Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή 26.2.2016

15:00-17.00 Προσέλευση εγγραφές/παραλαβή καρτών
17:30-18.30 Έναρξη συνεδρίου-Εκλογή Προεδρείου
18:30-19:30 Συζήτηση για το καταστατικό και τον κανονισμό εκλογής οργάνων
19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
20:00 Ομιλία Επικεφαλής
22:00 Ψήφιση του καταστατικού
23:00 Πάρτυ (πρωτοβουλία της νεολαίας μας)

Σάββατο 27.2.2016

10:00-11:45 Debate νεολαίας με Pitella – Verhofstadt
Συντονίζει η δημοσιογράφος κ. Ξένια Κουναλάκη
11:45-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00-14:00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων κομμάτων και καλεσμένων
14:00-14:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
14:30-17:00 Ολομέλεια
Οι μεταρρυθμίσεις και οι μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Η πρόταση του Κινήματος.
17:00-19:00 (4 παράλληλες συνεδρίες)

Α' συνεδρία: Τοπικές ομάδες (θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ο., οικονομική αυτάρκεια/γραφεία, σύνδεση Τ.Ο. και τοπικών κοινωνιών, συντονισμός των Τ.Ο. για την αντιμετώπιση περιφερειακών θεμάτων, παρουσίαση υποψηφίων από τις τοπικές ομάδες για την ΜΕΣΥΑ)

Β' συνεδρία: Νεολαία (θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, σύνδεση με τους νέους που σπουδάζουν και θεματικές κοινότητες, η πολιτική της νεολαίας για τα social media, παρουσίαση υποψηφίων τους για την ΜΕΣΥΑ)

Γ' συνεδρία: Επιτροπή Διαλόγου (προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας, παρουσίαση υποψηφίων από την Επιτροπή που θα είναι υποψήφιοι για την ΜΕΣΥΑ)

Δ' συνεδρία: Τομείς πολιτικής (προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας, η οργανική σύνδεση των τομέων πολιτικής με την κοινοβουλευτική ομάδα και το κοινοβουλευτικό έργο, παρουσίαση υποψηφίων από τους τομείς που θα είναι υποψήφιοι για την ΜΕΣΥΑ)

19:00-21:00 Ολομέλεια:
Το Ποτάμι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Προτεραιότητες, συμμαχίες και συνεργασίες.


Κυριακή 28.2.2016

10:00-11:00 Παρουσίαση υποψηφιοτήτων για Επικεφαλής
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Εκλογές Επικεφαλής, ΣΑΣ, ΜΕΣΥΑ (10:00-12:00)
11:00-13:30 Παρουσίαση και ψήφιση των πολιτικών και οργανωτικών κειμένων που έχουν προκύψει ως συμπεράσματα από τις εργασίες του συνεδρίου
13:30-15:00

  • 1η συνεδρίαση ΣΑΑΣ
  • 1η συνεδρίαση ΜΕΣΥΑ (εκλογή Γραμματέων, Πολιτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Δεοντολογίας και Οικονομικών)

13:30-15:00 (παράλληλα με συνεδριάσεις)
Εκπαίδευση στα social media
Ταχύρυθμα μαθήματα συνέδρων σε θέματα social media
15:00-16:00 Ολομέλεια:
Παρουσίαση των μελών της ΣΑΑΣ – τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις των Γραμματέων και των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου.
16:00 Λήξη συνεδρίου- Χαιρετισμός του νέου Επικεφαλής

Οργάνωση συζήτησης:

Η κάθε ολομέλεια ή παράλληλη συνεδρία θα ξεκινήσει με εισαγωγικές τοποθετήσεις που θα παρουσιάζουν τους προβληματισμούς του Ποταμιού για το θέμα.

Επισημαίνεται ότι ο λόγος στις δυο ολομέλειες θα δοθεί κατά προτεραιότητα στους βουλευτές και ευρωβουλευτές του Κινήματος καθώς και στους υποψηφίους για Επικεφαλής με μέγιστο χρόνο παρέμβασης τα 7’.

Στη συνέχεια οι εθελοντές θα τοποθετούνται για 3’ καταθέτοντας και τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο προεδρεύων θα κάνει μία σύνοψη ενσωματώνοντας τις αρχικές προτάσεις όσες καλές προτάσεις έχουν ακουστεί.

Σε κάθε συνεδρίαση ολομέλειας και σε κάθε παράλληλη συνεδρία θα υπάρχει ένας rapporteur ο οποίος θα καταγράφει τις απόψεις και θα ετοιμάσει ένα report για το τι συζητήθηκε. Τα reports θα κατατεθούν μετά το τέλος του συνεδρίου στον επικεφαλής και τα όργανα (ΜΕΣΥΑ, γραμματείς, πολιτικό συμβούλιο).

Όλες οι ολομέλειες και οι ομιλίες του Επικεφαλής, των εκπροσώπων άλλων κομμάτων και το debate της νεολαίας με τους Pitella – Verhofstadt θα είναι ανοιχτές στα ΜΜΕ.

Παράλληλο πρόγραμμα

1. Αιμοδοσία
Σε συνεννόηση με κέντρο αιμοδοσίας οι σύνεδροι θα μπορούν να δίνουν αίμα.

2. Χάρισε Ζωή!
Σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ (Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πατρών) οι σύνεδροι μεταξύ 18-50 χρονών θα μπορούν να γίνονται εθελοντές δότες μυελού των οστών.