8 Μαΐου, 2017

Σε 1,97 δις ευρώ ανέρχονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα από τη μη επιστροφή φόρων, ύψους 1,97 δις ευρώ, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα τέλη Μαρτίου.

Το ποσό αυτό αφορά κυρίως επιστροφή Φ.Π.Α και φόρο εισοδήματος και δεν έχει υπολογιστεί ως δαπάνη, στις οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης. Ο μεγάλος όγκος των εκκρεμών υποθέσεων οφείλεται κυρίως στις καθυστερήσεις των προς επεξεργασία υποθέσεων από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του συμπληρωματικού μνημονίου, μέχρι τέλος Ιουνίου 2017 πρέπει να αποδώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Από την ανάλυση των στοιχείων με βάση τις προβλέψεις του προγράμματος και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο στόχος του 2017, από την υπεραπόδοση των εσόδων του 2016, μπορεί να επιστραφεί στους Έλληνες πολίτες το ποσό του 1,9 δις ευρώ περίπου το 1% του ΑΕΠ. Η επιστροφή αυτή προβλέπεται από το ισχύον μνημόνιο και μπορεί να επιστραφεί στην κοινωνία και την οικονομία.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών

Θέμα: «Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου προς φυσικά και Νομικά πρόσωπα αγγίζει το 1,97 δις ευρώ»

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στα τέλη Μαρτίου το ποσό επιστροφής φόρων που το Δημόσιο οφείλει σε ιδιώτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα) ανέρχεται στο 1,97 δις ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν έχει συνυπολογιστεί στις οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης, αφού οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, δεν έχουν επεξεργαστεί αυτές τις υποθέσεις, προκειμένου να βεβαιώσουν τις επιστροφές με εγγραφή των δαπανών και αποστολή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αφορούν κυρίως το Φ.Π.Α των επιχειρήσεων, όπου η καθυστέρηση στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων φτάνει και τα 4,5 έτη, καθώς και φυσικά πρόσωπα για επιστροφή φόρου από τη φορολογία εισοδήματος.

Παράλληλα όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, με βάση τις προβλέψεις του προγράμματος και χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι του 2017 μπορεί να επιστραφεί στους Έλληνες πολίτες το ποσό των 1,9 δις ευρώ, περίπου το 1% του ΑΕΠ, που απορρέει από την υπεραπόδοση των εσόδων του 2016.

Όπως προβλέπεται και από το ισχύον μνημόνιο, σε περίπτωση υπεραπόδοσης των στόχων στα έσοδα, το πλεόνασμα που θα προκύψει, μπορεί να αποδοθεί στην κοινωνία και την οικονομία, αφού αφορά έσοδα που εισπράχθηκαν πέραν των στόχων.

Δεδομένου ότι με βάση τις δεσμεύσεις του συμπληρωματικού μνημονίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να αποδοθούν στο σύνολό τους.

Δεδομένου ότι το πλεόνασμα που προκύπτει από την υπεραπόδοση των εσόδων πέραν των στόχων, όπως το μνημόνιο προβλέπει, μπορεί να αποδίδεται στην κοινωνία και την οικονομία.

Δεδομένου ότι μ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται πλασματικά πλεονάσματα με την υπεραπόδοση των εσόδων να ισούται με τις οφειλές του Δημοσίου στις εκκρεμείς επιστροφές φόρου προς τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Προτίθεστε να προβείτε στην έγκαιρη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός της προθεσμίας που προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο;

2) Γιατί καθυστερούν στην επεξεργασία τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,οι αιτήσεις των φυσικών και νομικών προσώπων στην επιστροφή φόρων ή στον συμψηφισμό τους;

3) Για το πλεόνασμα από την υπεραπόδοση των εσόδων του 2016 πέραν των στόχων, θα εφαρμόσετε τα όσα ορίζει το ισχύον μνημόνιο;

Ο ερωτών βουλευτής:
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου