25 Απριλίου, 2017

Στο νοίκι η ΕΡΤ ή άλλως λεφτά υπάρχουν

Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

H ΕΡΤ Α.Ε. έχει πληρώσει ως ενοίκιο στη Digea δύο (2) φορές περισσότερα χρήματα από όσα απαιτούνταν για να αγοράσει τριακόσιους είκοσι (320) ψηφιακούς πομπούς που είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία της δικής της ψηφιακής πλατφόρμας ώστε να απαλλαγεί πλήρως από τα ενοίκια που πληρώνει στην Digea.

Έως σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. έχει καταβάλει στη Digea, περισσότερα από 12.000.000€ για την ενοικίαση της 4ης ψηφιακής συχνότητας χωρητικότητας τεσσάρων πανελλαδικών δικτύων όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την απόκτηση δικού της ανεξάρτητου ψηφιακού δικτύου ανέρχεται στα 5.430.000€.

Αυτό καταγγέλλουν οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς και Γρηγόρης Ψαριανός με ερώτησή τους προς τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο Παππά και ζητούν εξηγήσεις για σωρεία λαθών και παραλείψεων από πλευράς ΕΡΤ Α.Ε. που έχουν ως αποτέλεσμα η Δημόσια Τηλεόραση να παραμένει μονίμως φιλοξενούμενη επ’ αμοιβή στο ψηφιακό δίκτυο της Digea.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τελευταίος από τους πέντε σχετικούς διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η ΕΡΤ Α.Ε κατέπεσε από το Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω τεχνικών λαθών και ελλείψεων στη σύνταξη της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό να εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ της συγκεκριμένης προμήθειας μέσω των ανάλογων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Θυμίζουν στον κύριο Παππά ότι υπήρξε προέγκριση χρηματοδότησης 2.300.000€ μέσω του ΕΣΠΑ 2007- 2013 για την ΕΤ-3 προκειμένου να αναπτύξει δίκτυο ψηφιακών αναμεταδοτών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας στην ορεινή Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες Περιφέρειες της επικράτειας (αρ. φακ. 3161/09.05.2013) και με επιδότηση κατά 100%.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ψηφιακών Πομπών από την ΕΡΤ Α.Ε.
Για πέμπτη συνεχομένη φορά τα τελευταία 5 χρόνια η ΕΡΤ Α.Ε. αποδεικνύεται ανίκανη να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) ψηφιακών πομπών για τη δημιουργία της δικής της ψηφιακής πλατφόρμας και της πλήρους απαλλαγής της από τα ενοίκια που πληρώνει για φιλοξενία στην Digea.

Έως σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. έχει καταβάλει στην Digea, περισσότερα από 12.000.000 € για την ενοικίαση της 4ης ψηφιακής συχνότητας, χωρητικότητας τεσσάρων πανελλαδικών δικτύων, όταν η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την απόκτηση δικού της ανεξάρτητου ψηφιακού δικτύου ανέρχεται στα 5.430.000€.

Μόλις πρόσφατα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την υπ’αριθμ. 33/2017 πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του, ακύρωσε τον πέμπτο κατά σειρά διαγωνισμό της ΕΡΤ Α.Ε. λόγω σοβαρών σφαλμάτων στην σύνταξη της προκήρυξης. Ο διαγωνισμός είχε φτάσει μέχρι την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Διοίκηση της ΕΡΤ Α.Ε., στις 05.04.2017 (αρ. πρωτ. 1652, πρακτικό αριθμ. 126), αποφάσισε την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της σύνταξης νέου τεύχους προκήρυξης, καθιστώντας σαφές προς όλους ότι οι Υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. αδυνατούν να συντάξουν άρτιους τεχνικούς όρους ώστε να αποφευχθεί νέα ακύρωση του διαγωνισμού.

Έως σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. έχει προκηρύξει πέντε (5) σχετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος, το 2012, κηρύχθηκε άγονος. Με το κλείσιμο της ΕΡΤ A.E. το 2013, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε δις από τη ΝΕΡΙΤ, για να κηρυχθούν και αυτοί άγονοι, λόγω τεχνικών ελλείψεων. Επί νέας ΕΡΤ A.E., ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε δύο φορές και εξέπεσε λόγω τεχνικών ελλείψεων.

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά την δέσμευση της διοίκησης της ΕΡΤ Α.Ε. ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής, στις 21 Οκτωβρίου 2015 κατά τη συζήτηση του Σ/Ν «Αδειοδότηση παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και άλλες διατάξεις», ότι έως τα τέλη Απριλίου 2016 η ΕΡΤ Α.Ε θα είχε την δική ψηφιακή πλατφόρμα.

Ωστόσο η ΕΡΤ Α.Ε., μέσω της ΕΡΤ 3, είχε την ευκαιρία το 2013 να προβεί στην ανάπτυξη δικτύου ψηφιακών αναμεταδοτών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας στην ορεινή Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» (ΕΣΠΑ) (διαχειριστική περίοδος 2007- 2013), με ύψος χρηματοδότησης 2.300.000€, επιδοτούμενο 100% και με δυνατότητα επέκτασης σε άλλες Περιφέρειες της επικράτειας (αρ. φακ. 3161/09.05.2013). Η πρωτοβουλία δεν υλοποιήθηκε, αν και είχε προεγκριθεί, λόγω του κλεισίματος της ΕΡΤ Α.Ε.

Σε περιόδους οικονομικής στενότητας, η ΕΡΤ Α.Ε. θα μπορούσε να προβεί στην προμήθεια των πομπών και εγκατάστασης δικού της ψηφιακού δικτύου με τη διεκδίκηση άλλων πηγών χρηματοδότησης όπως η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2014- 2020), χωρίς να επιβαρυνθεί ο δικός της προϋπολογισμός.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Ποιες Υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. προετοίμασαν τις προδιαγραφές των τευχών προκηρύξεων και ποιοι τα ενέκριναν; Τα στελέχη των ανωτέρω Υπηρεσιών υπόκεινται σε αξιολόγηση; Έχουν αποδοθεί ευθύνες για την ακύρωση και των πέντε (5) διαγωνισμών;

2. Ποιο το ακριβές χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει έως σήμερα η ΕΡΤ Α.Ε. στην Digea; Θεωρείτε λογικό το ποσό αυτό να υπερκαλύπτει το κόστος προμήθειας των τριακοσίων είκοσι (320) πομπών;

3. Σε περίοδο οικονομικής στενότητας, η ΕΡΤ Α.Ε. θα μπορούσε να προβεί στην προμήθεια των ψηφιακών πομπών με την διεκδίκηση άλλων πηγών χρηματοδότησης. Έχει ενεργοποιηθεί το ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2014- 2020), χωρίς να επιβαρυνθεί ο δικός της προϋπολογισμός; Αν όχι, ποιοι οι λόγοι και ποιος αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη;

4. Ποιες οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εύρεση της εξειδικευμένης ιδιωτικής εταιρείας που θα αναλάβει τη σύνταξη της νέας προκήρυξης; Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και ποια ορίσθηκε ανάδοχος εταιρεία;

5. Υπάρχει, και ποιο είναι, το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η ΕΡΤ Α.Ε. οφείλει να εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία το δικό της ψηφιακό δίκτυο;

6.  Πόσο θα είχε μειωθεί η δαπάνη και πόσα χρήματα θα είχε εξοικονομήσει η ΕΡΤ Α.Ε. εάν είχε ολοκληρώσει τον σχετικό διαγωνισμό και δημιουργήσει δικό της ανεξάρτητο δίκτυο που θα κάλυπτε τουλάχιστον για αρχή τις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Αιγαίου και είχε απορροφήσει τα σχετικά κονδύλια ΕΣΠΑ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας
Γρηγόρης Ψαριανός, Β’ Αθήνας

Σχετικά