31 Ιουλίου, 2015

Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ανεξήγητες ασυμμετρίες στον αριθμό των εισακτέων φοιτητών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής της Β’ Πειραιά με το Ποτάμι Νίκος Ορφανός για τον αριθμό των εισακτέων στις αρχιτεκτονικές σχολές του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής της Β’ Πειραιά με το Ποτάμι Νίκος Ορφανός για τον αριθμό των εισακτέων στις αρχιτεκτονικές σχολές του ΑΠΘ και του ΕΜΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι σχολές αρχιτεκτόνων – μηχανικών τόσο του ΕΜΠ όσο και του ΑΠΘ έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ ενώ παράλληλα δέχονται το μικρότερο αριθμό εισακτέων φοιτητών σε σχέση με τα αντίστοιχα τμήματα των άλλων πανεπιστημίων της χώρας .

Η ανεξήγητη αυτή ασυμμετρία είναι σαφές πως δημιουργεί πρόβλημα καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη ισονομία με την οποία πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται όλα τα ανώτατα ιδρύματα στη χώρα. Παράλληλα, ενώ η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της Ελλάδας και ως εκ τούτου καλούνται να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές. Παρ’ όλα εξαιτίας αυτής της ασυμμετρίας στο αριθμό των εισακτέων φοιτητών είναι αναμενόμενο πως πολλοί υποψήφιοι θα οδηγηθούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση σε αρχιτεκτονική σχολή, γεγονός που θα επιβαρύνει κι’ άλλο την ήδη εξοντωμένη από την οικονομική κρίση ελληνική οικογένεια.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων

Θέμα: Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών: Ανεξήγητες ασυμμετρίες στον αριθμό των εισακτέων φοιτητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 είχε 1290 ενεργούς φοιτητές, το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών φοιτητών μεταξύ όλων των σχολών ή τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε ΑΕΙ της χώρας. Την ίδια στιγμή, η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με αριθμό μελών ΔΕΠ ο οποίος τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 71 και 76 μέλη ΔΕΠ, είχε το μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ μεταξύ των αρχιτεκτονικών σχολών της χώρας, χωρίς σε αυτά τα μέλη ΔΕΠ να συνυπολογίζονται τα μαθήματα που προσέφεραν οι συνάδελφοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, είχε περίπου 75 καθηγητές (75 σύμφωνα με πινάκες με ημερομηνία 30-6-2011, 71 συμφώνα με πινάκες με ημερομηνία 31-12-2012), οπότε αντιστοιχούσαν 17.2-18.1 φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ.

Την ίδια περίοδο, η αναλογία ενεργών φοιτητών - καθηγητών σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας ήταν:

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ΑΠΘ: 15.5 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών: 29.5 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης: 39.3 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 28.3 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 19.47 ενεργοί φοιτητές ανά μέλος ΔΕΠ.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, προκύπτει ότι τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε ΑΠΘ και ΕΜΠ έχουν το μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, ο αριθμός των εισακτέων στα τμήματα των σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το έτος 2015-16 προβλέπεται να είναι:

ΕΜΠ (76 μέλη ΔΕΠ): 110 εισακτέοι (150 το 2014-15)
ΑΠΘ (39 μέλη ΔΕΠ): 120 εισακτέοι (125 το 2014-15)
ΔΠΘ (18 μέλη ΔΕΠ): 125 εισακτέοι (125 το 2014-15)
Θεσσαλίας (24 μέλη ΔΕΠ): 120 εισακτέοι (125 το 2014-15)
Πολ. Κρήτης (21 μέλη ΔΕΠ): 115 εισακτέοι (125 το 2014-15)
Πανεπιστήμιο Πατρών (20 μέλη ΔΕΠ): 115 εισακτέοι. (125 το 2014-15).

Είναι προφανές ότι οι σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δέχονται παρόμοιο αριθμό εισακτέων, παρ’ ότι σημειώνουν μεγάλες αποκλίσεις στον αριθμό του διδακτικού προσωπικού.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της Ελλάδας και ως εκ τούτου καλούνται να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές. Παρ’ όλα με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι σαφές πως πολλοί υποψήφιοι θα οδηγηθούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση σε αρχιτεκτονική σχολή, γεγονός που θα επιβαρύνει κι’ άλλο την ήδη εξοντωμένη από την οικονομική κρίση ελληνική οικογένεια.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Γιατί, ενώ η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ έχει έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς ενεργών φοιτητών ανά καθηγητή, σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των εισακτέων, μεταξύ των σχολών αρχιτεκτόνων μηχανικών της χώρας;

2) Γιατί, ενώ η σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ από όλα τα αντίστοιχα τμήματα στη χώρα, μάλιστα υπερτριπλάσιο σε σχέση με άλλα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εν τούτοις δέχεται το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το μικρότερο αριθμό εισακτέων;

3) Εάν η αιτιολογία είναι οι υποδομές, ποιές από τις σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έχουν αμφιθέατρα και εργαστήρια για την αποκλειστική τους χρήση; Με δεδομένο ότι ο αριθμός των εισακτέων μεταξύ των διαφορετικών σχολών παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις, η σύγκριση μπορεί να γίνει άμεσα: Πόσα αμφιθέατρα και πόσα εργαστήρια διαθέτει κάθε σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της χώρας; Ποιά η έκταση και ποιά η χωρητικότητα κάθε ενός από τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια;

4) Με δεδομένη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει της οποίας περιορίζεται ο αριθμός των μετεγγραφών, τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο, ώστε να διευκολύνει τους νέους; Προτίθεται, για παράδειγμα, να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων σε ΕΜΠ και ΑΠΘ, με τρόπο ώστε, μετά τις μετεγγραφές, ο αριθμός των εισαγομένων ανά μέλος ΔΕΠ να είναι συγκρίσιμος μεταξύ των διαφορετικών σχολών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ορφανός – Β’ Πειραιά

31 Ιουλίου 2015

Σχετικά