18 Ιουλίου, 2018

Στα χαρτιά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Ερώτηση Γιώργου Αμυρά και Γιώργου Μαυρωτά

Έντεκα έτη μετά την θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, στην Ελλάδα τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα έτη 2015-2017, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται μέσα στα υψηλότερα της Ευρώπης. Δεδομένου ότι οι συνέπειες είναι ολέθριες τόσο για την υγεία των παιδιών (καθώς συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση παιδικού διαβήτη), αλλά και για την υγεία των ενηλίκων, καθώς σχετίζεται με την εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), κατέθεσαν ερώτηση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την παχυσαρκία προς τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε το 2016 τα κράτη-μέλη του να καταρτίσουν ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση των προϊόντων τροφίμων μέχρι το τέλος του 2017, οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την υλοποίησή του και ποια τα αποτελέσματα των ενεργειών τους μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα, απευθύνουν ερωτήματα σχετικά με τις καμπάνιες ενημέρωσης για μαθητές, εκπαιδευτικούς, καταναλωτές και επαγγελματίες υγείας, που έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο τη διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, αλλά και για τις ενέργειες περιορισμού των διαφημιστικών μηνυμάτων ανθυγιεινών τροφίμων στα παιδιά.

Τέλος, οι βουλευτές με το Ποτάμι, αναφερόμενοι στις βιομηχανίες τροφίμων, ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς, αν τελικά έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης προς την κατεύθυνση της ανασύστασης των προϊόντων τροφίμων (μείωση αλατιού, βιομηχανικά παραγόμενων trans και πρόσθετων σακχάρων), καθώς και ποια επιμέρους μέτρα και πρωτοβουλίες περιλαμβάνει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) Υγείας
2) Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
3) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην παιδική παχυσαρκία, αλλά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει στα χαρτιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια να συμμετέχει ενεργά στη μάχη κατά της παχυσαρκίας η οποία τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει ανησυχητικές τάσεις και αναγνωρίζοντας τη σημασία υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών, θέσπισε το 2007 την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία». Μία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής είναι η ανάγκη της ανασύνθεσης των προϊόντων τροφίμων ώστε οι επιλογές που παρέχονται στους καταναλωτές να είναι περισσότερο υγιεινές. Επιπλέον, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόμενο στα έως τώρα συμπεράσματα για την ανάγκη βελτίωσης των προϊόντων τροφίμων κάλεσε το 2016 τα κράτη-μέλη του να συστήσουν ένα Εθνικό Σχέδιο προς επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, μέχρι το τέλος του 2017.

Με την με αρ. πρωτ. Α1β/ΓΠοικ68502/15-9-2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτήθηκε η Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής με έργο τη διαμόρφωση του ανωτέρου Σχεδίου. Έξι μήνες μετά, με την με αρ. πρωτ. Γ2/ΓΠοικ20930/17-3-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός στρατηγικών στόχων και αξόνων παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας, έτους 2017» καθορίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και άξονες παρέμβασης του Υπουργείου, με κύριο άξονα τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του πληθυσμού και έμφαση στη μεσογειακή διατροφή.

Τον Οκτώβριο του 2017, εκδόθηκε εγκύκλιος με την οποία το Υπουργείο Υγείας ζητούσε από τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε ενέργειες προς επίτευξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ενώ τον Ιούνιο του 2018 τους κάλεσε προς ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις στις οποίες έχουν προβεί ή σκοπεύουν να προβούν, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο.

Στο μεταξύ όσο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συστήνει και τροποποιεί επιτροπές, αντικαθιστά προέδρους, προσθέτει μέλη και εκδίδει εγκυκλίους με τους θεωρητικούς άξονες μιας γενικής και αόριστης πολιτικής, τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα έτη 2015-2017, εξακολουθούν να περιλαμβάνονται μέσα στα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οι συνέπειες για την υγεία των παιδιών είναι καταστροφικές, καθώς η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση παιδικού διαβήτη αλλά και συγκεκριμένων τύπων καρκίνου. Σύμφωνα με τον διευθυντή της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Χρούσο, το 30% των παιδιών στη χώρα μας είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα εξαιτίας των μη υγιεινών διατροφικών τους συνηθειών, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός τους θα φτάσει τις 480.000 έως το 2025.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι φορείς για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης βελτίωσης των τροφίμων και αν ναι, ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;

2. Ποιες δράσεις έχουν υλοποιηθεί στην κατεύθυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών που αφορούν στην επισήμανση των τροφίμων, καθώς οι συνειδητές επιλογές τροφίμων βάσει της διατροφικής δήλωσης και της λίστας των συστατικών θα βοηθήσουν στην επιλογή τροφίμων με θετικότερο διατροφικό προφίλ;

3. Ποια προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και στελεχών εμπλεκομένων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης;

4. Τι καμπάνιες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης έχουν υλοποιηθεί για μαθητές, εκπαιδευτικούς, καταναλωτές, και επαγγελματίες για τη διάδοση και υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών; Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της διαφήμισης ανθυγιεινών τροφίμων στα παιδιά;

5. Έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης όσον αφορά στις βιομηχανίες τροφίμων προς την κατεύθυνση της ανασύστασης των προϊόντων τους (μείωση αλατιού, βιομηχανικά παραγόμενων trans και πρόσθετων σακχάρων) και αν ναι, ποια επιμέρους μέτρα και πρωτοβουλίες περιλαμβάνει;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής