11 Οκτωβρίου, 2016

Σε εκκρεμότητα η δυνατότητα στελεχών Πολεμικού Ναυτικού να απασχοληθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τη δυνατότητα των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού για απασχόληση στην εμπορική ναυσιπλοΐα.

Αν και οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης STCW/1978 που καθορίζει με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες απόκτησης ναυτικής ικανότητας βρίσκονται σε ισχύ από το 2002, το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτείται, προκειμένου να καθοριστούν οι ελάχιστες υποχρεωτικές διαδικασίες εκπαίδευσης για την απόκτηση ΕΑΝΙ από τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΝ ή το Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) και την ένταξή τους στον αντίστοιχο βαθμό του εμπορικού ναυτικού, βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και τρία χρόνια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Εθνικής Άμυνας και (2) Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Δυνατότητα στελεχών Πολεμικού Ναυτικού να απασχοληθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα»

Με την διάταξη του άρθρου 18 του Βασιλικού Διατάγματος του 1954 (Α' 27) – το οποίο σημειωτέον ουδέποτε καταργήθηκε νομοθετικά – προβλεπόταν ότι τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που απομακρύνθηκαν από τις τάξεις του για οποιαδήποτε λόγο, εκτός της επαγγελματικής ανικανότητας, είχαν τη δυνατότητα να αποκτούν Άδεια Επαγγελματικής Ναυτικής Ικανότητας (ΑΕΝΙ), η οποία τους επέτρεπε την εργασία σε εμπορικά πλοία.

Από το 2002 ισχύουν οι διατάξεις της διεθνούς σύμβασης STCW/1978 που καθορίζει με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες απόκτησης ναυτικής ικανότητας, ενώ και το ΣτΕ, με την υπ' αριθ. 1282/2008 απόφασή του αποφάνθηκε πως η απόκτηση ΕΑΝΙ για τα στελέχη του ΠΝ υπόκειται στα όσα η προαναφερθείσα διεθνής σύμβαση και το σχετικό με αυτή Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 243/1998)προβλέπουν.

Με το δε άρθρο 30 του Ν. 4150 (ΦΕΚ.102τΑ) παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με Προεδρικό Διάταγμα, ορισμένων ελαχίστων υποχρεωτικών διαδικασιών εκπαίδευσης για την απόκτηση ΕΑΝΙ από τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΝ ή το Λιμενικό Σώμα (ΛΣ) και την ένταξή τους στον αντίστοιχο βαθμό του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η προαναφερθείσα διεθνής σύμβαση.

Δεδομένου ότι, η έκδοση του, υπό του Ν. 4150/2013 προβλεπομένου, ΠΔ έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα επί τριετία.

Δεδομένου ότι, το αίτημα των στελεχών του ΠΝ είναι τόσο λογικό, όσο και δίκαιο, από τη στιγμή που το μόνο που αιτούνται είναι η «ισονομία» στην τέχνη της θάλασσας, μετά από τις διαδικασίες που θα εξειδικεύονται στο ΠΔ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιες είναι οι ακριβείς προθέσεις τους σε σχέση με το ανωτέρω πρόβλημα;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, που θα επιτρέπει στα πρώην στελέχη του ΠΝ και του ΛΣ να εργάζονται και στην εμπορική ναυτιλία;

3. Μπορούν να με ενημερώσουν για τον ακριβή χρόνο έκδοσης του εν λόγω ΠΔ;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου