3 Φεβρουαρίου, 2016

«Στρεβλή λειτουργία του πειθαρχικού δικαίου των ιατρών του ΕΣΥ»

Με αφορμή τον άδικο χαμό μικρού κοριτσιού μετά από επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, αναδεικνύει με ερώτησή του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς τις διαχρονικές στρεβλώσεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (διερεύνηση καταγγελιών ασθενών – πειθαρχικός έλεγχος ιατρών) των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Ο τύπος βρίθει καθημερινά δημοσιευμάτων με κραυγαλέα περιστατικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η παράλειψη επί σειρά ετών διερεύνησης καταγγελίας ασθενούς για κακή αντιμετώπιση από το ιατρικό προσωπικό και η διενέργεια ΕΔΕ μόνο µετά την εµπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη, η ανακολουθία μεταξύ πειθαρχικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων κατά τρόπο ώστε να κηρύσσονται ένοχοι ιατροί για ανθρωποκτονία από αµέλεια, αλλά ταυτόχρονα να αθωώνονται πειθαρχικά για την ίδια ιατρική πράξη, η δυσαναλογία μεταξύ πειθαρχικού παραπτώματος και επιβληθείσας ποινής, όταν για παράδειγμα επιβάλλεται η ελαφρότερη πειθαρχική ποινή της «έγγραφης επίπληξης» για περιστατικό βαριάς ιατρικής αμέλειας, η επάνοδος επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και γιατροί του ΕΣΥ, στο δημόσιο, σε εφαρμογή του ν. 4325/2015, οι πλημμέλειες στις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις.

Η αβελτηρία στην άμεση διαλεύκανση εκκρεμών υποθέσεων πλήττει το σύστημα υγείας, διαιωνίζει το καθεστώς ατιμωρησίας και τελικά ενισχύει την καχυποψία των πολιτών-ασθενών για τη δυνατότητα των δηµόσιων φορέων να προασπίσουν τη νομιμότητα, απονέμοντας πειθαρχική δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι συνήθεις απαλλαγές από κάθε πειθαρχική ευθύνη ευτελίζουν τη διαδικασία και αναπαράγουν µια λογική «συντεχνιακής αλληλοκάλυψης». Κατά την ψήφιση του ν. 4325/2015 το Ποτάμι είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί σύνθεσης και συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων, επικαλούμενο το αρνητικό προηγούμενο του ν. 4057/2012. Τώρα, λοιπόν, ρωτά εάν οι Υπουργοί εξετάζουν την περίπτωση θεσμικών αλλαγών στο πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του ΕΣΥ προς αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που αναδεικνύονται καθημερινά στην πράξη;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΥΓΕΙΑΣ
2) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
3) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Στρεβλή λειτουργία του πειθαρχικού δικαίου των ιατρών του ΕΣΥ».

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (διερεύνηση καταγγελιών ασθενών – πειθαρχικός έλεγχος ιατρών) των νοσοκομείων του ΕΣΥ αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρά προβλήματα. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα και με όσα διαλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, είναι η μη έγκαιρη εξέταση καταγγελιών, η παράλειψη διενέργειας έρευνας, η μη έγκαιρη πειθαρχική δίωξη – επέλευση παραγραφής, η ανακολουθία μεταξύ πειθαρχικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η παράλειψη επί σειρά ετών διερεύνησης καταγγελίας ασθενούς για κακή αντιμετώπιση από το ιατρικό προσωπικό και η διενέργεια ΕΔΕ μόνο µετά την εµπλοκή του Συνηγόρου του Πολίτη, η ανακολουθία μεταξύ πειθαρχικών αποφάσεων και δικαστικών αποφάσεων κατά τρόπο ώστε να κηρύσσονται ένοχοι ιατροί για ανθρωποκτονία από αµέλεια, αλλά ταυτόχρονα να αθωώνονται πειθαρχικά για την ίδια ιατρική πράξη, η δυσαναλογία μεταξύ πειθαρχικού παραπτώματος και επιβληθείσας ποινής, όταν για παράδειγμα επιβάλλεται η ελαφρότερη πειθαρχική ποινή της «έγγραφης επίπληξης» για περιστατικό βαριάς ιατρικής αμέλειας, η επάνοδος επίορκων δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και γιατροί του ΕΣΥ, στο δημόσιο, σε εφαρμογή του ν. 4325/2015.

Τον Ιούλιο 2015 το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ σταμάτησε να συνεδριάζει, διότι ο πρόεδρός του είχε συνταξιοδοτηθεί και αναμενόταν ορισμός αντιπροέδρου από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και εν συνεχεία η συγκρότησή του για εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ιατρών ΕΣΥ. Το θέμα πήρε δημοσιότητα μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την επιστροφή επίορκου γιατρού στα καθήκοντά του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λ. Ρακιντζή, λίγο πριν από την εκπνοή του 2015 το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο των ιατρών του ΕΣΥ δεν είχε ακόμα συγκροτηθεί και εκκρεμούσαν 60 υποθέσεις.

Βεβαίως πλημμέλειες, καθυστερήσεις και προσκόμματα παρουσιάζονται και στις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ). Ο τύπος βρίθει δημοσιευμάτων με κραυγαλέα περιστατικά. Πρόσφατα, μάλιστα, με αφορμή τον άδικο χαμό μικρού κοριτσιού μετά από επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, είδε το φως της δημοσιότητας περίπτωση όπου ο φάκελος της ΕΔΕ ήταν άνευ τεκμηριωμένου κατηγορητηρίου και χωρίς κατηγορούμενο. Κατ’ αποτέλεσμα, το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας επέστρεψε το φάκελο στην αρμόδια Υ.ΠΕ, επικαλούμενο έλλειψη στοιχείων, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την ταχύτητα διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Με τον τρόπο αυτό, όµως, πλήττεται το σύστημα υγείας, διαιωνίζεται το καθεστώς ατιμωρησίας και τελικά ενισχύεται η καχυποψία των πολιτών-ασθενών για τη δυνατότητα των δηµόσιων φορέων να προασπίσουν τη νομιμότητα, απονέμοντας πειθαρχική δικαιοσύνη. Επιπλέον, οι συνήθεις απαλλαγές από κάθε πειθαρχική ευθύνη ευτελίζουν τη διαδικασία και αναπαράγουν µια λογική «συντεχνιακής αλληλοκάλυψης».

Επειδή τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου συνδέονται άρρηκτα με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και γενικότερα με την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης,

Επειδή η αβελτηρία στην άμεση διαλεύκανση εκκρεμών υποθέσεων καλλιεργεί υπόνοιες ατιμωρησίας στην κοινή γνώμη,

Επειδή απαιτείται εξισορρόπηση μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και του σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας των πειθαρχικώς ελεγχομένων,

Επειδή κατά την ψήφιση του ν. 4325/2015 το Ποτάμι είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί σύνθεσης και συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων, επικαλούμενο το αρνητικό προηγούμενο του ν. 4057/2012.

ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1) Εξετάζετε την περίπτωση θεσμικών αλλαγών στο πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του ΕΣΥ προς αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που αναδεικνύονται καθημερινά στην πράξη;

2) Πως σκοπεύετε να επισπεύσετε τις διαδικασίες απόδοσης πειθαρχικής ευθύνης;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας