15 Φεβρουαρίου, 2016

Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Οι προτάσεις για το καταστατικό, τον κανονισμό εκλογής οργάνων και το πρόγραμμα

Aγαπητές φίλες και φίλοι,

Μετά από 4 μήνες προσυνεδριακού διαλόγου σας αποστέλλουμε την τελική πρόταση καταστατικού του Κινήματος.

Το σχέδιο καταστατικού που σας γνωρίζουμε είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης και συστηματικής δουλειάς πολλών εθελοντών και φίλων μας.

Κατά το χρονικό διάστημα επεξεργασίας του καταστατικού δεχτήκαμε εκατοντάδες προτάσεις από εθελοντές και οργανώσεις σε όλη τη χώρα και πολλές απ’ αυτές έχουν ενσωματωθεί στην τελική πρόταση.

Οι βασικοί νεωτερισμοί του καταστατικού που αφορούν στα νέα όργανα και τις αρμοδιότητές τους, έγιναν αποδεκτές από τη συντριπτική πλειονότητα όσων συμμετείχαν στις 7 περιφερειακές συναντήσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα, παρουσία του Επικεφαλής. Και επίσης έγιναν αποδεκτές από το 71% των 1483 εθελοντών που συμμετείχαν στο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της 6-8/12/2015*.

Σκοπός των νέων συλλογικών διαδικασιών και των νέων οργάνων είναι να περάσει η διακυβέρνηση του Κινήματος στα ίδια τα μέλη του. Αυτά μπορούν να εγγυηθούν την ενότητα του Κινήματος, την δημοκρατική του λειτουργία και τελικά την ανάπτυξή του.

Τα όργανα που προβλέπονται στο καταστατικό έχουν δύο χαρακτηριστικά: Είναι αποφασιστικά και λειτουργικά.

Το Κίνημα δίνει τη δυνατότητα της εκπροσώπησης των τοπικών μελών του απευθείας στο κεντρικό συλλογικό όργανο, την Μεγάλη Συνάντηση των Αντιπροσώπων. Έτσι, όλοι μπορούν να επιλέξουν πρόσωπα που γνωρίζουν για την δράση τους και το Κίνημα να μείνει μακριά από «παζάρια» και ομαδοποιήσεις που δημιουργούν οι εθνικές λίστες.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα κόμμα αποκτά ένα όργανο, εκλεγμένο απ' το συνέδριο, που σε μόνιμη βάση θα αξιολογεί τα στελέχη του από την κορυφή μέχρι την βάση (Συμβούλιο Αξιολόγησης και Αξιοποίησης Στελεχών).

Το Κίνημα στη νέα δομή του αποκτά Γραμματέα Οργανωτικού και Γραμματέα Κοινοβουλευτικού έργου καθώς και ένα ολιγομελές Πολιτικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίζει την πολιτική δράση του Κινήματος.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας (όσο το δυνατόν ευσύνοπτα) προκειμένου να βελτιώσουμε έτι περαιτέρω το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας αλλά και το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου μας.

Θα δεχόμαστε τις προτάσεις σας μέχρι και την Δευτέρα, 22/2 στο grammateiakoes@topotami.gr

Η Γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δείτε την πρόταση για το καταστατικό εδώ.

Δείτε την πρόταση για τον κανονισμό εκλογής οργάνων εδώ.

Το σχέδιο προγράμματος για τις 26-27-28 Φεβρουαρίου εδώ.

*Δείτε τις απαντήσεις στα οργανωτικά ερωτήματα:

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Σχετικά