9 Ιουνίου, 2015

Άμεση πρόσληψη επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π. για τις ανάγκες της Ε.Α.Β.

Κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμμένο κατέθεσαν οι βουλευτές Ηρακλείου και Β’ Αθηνών με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής, για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) με προσωπικό.

Κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμμένο κατέθεσαν οι βουλευτές Ηρακλείου και Β’ Αθηνών με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης και Γρηγόρης Ψαριανός στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής, για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) με προσωπικό.

Η Ε.Α.Β. αποτελεί μια εταιρία της οποίας οι εργασίες παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη σε διεθνείς συνεργασίες και εξαγωγές, εκτός από την πάγια ενασχόλησή της με τη συντήρηση των αεροσκαφών της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Πέραν των τεράστιων διαρροών του προσωπικού της κατά την τελευταία πενταετία, η εταιρία έχει να αντιμετωπίσει και την αδράνεια των αρμόδιων κρατικών φορέων, από τη στιγμή που δεν πραγματώνονται οι προγραμματισμένες προσλήψεις τεχνικού κυρίως προσωπικού, μέσω Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες εκκρεμούν από το 2009.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Εθνικής Άμυνας.

Θέμα: «Άμεση πρόσληψη επιτυχόντων του Α.Σ.Ε.Π. για τις ανάγκες της Ε.Α.Β.».

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) αποτελεί μια ζωτική για τα ελληνικά συμφέροντα εταιρία, με μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, υψηλή τεχνογνωσία και εξωστρεφή – εξαγωγικό προσανατολισμό, σε μια εποχή που η χώρα αναζητά το χαμένο βηματισμό της σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική της ανάπτυξη.

Η εταιρία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, που απειλούν την ίδια τη βιωσιμότητά της, δεδομένου ότι δεν έχει προβεί σε καμία πρόσληψη τακτικού προσωπικού από το 2005, αν και εκκρεμούν 60 οριστικοποιημένες θέσεις επιτυχόντων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2009, μέσω Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 380/10.8.2009).

Δεδομένου ότι η ανθρωποδύναμη της Ε.Α.Β. έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση κατά τα προηγούμενα χρόνια, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, με αποτέλεσμα να απειλείται η ίδια η λειτουργία της εταιρίας.

Δεδομένου ότι η Ε.Α.Β. δεν μπορεί να εκπληρώσει επιτυχώς το έργο της, τόσο απέναντι στην Πολεμική Αεροπορία, όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες διεθνείς, αλλά και εγχώριες υποχρεώσεις της (υπενθυμίζεται ότι ακόμη και τα κυβερνητικά αεροσκάφη τύπου Embraer βρίσκονται καθηλωμένα στις εγκαταστάσεις της).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν είναι ενήμεροι για τα προβλήματα προσωπικού που αντιμετωπίζει η Ε.Α.Β..

2. Τι προτίθενται να πράξουν, προκειμένου να επιλυθεί άμεσα το φλέγον ζήτημα των προγραμματισμένων από το ΑΣΕΠ προλήψεων, για τις ανάγκες της εν λόγω βιομηχανίας.

3. Ποιο είναι το σχέδιο του αρμόδιου Υπουργού για το μέλλον της Ε.Α.Β. γενικότερα και δεδομένης της επείγουσας φύσης των συμβάσεων που έχει αναλάβει με εταιρείες, αλλά και πολεμικές ή πολιτικές αεροπορίες του εξωτερικού.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

9 Ιουνίου 2015