27 Απριλίου, 2017

Στον αέρα οι άδειες λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πλησιάζει η περίοδος εγγραφών στους δημοτικούς παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας και μαζί μ’ αυτήν κορυφώνεται η αγωνία χιλιάδων γονέων για την εξασφάλιση μιας θέσης φιλοξενίας σ’ αυτούς. Ωστόσο, τα ζητήματα λειτουργίας τους διέπονται από περίπλοκα νομικά καθεστώτα, για τα οποία απαιτούνται τροποποιήσεις διαφόρων διατάξεων κατά κοινή ομολογία απαρχαιωμένων.

Eδώ και καιρό υπήρξε ένα σχετικό σχέδιο ΚΥΑ, με το οποίο συμφώνησε και η ΚΕΔΕ, ενώ πρόσθετε και τις επ’ αυτού παρατηρήσεις του και ο Συνήγορος του Πολίτη. Ωστόσο, αυτό βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα, με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να διαχειρίζεται το πρόβλημα με προχειρότητα, αγνοώντας το υπάρχον σχέδιο ΚΥΑ και εξαγγέλλοντας έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το θέμα αυτό.

Το πρόβλημα είναι πως οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, αυτή τη στιγμή λειτουργούν παράνομα, σύμφωνα με τη ρύθμιση που εισήγαγε η Κυβέρνηση, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες από την 31.12.2016 που προβλεπόταν ως καταληκτική ημερομηνία.

Οι βουλευτές με το ΠΟΤΑΜΙ Γρηγόρης Ψαριανός (Β΄ Αθηνών) και Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου), σε σχετική ερώτησή τους ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς να διευκρινίσουν τον τρόπο επίλυσης του θέματος, όπως και με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, και όρων καταλληλότητας των κτηριακών υποδομών τους και πώς, επιτέλους, θα λήξει το χάος και η πολυνομία που διέπει το καθεστώς λειτουργίας τους.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 1) Εσωτερικών και 2) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Έκδοση του προεδρικού διατάγματος σχετικά με την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των δημοτικών παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών»

Με το αρ. 43 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης)» που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ισχύει ήδη ένα έτος και πλέον (από τον 2/2016) προβλέπεται η έκδοση πδ με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν εντός των νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητας καθώς και η διαδικασία ελέγχου τους.

Εν συνεχεία η παρ. 2 του αρ. 43 ορίζει ότι, έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και πάντως όχι πέραν της 31.12.2016, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για τους μεν παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν ως νπδδ επέχει η συστατική τους πράξη, ή ο οργανισμός εσωτερικής τους υπηρεσίας, (εφόσον πρόκειται για υπηρεσία του δήμου) ενώ θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει και η άδεια που τυχόν έλαβαν ως νπιδ. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2016.

Μέχρι σήμερα, και παρά τις παραπάνω προβλέψεις, δεν έχει εκδοθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα με αποτέλεσμα το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών σταθμών να μην έχει καθοριστεί ακόμη. Σημαντικότερα κρίνονται εν τούτοις τα ζητήματα ασφάλειας, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί ακόμη οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των κτιρίων.

Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από τεράστια πολυδιάσπαση και πολυνομία, αναλόγως της νομικής μορφής που λαμβάνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις διαδημοτικών επιχειρήσεων , ακόμη και φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα). Επιπλέον δε, υφίσταται μεν σχετική ΚΥΑ 16065/2002 με την οποία προβλέφθηκε ένας «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας για τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Σταθμούς», αυτούς δηλ. που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, χωρίς όμως περιγραφή τεχνικών κτιριακών προδιαγραφών και συγκεκριμένη διαδικασία παροχής άδειας λειτουργίας. Η μόνη ρύθμιση για τεχνικές προδιαγραφές χρονολογείται από το 1983 (!) με την ΥΑ ΔΤΥ/Β/οίκ.4234-1616/8.12.83, η οποία οπωσδήποτε μετά από τόσα έτη χρήζει επικαιροποίησης.

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι, εφόσον δεν έχει υπάρξει παράταση από νέο νόμο, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί δε λειτουργούν νομίμως μετά τις 31.12.2016, η δε πολυδιάσπαση των προδιαγραφών δεν ανταποκρίνεται σε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος, η οποία δεν είναι δυνατό να διαφοροποιείται αναλόγως της νομικής μορφής των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους καταλληλότητας των κτιρίων.

Δεδομένου ότι για το εν λόγω θέμα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη κάνει και στο παρελθόν παρεμβάσεις με αφορμή ποικίλες αναφορές και έχει αποστείλει μάλιστα επιστολή παρατηρήσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη από το 2015 με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του 2002, ενώ σας έχει αποστείλει και πρόσφατα (28.3.2017) τα σχετικά έγγραφα.

Δεδομένου μάλιστα ότι επίκεινται οι προθεσμίες εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 σε όλους τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας, χωρίς να έχουν ρυθμιστεί τα ανωτέρω ζωτικής σημασίας θέματα που σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια χιλιάδων παιδιών.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1) Πότε πρόκειται να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα βάσει του αρ. 43 του ν. 4369/2016;

2) Έχει υπάρξει ή πρόκειται να υπάρξει απάντηση στο από 28/3/2017 σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη;

3) Δεδομένου ότι η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ έχει εκφράσει μόλις πρόσφατα (με τη με αριθ. 179/2017 απόφαση του ΔΣ της που εκδόθηκε στις 7/4/2017 μετά δηλ. από σχεδόν 2 έτη..) τις παρατηρήσεις της για το σχέδιο της ΚΥΑ με τίτλο «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ΑΠ 24855/15.7.2015 έγγραφο προς την ΚΕΔΕ για παροχή γνώμης, ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών; Θα ακολουθήσει μια ακόμη ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση της ΚΥΑ η οποία όμως δεδομένου ότι ήδη έχουν υπάρξει μεγάλες καθυστερήσεις, θα συνεπάγεται επιπλέον απώλεια χρόνου;

4) Στο νέο αυτό σχέδιο ΚΥΑ που πρόκειται να εκδοθεί, έχουν ενσωματωθεί οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός, Β Αθήνας
Σπύρος Δανέλλης, Ηρακλείου