6 Οκτωβρίου, 2017

Η αστυνομία της θάλασσας δεν θα έπρεπε να ανήκει στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς α) Επικρατείας, β) Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής και γ) Εσωτερικών

Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) να ανήκει διοικητικά στο… Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Εμπορίου; Ωστόσο, μία ανάλογη παραδοξότητα, συμβαίνει με το Λιμενικό Σώμα, δηλαδή με την αστυνομία της θάλασσας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος, είναι η εφαρμογή των νόμων που αφορούν στην εξασφάλιση της δημόσιας τάξης στις περιοχές και τους χώρους ευθύνης του, που είναι κυρίως ο θαλάσσιος χώρος. Κι αυτό αφορά στην καταστολή εγκλήματος, στην εφαρμογή όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, στον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών, στην αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας και σε πολλά άλλα. Κι ενώ το 2009, ορθώς μεταφέρθηκε στο νεοσυσταθέν τότε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ήρθε στις 21 Ιουνίου 2012 το Π.Δ. 85/2012 με το οποίο προβλέπεται η επανένταξη του Λιμενικού στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ποιο είναι όμως το σκεπτικό αυτό και γιατί δεν επανεξετάζεται η οριστική μεταφορά του στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, που ανήκει πλέον στο Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον με αυτήν υπάρχει συνάφεια αρμοδιοτήτων; Αυτό ζητεί να πληροφορηθεί με ερώτησή του στους Υπουργούς Επικρατείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας ο βουλευτής Β΄ Αθηνών με το ΠΟΤΑΜΙ Γρηγόρης Ψαριανός.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς:
α) Επικρατείας κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη
β) Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής
γ) Εσωτερικών

Θέμα: «Αρμοδιότητες Λιμενικού Σώματος και συνάφεια ως προς το Υπουργείο Ναυτιλίας»

Με το ΠΔ 184/2009 συνεστήθη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο οποίο μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

Συγκεκριμένα, με τον νόμο 3922/2011 (Φ.Ε.Κ. 35) το Λιμενικό Σώμα μετονομάζεται σε Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή. Ως αποστολή του, προσδιορίζεται η εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητά του, που είναι κυρίως ο θαλάσσιος χώρος ευθύνης του, τα εμπορικά πλοία και τα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, οι λιμένες και η χερσαία ζώνη αυτών, καθώς και άλλοι χερσαίοι, παράκτιοι ή θαλάσσιοι χώροι.

Αναλυτικότερα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος είναι η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας, η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων και η άσκηση αστυνόμευσης, η τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους, ο έλεγχος και η εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων, ο έλεγχος εφαρμογής και παραβίασης της αλιευτικής νομοθεσίας, ο έλεγχος της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων, ο έλεγχος εφαρμογής των κανονισμών λιμένων, ο έλεγχος πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων, η δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, η αναζήτηση και σύλληψη διωκόμενων προσώπων, η πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας και πολλές άλλε ακόμα.

Όταν στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012 συνεστήθη το Υπουργείο Ναυτιλίας, συγκροτήθηκε από υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που είχαν μεταφερθεί το 2009 στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μεταξύ αυτών, ήταν και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Έτσι το Λιμενικό Σώμα επέστρεψε στο Υπουργείο Ναυτιλίας το οποίο και ακολούθησε στις κατοπινές αλλαγές του μέχρι σήμερα.

Δεδομένου ότι, οι πολλαπλές αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος αφορούν στην εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στους θαλάσσιους χώρους ευθύνης του. Αποτελεί, δηλαδή, την «αστυνομία της θάλασσας».

Δεδομένου ότι, αντιστοίχως η ΕΛ.ΑΣ. δεν ανήκει, για παράδειγμα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε κάποιο άλλο Υπουργείο, αλλά ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο υπάγονται τα θέματα Προστασίας του Πολίτη μέσω του αναπληρωτή Υπουργού αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Πολίτη και του οποίου βασικές αρμοδιότητες είναι η κατοχύρωση και διατήρηση τόσο της δημόσιας τάξης όσο και της εσωτερικής μας ασφάλειας

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

  • Γιατί δεν ανήκει το Λιμενικό Σώμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθόσον υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων του;
  • Ποιοι είναι οι λόγοι που προκρίνουν την παραμονή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Υπουργείο Ναυτιλίας;

  • Ο ερωτών βουλευτής

    Γρηγόρης Ψαριανός - Β' Αθήνας