26 Οκτωβρίου, 2015

Στα όρια λειτουργίας τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας, λόγω κενής θέσης στη Διοίκηση

Ερώτηση για την οριακή λειτουργία των δύο μεγάλων νοσοκομείων της Λάρισας, λόγω κενής θέσης στη Διοίκηση, κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας του Ποταμιού, κ. Κώστας Μπαργιώτας, προς τον Υπουργό Υγείας.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 το συλλογικό όργανο δεν μπορεί να λειτουργήσει πέραν του τριμήνου, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν. Τους τελευταίους μήνες έχει διαμορφωθεί ένα ζοφερό τοπίο μετά την παραίτηση της αναπληρώτριας διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και την παρέλευση τριμήνου από την δημοσίευση της αποδοχής παραίτησής της σε ΦΕΚ. Ειδικότερα, υπάρχουν έτοιμα προς παράδοση έργα, που θα αναβαθμίσουν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δύο νοσοκομείων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και, για να εγκατασταθούν στα νοσοκομεία, απαιτείται τυπική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τις προμήθειες των δύο νοσοκομείων.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι θα προκηρύξει αρχικά σε πανελλήνιο επίπεδο τις κενές θέσεις Διοικητών, Υποδιοικητών και στη συνέχεια θα συμπληρώσει κενά, όπου υπάρχουν. Κατόπιν, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση όλων των σημερινών Διοικήσεων των νοσοκομείων. Ακόμα και εάν το Υπουργείο εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες, αυτές θα διαρκέσουν πολύ και τα νοσοκομεία βρίσκονται ήδη σε οριακή λειτουργία, με την κατάσταση να χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα. Στο μεταξύ, τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας δεν μπορούν να λειτουργήσουν, εάν δεν υπάρξει άμεσα μια τροπολογία που θα δίνει το δικαίωμα στο κοινό Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και να αποφασίζει με τα 8 από τα 9 μέλη του και πέραν του τριμήνου. Ο βουλευτής του Ποταμιού είχε κρούσει από το Μάιο τον κώδωνα του κινδύνου προβλέποντας αδυναμία προμηθειών και εκρηκτικές καταστάσεις στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Στα όρια λειτουργίας τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας, λόγω κενής θέσης στη Διοίκηση».

Στις 19/05/2015 ο υπογράφων κατέθεσε ερώτηση (αρ. πρωτ. 2687) προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα «Ακέφαλα νοσοκομεία λόγω παραιτήσεων Διοικητών κατόπιν εντολής Κουρουμπλή» στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «Εν τω μεταξύ, ακέφαλα μένουν πολλά νοσοκομεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΝΛ), καθώς ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η παραίτηση της αναπληρώτριας διοικήτριας, η οποία είχε την ευθύνη λειτουργίας του νοσοκομείου το τελευταίο δίμηνο περίπου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης του πρώην διοικητή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθήκοντα διοικητή στο Πανεπιστημιακό καλείται να ασκήσει ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, του οποίου όμως η θητεία έχει ολοκληρωθεί τυπικά από τον περασμένο Σεπτέμβριο και παρατάθηκε με απόφαση της διοίκησης. Στην προκείμενη περίπτωση, η έλλειψη διοίκησης οδηγεί σε αδυναμία προμηθειών και σύντομα θα δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Θεσσαλίας».

Το Υπουργείο, αντί να απαντήσει με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, αρκέστηκε σε παράθεση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το οποίο ο υπογράφων επικαλείτο ήδη στην ερώτηση. Ειδικότερα, στην απάντηση (αρ. πρωτ. 37534, 02/07/2015) αναφέρεται «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 υποπαρ. στ, εδ. 3 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Ο Διοικητής του Νοσοκομείου… στα καθήκοντά του ως Διοικητή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας». Όμως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45, 1999) «Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία». Στο μεταξύ, το τρίμηνο έχει παρέλθει και τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας δεν μπορούν να λειτουργήσουν, εάν δεν υπάρξει άμεσα μια τροπολογία που θα δίνει το δικαίωμα στο κοινό Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζει και να αποφασίζει με τα 8 από τα 9 μέλη του και πέραν του τριμήνου.

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου δεσμεύτηκε ότι θα προκηρύξει αρχικά σε πανελλήνιο επίπεδο τις κενές θέσεις Διοικητών, Υποδιοικητών και στη συνέχεια θα συμπληρώσει κενά, όπου υπάρχουν. Κατόπιν, θα προχωρήσει σε αξιολόγηση όλων των σημερινών Διοικήσεων των νοσοκομείων. Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, ουδέν νεώτερον υπάρχει. Και το χειρότερο είναι ότι, ακόμα και εάν το Υπουργείο εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες, αυτές θα διαρκέσουν πολύ χρόνο και τα νοσοκομεία βρίσκονται ήδη σε οριακή λειτουργία, με την κατάσταση να χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα.

Αναρίθμητα είναι τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου που περιγράφουν το ζοφερό τοπίο, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παραίτηση της αναπληρώτριας διοικήτριας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και την παρέλευση τριμήνου από την δημοσίευση της αποδοχής παραίτησής της σε ΦΕΚ. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι στο από 23/10/2015 δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθερία» με τίτλο «Βραχυκύκλωμα στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας!», μεταξύ άλλων, διαλαμβάνονται τα εξής «Καταρχήν υπάρχουν έτοιμα προς παράδοση έργα που θα αναβαθμίσουν καίρια τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των δύο νοσοκομείων. Αναφερόμαστε στον νέο στεφανιογράφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου – ο παλιός είναι για μία ακόμα φορά εκτός λειτουργίας την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές – και τα ψηφιακά ακτινοσκοπικά του ίδιου νοσοκομείου. Επίσης, έτοιμος να παραδοθεί είναι ο νέος μαγνητικός τομογράφος και ο αναισθησιολογικός εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου. Τα παραπάνω είναι έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και για τα οποία απαιτείται μια τυπική έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο, για να εγκατασταθούν στα νοσοκομεία. Παράλληλα, αρχίζουν πλέον να προκύπτουν προβλήματα και σε καθημερινά ζητήματα ρουτίνας, όπως οι στοιχειώδεις προμήθειες των δύο νοσοκομείων, οδηγώντας διευθυντές κλινικών να κάνουν λόγο για εικόνα κατάρρευσης!».

Επειδή τα νοσοκομεία και γενικότερα οι φορείς δημόσιας υγείας έχουν επείγουσες ανάγκες, οι οποίες υπερβαίνουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τους μικροπολιτικούς σχεδιασμούς,

Επειδή τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας βρίσκονται στα όρια της λειτουργίας τους,

Επειδή κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμα κονδύλια από το ΕΣΠΑ,

Επειδή, ενώ στο Μνημόνιο 3 εμπεριέχεται η ρητή απαίτηση για «αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης», ο τέως Υπουργός προέβη σε κατάργηση της επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το διορισμό ή τη διακοπή της θητείας των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων και παρέχεται στον Υπουργό η εξουσιοδότηση για διακοπή, λήξη θητείας ή παύση των υφιστάμενων και διορισμό νέων), ήτοι σε μονομερή ενέργεια,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σκοπεύετε να ψηφίσετε άμεσα τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ένα συλλογικό όργανο θα μπορεί να λειτουργεί με κενό στη σύνθεσή του και πέραν του τριμήνου σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις (πχ νοσοκομεία);

2) Εάν όχι, πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τις ακέφαλες Διοικήσεις στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Λάρισας και σε πολλά άλλα ανά την Ελλάδα;

3) Πότε θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των υφιστάμενων Διοικήσεων; Από ποιον θα διενεργηθεί; Σκοπεύετε να προβείτε σε κατάργηση του άρθρου 15 του Ν. 4332/2015, δεδομένου ότι η κατάργηση της επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 κρίθηκε ως μονομερής ενέργεια;

4) Είναι στο ρυθμιστικό προγραμματισμό του Υπουργείου η άμεση κατάθεση νομοσχεδίου που θα προβλέπει σταθερή, διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης ικανών διοικήσεων, ώστε να μη διαιωνίζεται η παλαιοκομματική πρακτική;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ