22 Μαρτίου, 2016

SOS για το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις ανάγκες των δύο πυλώνων του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης του ντόπινγκ: του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ Ο.Α.Κ.Α., αλλά και του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., του εθνικού οργανισμού για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Παρά την εναρμόνιση των κανόνων του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, που ψηφίστηκε από τη Βουλή (με την ουσιαστική συνδρομή του Ποταμιού) τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 17-03-2016, μόλις μία ημέρα πριν τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας, και που είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή συνεπειών για το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού, τα λειτουργικά προβλήματα των δύο εθνικών φορέων που έχουν επιφορτιστεί με τις δραστηριότητες καταπολέμησης του ντόπινγκ, παραμένουν σημαντικά.

Το μεν Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ Ο.Α.Κ.Α. αντιμετωπίζει δυσκολίες που αφορούν στη γήρανση του εξοπλισμού και στη μείωση του προσωπικού, το δε Ε.Σ.Κ.Α.Ν. χρονίζοντα προβλήματα επιστημονικής υποστελέχωσης και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις των αποζημιώσεων των δειγματοληπτών.

Αμφότεροι οι φορείς, ενώ διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία, κληρονομιά έως έναν βαθμό της επιτυχούς υλοποίησης ενός τεράστιου έργου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το 2004, συναντούν εμπόδια τόσο στην υλοποίηση του εθνικού τους προγράμματος όσο και στην ανάληψη του διεθνούς ρόλου που είναι σε θέση να επιτελέσουν.

Η εναρμόνιση με τον παγκόσμιο κώδικα του WADA μπορεί να είναι αναγκαία συνθήκη αλλά όχι και ικανή από μόνη της για να καταπολεμηθεί το ντόπινγκ στην Ελλάδα. Χρειάζονται και πρωτοβουλίες στο εσωτερικό για να γίνει αποτελεσματικό το ελληνικό σύστημα αντιντόπινγκ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη υποστήριξης του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ και του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.».

Η ελληνική αθλητική κοινότητα υποδέχθηκε με ανακούφιση την από 19-03-2016 ανακοίνωση του Παγκοσμίου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WorldAnti-DopingAgency, WADA), σύμφωνα με την οποία οι Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ τεσσάρων κρατών, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός, θεωρούνται πλέον ως έχοντες κανόνες πλήρως εναρμονισμένους με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ.

Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την έξοδο της χώρας από τον κατάλογο παρακολούθησης του WADAγια θέματα μη εναρμόνισης, θα πρέπει να αναγνωριστεί, παρά το γεγονός ότι οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, κυριολεκτικά, την τελευταία στιγμή και το κείμενο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή ήταν, επιεικώς, σε μη αποδεκτό επίπεδο.

Από του σημείου αυτού όμως και μέχρι τον πανηγυρικό ισχυρισμό που διατυπώνεται στο σχετικό, από 20-03-2016, δελτίο τύπου της Γ.Γ.Α, σύμφωνα με τον οποίο “Η ολυμπιακή οικογένεια της χώρας μας έχει πλέον όλα τα «σύγχρονα όπλα» να πολεμήσει την μεγαλύτερη μάστιγα του σύγχρονου αθλητισμού” η απόσταση είναι μεγάλη.

Την ίδια ημέρα που ο WADA ανακοίνωσε την έξοδο της Ελλάδας από τον προαναφερόμενο κατάλογο παρακολούθησης, δημοσίευμα έγκριτης εφημερίδας αναδείκνυε τα προβλήματα στη λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α., ενός από τους δύο πόλους του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης του ντόπινγκ, με τον άλλο να είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.)
Το Εργαστήριο του Ο.Α.Κ.Α. αποτελεί ένα από τα μόλις 34 διαπιστευμένα από τονWADA εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ παγκοσμίως, με δυνατότητα αναλύσεων περί των 4.500 δειγμάτων ούρων ετησίως, προερχομένων όχι μόνο από την ελληνική επικράτεια αλλά και από κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Συμπληρώνοντας, φέτος, 30 χρόνια λειτουργίας, βρέθηκε στην αιχμή των διεθνών αναλυτικών δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το 2004, υλοποιώντας 2815 αναλύσεις δειγμάτων ούρων και αίματος εντός του δεκαπενθημέρου των αγώνων, πλέον 764 δειγμάτων που αναλύθηκαν κατά τον μήνα που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με το ανωτέρω δημοσίευμα, με την εξαίρεση της προμήθειας μίας διάταξης Υγρής Χρωματογραφίας Φασματομετρίας Μαζών με Αναλυτή Χρόνου Πτήσης το 2009, ο υπόλοιπος εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρονολογείται από το 2004. Η γήρανση αλλά και η λειτουργική κόπωση του εξοπλισμού (λειτουργία 24 ωρών ημερησίως, επτά ημερών εβδομαδιαίως) καθιστούν τη συντήρησή του οικονομικά ασύμφορη και χρονοβόρα. Οι δε επιστημονικές και θεσμικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την επέκταση του πεδίου του Εργαστηρίου και σε τομείς όπως οι αιματολογικές αναλύσεις για τους σκοπούς του Βιολογικού Διαβατηρίου Αθλητή. Η δαπάνη για τις αναγκαίες προσαρμογές εκτιμάται περίπου στα 500.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να αποσβεσθεί σχετικά σύντομα, καθότι το Εργαστήριο αποτελεί πηγή εσόδων λόγω των υπηρεσιών που προσφέρει σε άλλα κράτη, μη διαθέτοντα διαπιστευμένο από το WADAεργαστήριο, καθώς και σε Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Επιπροσθέτως της γήρανσης του εξοπλισμού, το Εργαστήριο κατά την τελευταία δωδεκαετία έχει υποστεί σημαντική μείωση προσωπικού, με την αποχώρηση έξι επιστημονικών στελεχών και μάλιστα των τεσσάρων αρχαιοτέρων εξ αυτών, καθώς και προσωπικού υποστήριξης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση της δυσχέρειας του υλοποιουμένου έργου.

Δυστυχώς, το Εργαστήριο δεν είναι ο μόνος πυλώνας του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης του ντόπινγκ που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., το οποίο είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με την υλοποίησητων, εξίσου σημαντικών με τις αναλύσεις, έργων του σχεδιασμού των ελέγχων και της εκτέλεσης των δειγματοληψιών, αντιμετωπίζει δυσκολίες που κατέστησαν εμφανείς με την καθυστέρηση της εναρμόνισης των κανονισμών του προς τις απαιτήσεις του WADA. Το Επιστημονικό Τμήμα, που απεδείχθη κατά την περίοδο 2005-2011 ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι εγγενείς οργανωτικές αδυναμίες που προέκυψαν από τον ιδρυτικό του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. Ν. 3057/2002, δεν λειτουργεί από πενταετίας. Γραφειοκρατικές δυσχέρειες εμποδίζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. σε διεθνές επίπεδο ενώ οι αποζημιώσεις των δειγματοληπτών δεν καταβάλλονται τακτικά λόγω μη έκδοσης της νέας αναγκαίας Κ.Υ.Α., καθώς η ισχύς της υπ’ αριθ. 2/84755/ΔΕΠ/11-12-2014 Κ.Υ.Α. έληξε την 31-12-2015. Ο Ν. 4049/2012, που ιδρύοντας τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) δημιούργησε την προσδοκία επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων, παραμένει ανενεργός λόγω μη έκδοσης του προβλεπομένου Π.Δ.

Κατόπιν αυτών:

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή/και να διευκολυνθεί η διαδικασία συντήρησής του, όποτε αυτή αποδεικνύεται πλέον σύμφορη και λειτουργική;

2. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η ενίσχυση του Εργαστηρίου με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να αναπληρωθούν οι σημαντικές απώλειες του δυναμικού του;

3. Πώς προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει την ελλειμματική λειτουργία του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.; Θα προκριθεί, επιτέλους, η έκδοση του προβλεπομένου στο άρθρο 11 του Ν. 4049/2012 Π.Δ.,το οποίο μάλιστα προβλέπεται εκ νέου στην παράγραφο 1.β του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου που προ τριημέρου ψηφίστηκε από τη Βουλή; Ή, τουλάχιστον, προτίθεταιτο Υπουργείο να ενισχύσει τη δομή του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. στελεχώνοντας,με γνώστες του αντικειμένου, το προβλεπόμενο Επιστημονικό Τμήμα;

4. Για ποιο λόγο δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Κ.Υ.Α. περί καθορισμού της αποζημίωσης του Σώματος Δειγματοληπτών του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. ενώ είναι γνωστό από την ημερομηνία υπογραφής της υπ’ αριθ. 2/84755/ΔΕΠ/11-12-2014Κ.Υ.Α. ότι αυτή ίσχυε μέχρι 31-12-2015;

Ο ερωτών βουλευτής:
Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής

Σχετικά