10 Ιουνίου, 2015

Επισφαλής η λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ

Επίκαιρη ερώτηση για την επισφαλή λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας.

Επίκαιρη ερώτηση για την επισφαλή λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας.

Το ΚΕΘΕΑ έχει προβεί εδώ και δύο περίπου χρόνια στη δημιουργία του Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων (ΠΨΚ) σε επτά πόλεις στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013. Πρόκειται για καινοτόμες μονάδες για τη θεραπευτική υποστήριξη ατόμων με διπλή διάγνωση (συνύπαρξη κάποιας μορφής εξάρτησης με ψυχιατρική διαταραχή), καθώς και των οικογενειών τους. Η μέχρι σήμερα λειτουργία των ΠΨΚ έχει δώσει τη δυνατότητα υποστήριξης και ένταξης σε θεραπεία σε περισσότερους από 1.800 εξυπηρετούμενους, άτομα με διπλή διάγνωση και οικογένειες, μέσα από ολοήμερο καθημερινό πρόγραμμα, ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές συναντήσεις, φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ένταξης.

Για τη λειτουργία των ΠΨΚ και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το ΚΕΘΕΑ προέβη στην πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, συνάπτοντας συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, αρχικά για χρονικό διάστημα ενός έτους και εν συνεχεία, βάσει νέας Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για ένα ακόμα έτος. Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η λειτουργία τους πρέπει να λήξει την 21.07.2015. Το ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση, την πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, βάσει του άρθρου 21, παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ο οποίος αφορά την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες δύνανται να καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ έτους 2015 (€345.000), καθώς και από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού έτους 2016 (€207.000) (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016–2019), χωρίς να απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ΠΟΤΑΜΙ ζητά απαντήσεις: θα εκδώσετε άμεσα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα παρατείνονται για 8 μήνες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των 42 εργαζομένων στα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Επισφαλής η λειτουργία των Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων του ΚΕΘΕΑ».

Tο ΚΕΘΕΑ έχει προβεί εδώ και δύο περίπου χρόνια στη δημιουργία του Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων (ΠΨΚ) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καλαμάτα και Μυτιλήνη στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013». Πρόκειται για καινοτόμες μονάδες για τη θεραπευτική υποστήριξη ατόμων με διπλή διάγνωση (συνύπαρξη κάποιας μορφής εξάρτησης με ψυχιατρική διαταραχή), καθώς και των οικογενειών τους.

Η υποστήριξή τους από τις παραδοσιακές δομές των φορέων θεραπείας ή τις δομές του ΕΣΥ και ευρύτερα του χώρου της ψυχικής υγείας είναι αποσπασματική, καθώς η θεραπευτική παρέμβαση υποβαθμίζει είτε το πρόβλημα της εξάρτησης είτε την ανάγκη για ψυχιατρική βοήθεια. Τα ΠΨΚ του ΚΕΘΕΑ δημιουργήθηκαν για να καλύψουν αυτό το κενό. Η μέχρι σήμερα λειτουργία των ΠΨΚ έχει δώσει τη δυνατότητα υποστήριξης και ένταξης σε θεραπεία σε περισσότερους από 1.800 εξυπηρετούμενους, άτομα με διπλή διάγνωση και οικογένειες, μέσα από ολοήμερο καθημερινό πρόγραμμα, ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές συναντήσεις, φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ένταξης.

Για τη λειτουργία των ΠΨΚ και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, το ΚΕΘΕΑ προέβη στην πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, συνάπτοντας συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, αρχικά για χρονικό διάστημα ενός έτους και εν συνεχεία, βάσει νέας Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, για ένα ακόμα έτος. Βάσει του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος λειτουργίας του Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η λειτουργία τους πρέπει να λήξει την 21.07.2015. Το ΚΕΘΕΑ έχει ζητήσει με επιστολή του προς το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση, την πρόσληψη 42 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, βάσει του άρθρου 21, παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ο οποίος αφορά την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες δύνανται να καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ έτους 2015 (€345.000), καθώς και από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού έτους 2016 (€207.000) (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016–2019), χωρίς να απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή οι καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 καθιστά αδύνατη τη συνέχιση του προγράμματα με ευρωπαϊκού πόρους.
Επειδή το ΚΕΘΕΑ αδυνατεί να υποστηρίξει τη λειτουργία των Κέντρων μέσου του μόνιμου προσωπικού του, καθώς αυτό έχει μειωθεί κατά 90 άτομα την τελευταία πενταετία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκοπεύετε να εκδώσετε άμεσα Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία θα παρατείνονται για 8 μήνες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των 42 εργαζομένων στα Πολυδύναμα Ψυχοδιαγνωστικά Κέντρα του ΚΕΘΕΑ, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας

10 Ιουνίου 2015

Σχετικά