17 Ιουλίου, 2018

Η βιωσιμότητα του κλάδου της μικροζυθοποιίας περνά μέσα από τον εξορθολογισμό του συστήματος απόδοσης φόρων

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τα προβλήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μικροζυθοποίας φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β΄ Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής), προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Τσακαλώτο και Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Σταθάκη. Τονίζοντας τη σημασία και τη δυναμική που έχει ο κλάδος της μικροζυθοποίας για τη χώρα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, επισημαίνουν τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, τις οποίες έχουν επωμιστεί στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι μικροζυθοποιοί. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της υπερφορολόγησης μέσω του υψηλού ΦΠΑ και του αυξημένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, και όλα αυτά μέσα σε ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η πρόσβαση στον δανεισμό είναι δύσκολη και το αντίστοιχο κόστος παραμένει αρκετά υψηλό. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, εγείρονται ζητήματα στρέβλωσης της αγοράς-στόχου, ενώ κρούουν και τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επενδύσεων και την ανάπτυξη του κλάδου.

Με δεδομένο ότι οι εταιρείες μικροζυθοποιίας οφείλουν να προπληρώνουν τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ χωρίς ακόμη να τον έχουν εισπράξει από τους πελάτες τους, οι βουλευτές του Ποταμιού ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς ενημέρωση, εάν εξετάζονται βελτιωτικές ενέργειες για τον εξορθολογισμό της απόδοσης των εν λόγω φόρων και ειδικότερα αν θα επιτραπεί η τμηματική απόδοσή τους. Επίσης, καλούν τους Υπουργούς να παρουσιάσουν το στοχευμένο σχέδιο της Κυβέρνησης για την υποστήριξη και προώθηση των αναπτυσσόμενων κλάδων της οικονομίας, όπως η χαρακτηριστική περίπτωση της μικροζυθοποιίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικροζυθοποιίων, προϋποθέτει τον εξορθολογισμό του συστήματος απόδοσης φόρων»

Η μικροζυθοποιία στη χώρα μας -αν και προσφάτως αναπτυσσόμενη- παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς φαίνεται να προσελκύει ολοένα και περισσότερους νέους και φιλόδοξους επιχειρηματίες. Στον κλάδο σήμερα δραστηριοποιούνται περίπου 35-40 μικροζυθοποιίες, οι οποίες καλούνται να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο στην αγορά και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, σε ένα άκρως ασφυκτικό και εχθρικό οικονομικό περιβάλλον. Βασικό πρόβλημα του κλάδου, πέρα από τη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την αδειοδότηση των εταιρειών τους και κατά τις εξαγωγές των προϊόντων τους, είναι η μειωμένη ρευστότητά τους, η οποία εντείνεται και λόγω της υπερφορολόγησης.

Την τελευταία τριετία αυξήθηκαν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ο οποίος μάλιστα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα τροποποιήθηκε η έκπτωση στον συντελεστή ΕΦΚ που προβλέπονταν για τις μικροζυθοποιίες μειώνοντας το κίνητρο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Οι αυξήσεις αυτές σε συνδυασμό με τα μειωμένα ίδια κεφάλαια των επενδυτών λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και την περιορισμένη και πολύ ακριβή τραπεζική χρηματοδότηση, καθιστούν πλέον αδύνατη τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας των μικροζυθοποιιών, δεδομένης μάλιστα και της ανάγκης προκαταβολής των ανωτέρω φόρων.

Επειδή, υπό το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών, οι εταιρείες μικροζυθοποιίας καλούνται διαρκώς να πληρώνουν ΕΦΚ και ΦΠΑ που δεν έχουν ακόμη εισπράξει από τους πελάτες τους,
Επειδή, το ανωτέρω γεγονός ουσιαστικά πιέζει ταμειακά κατά βάση τις μικροζυθοποιίες και λιγότερο τις μεγάλες εταιρίες του κλάδου που διαθέτουν ήδη ικανό δίκτυο πωλήσεων και δεσπόζουσα θέση στην αγορά, προκαλώντας στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό,

Επειδή, πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων του κλάδου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, είναι η άρση της εξαίρεσής τους από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των επιτηδευματιών, και αφορούν την αποπληρωμή μέσω δόσεων του αναλογούντος ΦΠΑ και ΕΦΚ.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Σκοπεύετε να ικανοποιήσετε το πάγιο αίτημα των εταιριών του κλάδου και να επιτρέψετε την τμηματική απόδοση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ; Και αν ναι, διαθέτουν οι υπηρεσίες των τελωνείων την απαραίτητη για την υλοποίηση μιας τέτοιας ρύθμισης, ηλεκτρονική πλατφόρμα;

2. Εξετάζετε ως εναλλακτική της μη ικανοποίησης του ανωτέρω αιτήματος, την πιθανότητα η ίδια την ΑΑΔΕ να αναλάβει την αρμοδιότητα της είσπραξης των σχετικών φόρων απευθείας από τους πελάτες των μικροζυθοποιών με την προηγούμενη φυσικά γνωστοποίηση των τιμολογίων της φορολογικής τους αποθήκης;

3. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων κλάδων της οικονομίας -όπως είναι αυτός της μικροζυθοποιίας-, ώστε να άρετε τα δομικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την ταχεία ανάπτυξή τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής