσια νοσοκομεία για τους τουρίστες που είχε αναγγελθεί θα εφαρμοστεί τελικά; Ο τρόπος είσπραξης, που εξήγγειλε ο κ. Υπουργός, είναι εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή μήπως η άμεση καταβολή μετρητών από νοσηλευθέντες τουρίστες αντιβαίνει σε αυτή;

3) Ποια είναι τα επιμέρους μέτρα που σκοπεύετε να λάβετε, ώστε να απλοποιήσετε τη διαδικασία απόδοσης νοσηλίων και να μειώσετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτρονική διασύνδεση των μονάδων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ;

4) Σε τι ποσό ανέρχονται μέχρι σήμερα τα μη εισπραχθέντα νοσήλια και εξέταστρα;

5) Γιατί καθυστερεί η έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο Ν. 4213/2013; Πότε θα εκδοθούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

10 Ιουνίου 2015

Σχετικά