30 Ιανουαρίου, 2016

Στο Περιστέρι θα γίνει το μεγάλο ανοιχτό Συνέδριο του Κινήματος

Στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο του Κινήματος στις 26 - 27 - 28 Φεβρουαρίου.

Στο Συνέδριο με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι συμμετέχουν:

 • Τα ενεργά στελέχη του Κινήματος απ’ όλη την Ελλάδα (που έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους, το 2015)
 • Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές
 • Οι υποψήφιοι βουλευτές των δυο τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου).
 • Τα μέλη των Επιτροπών Διαλόγου και Νεολαίας καθώς και οι μετέχοντες στους Τομείς Πολιτικής (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου).

Το Κίνημα δίνει την δυνατότητα σε φίλους και υποστηρικτές του, να εγγραφούν ως μέλη και να μετέχουν με πλήρη δικαιώματα στο συνέδριο, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου. Οι εγγραφές αυτές τελούν υπό την έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Οι μετέχοντες στο Συνέδριο θα πρέπει να καταβάλουν από 10 ευρώ (στο ποσό αυτό είναι ενσωματωμένο και το κόστος της κάρτας μέλους).

Το Συνέδριο θα εκλέξει:

 • Τον Επικεφαλής
 • Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών (ΣΑΑΣ)
 • Την Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ)

Η Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ) θα εκλέξει:

 • Τον Γραμματέα Οργανωτικού
 • Τον Γραμματέα Κοινοβουλευτικού Έργου
 • Το Πολιτικό Συμβούλιο
 • Την Επιτροπή Δεοντολογίας και την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης

Υπενθυμίζουμε ότι η ΜΕΣΥΑ συγκροτείται από: 

 • Αντιπροσώπους των Τοπικών Οργανώσεων (το ανώτερο 120)
 • Αντιπροσώπους των Τομέων Πολιτικής (το ανώτερο 30)
 • Αντιπροσώπους της Επιτροπής Νεολαίας (το ανώτερο 20)
 • Αντιπροσώπους της Επιτροπής Διαλόγου (το ανώτερο 10)
 • Τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές

To ΣΑΑΣ έχει την δυνατότητα να ορίσει έως και το 20% των μελών της ΜΕΣΥΑ με στόχο την ενίσχυση της εκπροσώπησης γυναικών, νέων, καθώς και οργανώσεων που έχουν ιδιαίτερα πετυχημένη δραστηριότητα.

Ο Επικεφαλής έχει τη δυνατότητα να ορίσει έως και 10% των μελών της ΜΕΣΥΑ από κινήσεις και προσωπικότητες που συνεργάζονται με το Ποτάμι.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκλογής των προσώπων και των οργάνων θα δημοσιοποιηθούν την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου με τη δημοσιοποίηση της πρότασης νέου Καταστατικού και του Κανονισμού εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων.

Καταστατικό και Κανονισμός θα τεθούν υπό την έγκριση των μελών των συνεδρίου την πρώτη μέρα της έναρξής του.

Για να δείτε αν έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία σας πατήστε εδώ.
Για νέες εγγραφές πατήστε εδώ.

Παρατηρήσεις μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση synedrio@topotami.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2107482868.

Σχετικά