13 Μαρτίου, 2018

Στον "βυθό" οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για οικονομική στήριξη των αλιέων του Σαρωνικού

Με αφορμή την παρέλευση εξαμήνου από τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και τις συνεπακόλουθες περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες, ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αποστόλου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή για τις σημαντικές καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των παράκτιων αλιέων του Σαρωνικού.

Ενώ το αρμόδιο Υπουργείο απαγόρευσε για προληπτικούς λόγους την αλιεία στην περιοχή του Σαρωνικού μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2018, δεν επέδειξε την αντίστοιχη σπουδή για τη διασφάλιση των αποζημιώσεων των παράκτιων αλιέων. Μια κατηγορία επαγγελματιών που έχουν πληγεί έντονα από τις συνέπειες του περιβαλλοντικού ατυχήματος, και οι οποίοι αγωνίζονται μέχρι και σήμερα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διεκδίκηση και λήψη της αποζημίωσης. Μια διαδικασία αρκετά γραφειοκρατική καθώς αντί να έχουν τη δημόσια διοίκηση αρωγό στην προσπάθειά τους, όπως και οι ίδιοι καταγγέλλουν, πολλά από τα δικαιολογητικά ενώ είναι ήδη κατατεθειμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν παρέχονται ή δεν διαβιβάζονται.

Ο κ. Μαυρωτάς τονίζει ότι με την απαγόρευση της δυνατότητας άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας εν ισχύ, δεν φαίνεται να έχει υπάρξει συγχρόνως κάποια πρωτοβουλία για την οικονομική στήριξη των αλιέων στο μεσοδιάστημα μέχρι την τελική καταβολή της αποζημίωσης, αδιαφορώντας έτσι η Πολιτεία για την οικονομική επιβίωση των συγκεκριμένων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν φθάσει στα όρια αντοχής τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς: 1) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «‘Βυθισμένες’ στη γραφειοκρατία οι αποζημιώσεις για τους παράκτιους αλιείς του Σαρωνικού»

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3933/19.12.2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4559/Β/21.12.2017) με θέμα «Απαγόρευση αλιείας σε τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου, για προληπτικούς λόγους», μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018 απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας σε όλα τα αλιευτικά εργαλεία από τη νοητή γραμμή Κτήμα Ευταξία Ελευσίνας έως Μπατσί Σαλαμίνας και από Άκρα Τούρλας Σαλαμίνας έως τη Μαρίνα Αλίμου. Η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία όπως αναφέρεται για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της βύθισης του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στις 10 Σεπτεμβρίου του 2017 και της μεγάλης ρύπανσης που προκλήθηκε. Κατά συνέπεια οι αλιείς της περιοχής έχουν αναγκαστικά οδηγηθεί σε αδράνεια και απώλεια εισοδήματος χωρίς εντωμεταξύ η Πολιτεία να έχει μεριμνήσει για την ύπαρξη απτών αποτελεσμάτων ως προς την άμεση αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματός τους. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε δεσμευθεί για την καταβολή ενίσχυσης μέχρι το τέλος του 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Νοεμβρίου του 2017, ο Διεθνής Οργανισμός των Κεφαλαίων Αποζημίωσης για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο ίδρυσε τοπικό γραφείο στον Πειραιά καθώς επίσης έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για αποδοχή αιτημάτων για αποζημίωση, στην οποία αναφέρεται ειδικά, «ο αιτών πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει το ποσό της απώλειας ή της ζημίας του με την προσκόμιση λογιστικών αρχείων ή άλλων κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων». Οι ζημίες διακρίνονται σε τέσσερεις κατηγορίες: 1) Ζημιά ιδιοκτησίας, 2) Κόστος εργασιών καθαρισμού στη θάλασσα και στην ακτή, 3) Οικονομικές απώλειες αλιέων ή αυτών που ασχολούνται με θαλασσοκαλλιέργειες και 4) Οικονομικές απώλειες στον τουριστικό τομέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος ανάλογα με την κατηγορία ζημίας οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση.

Η αίτηση της 3ης κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν οι αλιείς απαιτεί όπως και οι ίδιοι διαμαρτύρονται, την συγκέντρωση πληθώρας δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες εκ των οποίων άλλα είναι υπερβολικά ως προς την ζητούμενη τεκμηρίωση ενώ το περίεργο είναι ότι αρκετά από αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν τους διατίθενται ή δεν διαβιβάζονται.

Επειδή η όλη κατάσταση αρκετούς μήνες μετά την εκτεταμένη ρύπανση του Σαρωνικού κόλπου και τα συνεπαγόμενα προβλήματα έχει επιβαρύνει έντονα τους αλιείς της περιοχής οι οποίοι μην έχοντας λάβει καμία αποζημίωση, η οικονομική τους επιβίωση έχει περιέλθει σε μεγάλο κίνδυνο.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την άμεση παροχή των απαραίτητων εγγράφων προς τους ενδιαφερόμενους αλιείς ή ακόμα και την απευθείας διάθεσή τους στο τοπικό γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού των Κεφαλαίων Αποζημίωσης για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων;

2. Υπάρχει σχετική ενημέρωση για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί τελικά για την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης προς τους αλιείς;

3. Υπάρχει πρόβλεψη για συμπληρωματική στήριξη των συγκεκριμένων αλιέων από άλλους πόρους μέχρι την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής