10 Ιουνίου, 2016

Σε εκκρεμότητα οι παιδικοί σταθμοί

Την ανησυχία τους σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ» για το έτος 2016-2017 εξέφρασαν προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Εσωτερικών, Παιδείας και Εργασίας οι βουλευτές του Ποταμιού, Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας, Γιώργος Μαυρωτάς- Αττικής, Κατερίνα Μάρκου- Β’ Θεσσαλονίκης και Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθήνας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν, μέσω αίτησής τους, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα για το έτος 2016-2017 δεν έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) δεν έχει προσκληθεί να υποβάλει σχέδιο ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο. Η καθυστέρηση έναρξης της διαδικασίας δημιουργεί ανησυχίες για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι οικογένειες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μάλιστα, είναι πιθανόν αρκετοί ιδιωτικοί σταθμοί να μη συμμετάσχουν εκ νέου ή να μειώσουν σημαντικά τις προσφερόμενες θέσεις, λόγω καθυστέρησης απόδοσης οφειλόμενων χρημάτων από την κυβέρνηση. Δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά και ΑμεΑ είναι το υπέρτατο αγαθό, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, εάν αληθεύουν πρόσφατα δημοσιεύματα, ότι έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το εν λόγω πρόγραμμα, πότε θα ανακοινωθεί η έναρξη του, πότε θα αποδοθούν τα οφειλόμενα χρήματα στις ιδιωτικές δομές φιλοξενίας και εάν θα υπάρξει αυστηροποίηση των όρων ένταξης, με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού των οικογενειών, που θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς:
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Σε εκκρεμότητα οι Παιδικοί Σταθμοί

Στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ή όπως συχνά αποκαλείται «Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και εμπίπτει στο Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» συμμετέχουν, μέσω αίτησής τους, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Τη χρονιά 2015-2016 υπεβλήθησαν συνολικά 120.000 αιτήσεις παιδιών και ικανοποιήθηκαν εν τέλει 81.000, δηλαδή περίπου 66.000 οικογένειες.

Σήμερα όμως το εν λόγω πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2016-2017 παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ακόμα δεν έχει ενταχθεί με απόφαση στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και η ΕΕΤΑΑ δεν έχει προσκληθεί να υποβάλει το σχέδιό της για την ένταξη του προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο. Η καθυστέρηση έναρξης της διαδικασίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων αναμένεται να υποχρεώσει πολλές χιλιάδες οικογένειες να «τρέχουν» κυριολεκτικά μέσα στο καλοκαίρι (εντός του Ιουλίου) να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να περιμένουν εναγωνίως μέχρι τα τέλη Αυγούστου ώστε να ενημερωθούν εάν θα καταστεί εφικτό να ενταχθούν στο πρόγραμμα με επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Ταυτοχρόνως δε, υπάρχει ανησυχία για το εάν θα εξασφαλιστούν έγκαιρα τα απαραίτητα κονδύλια από την εθνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Στο σημείο αυτό χρήζει μνείας η επισήμανση ότι αρκετοί ιδιωτικοί σταθμοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ενδεχομένως να μη συμμετάσχουν εκ νέου ή να μειώσουν σημαντικά τις προσφερόμενες θέσεις. Τούτο δε επειδή το ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης που είχε εγκριθεί για να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων ύψους 46,1 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ δεν έχει αποδοθεί ακόμη στις ιδιωτικές δομές φιλοξενίας. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι να αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη ρευστότητας πολλοί ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Δεδομένου του αναμφισβήτητου γεγονότος ότι η παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας και παιδιών και ΑμεΑ συμβάλλει σημαντικά στην ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και συμβάλλει καθοριστικά στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Αληθεύουν πρόσφατα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2016-2017; Εάν ναι, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την πηγή των πόρων της εθνικής συμμετοχής;

2. Πότε αναμένεται να ανακοινωθεί η έναρξη του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2016-2017;

3. Πότε αναμένετε να αποδοθούν τα οφειλόμενα χρήματα στις ιδιωτικές δομές φιλοξενίας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα;

4. Θα υπάρξει αλλαγή των όρων σχετικά με το ποιες οικογένειες μπορούν να προβούν σε αίτηση; Εάν ναι, οι όροι θα είναι πιο αυστηροί; Ποιοι θα είναι οι εν λόγω όροι; Ποιο ποσοστό από τους περσινούς αιτούντες, θα μπορούν να προβούν σε αιτήσεις με βάση τους νέους όρους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας - Αχαΐας
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Κατερίνα Μάρκου – Β’ Θεσσαλονίκης
Γρηγόρης Ψαριανός- Β’ Αθήνας