10 Ιουνίου, 2016

Καταβολή παραβόλου ζητούν τα ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους

Παρά τις διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, υπάρχουν καταγγελίες ότι ο νόμος δεν εφαρμόζεται και οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνο αφού προσκομιστεί το παράβολο των 46, 14 ευρώ. Το θέμα αναδεικνύουν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς οι βουλευτές του Ποταμιού, κκ. Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας), Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Ιλχάν Αχμέτ (Ροδοπής). Μάλιστα, μετά την έκδοση του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21) που στο άρθρο 33 ορίζει τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα «Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» το πρόβλημα επιτάθηκε.

Ερωτηθείς ο αρμόδιος υποδιοικητής του ΙΚΑ, κ. Δούκας, ανέφερε τα εξής: «Πράγματι, ο ισχύων νόμος Στρατούλη προβλέπει, ότι οι ανασφάλιστοι δεν καταβάλλουν παράβολο στα ΚΕΠΑ. Όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ΚΕΠΑ πρέπει να πληρώνονται, καθώς έχουν ένα κόστος πολύ υψηλότερο από τα 50 ευρώ του κάθε παράβολου. Το υπουργείο Εργασίας, αλλά και το ΙΚΑ αναζητούν ήδη λύση, προκειμένου και οι ανασφάλιστοι να μην καταβάλλουν το παράβολο και τα ΚΕΠΑ να πληρώνονται κανονικά. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τα ΚΕΠΑ, αλλά, ασφαλώς, αυτοί οι κάποιοι δεν μπορεί να είναι οι ανασφάλιστοι. Μάλιστα, έχει πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας υπουργού Πρόνοιας Θεανούς Φωτίου. Θα το λύσουμε το θέμα». Το Ποτάμι ρωτά τον Υπουργό σε ποια λύση προσανατολίζονται τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να εφαρμοστεί ο νόμος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ
2) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: «Καταβολή παραβόλου ζητούν τα ΚΕΠΑ από ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων για την εξέτασή τους»

Σύμφωνα με πρόσφατη (06/06) επιστολή διαμαρτυρίας που υπέβαλε η Οργάνωση Κέντρο Ζωής στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, παρά τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η καταβολή παραβόλου από ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων για την εξέτασή τους στα ΚΕΠΑ. Το Κέντρο Ζωής υποστηρίζει ότι δέχτηκε πλήθος καταγγελιών ότι τα διοικητικά όργανα των ΚΕΠΑ, παρά τις διατάξεις που προβλέπουν κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας, τις καταστρατηγούν.

Πριν από την έκδοση του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α 69/2-7-2015) -γνωστός ως νόμος Στρατούλη-, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες που ο ενδιαφερόμενος προσκόμιζε στην Γραμματεία των ΚΕ.Π.Α. βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου, το διοικητικό προσωπικό ζητούσε να προσκομίσουν παράβολο 46,14 ευρώ, προκειμένου να παραλάβουν την αίτησή τους. Ωστόσο, στο άρθρο 3 περ. δ του ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. Βιβλιάριο Υγείας Ανασφαλίστου (Β. Υ. Α.), όπως αυτό προβλέπεται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. Οι άποροι προσκομίζουν το βιβλιάριο απόρου. Όσοι ζητούν τη χορήγηση προνοιακού επιδόματος αναπηρίας προσκομίζουν γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, άλλως από 1.10.2015 το τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό) που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Πρόνοιας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου».

Μετά την έκδοση του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21) που στο άρθρο 33 ορίζει τα σχετικά με την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και την έκδοση της ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132/4.4.2016 (ΦΕΚ Β’ 908) με θέμα «Ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» το πρόβλημα επιτάθηκε, καθώς όπως αναφέρει το Κέντρο Ζωής, στις Γραμματείες των ΚΕ.Π.Α. οι υπάλληλοι ζητούν πλέον και από τους πρώην δικαιούχους βιβλιαρίου ανασφαλίστου την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου. Ειδάλλως, δεν παραλαμβάνουν τις αιτήσεις τους.

Ερωτηθείς για την καταγγελία του Κέντρου Ζωής ο αρμόδιος υποδιοικητής του ΙΚΑ, κ. Δούκας, ανέφερε τα εξής στο ygeia360.gr «Πράγματι, ο ισχύων νόμος Στρατούλη προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι δεν καταβάλλουν παράβολο στα ΚΕΠΑ. Όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ΚΕΠΑ πρέπει να πληρώνονται, καθώς έχουν ένα κόστος πολύ υψηλότερο από τα 50 ευρώ του κάθε παράβολου. Το υπουργείο Εργασίας, αλλά και το ΙΚΑ αναζητούν ήδη λύση, προκειμένου και οι ανασφάλιστοι να μην καταβάλλουν το παράβολο και τα ΚΕΠΑ να πληρώνονται κανονικά. Κάποιος πρέπει να πληρώνει τα ΚΕΠΑ, αλλά, ασφαλώς, αυτοί οι κάποιοι δεν μπορεί να είναι οι ανασφάλιστοι. Μάλιστα, έχει πραγματοποιηθεί και σχετική σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας, υπό την προεδρία της αναπληρώτριας υπουργού Πρόνοιας Θεανούς Φωτίου. Θα το λύσουμε το θέμα». 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

Σε ποια λύση προσανατολίζεστε, ώστε να λυθεί το πρόβλημα και να εφαρμοστεί ο νόμος;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας
Κατερίνα Μάρκου - Β’ Θεσσαλονίκης
Ιλχάν Αχμέτ - Ροδόπης