15 Σεπτεμβρίου, 2016

Προβληματική εφαρμογή του νόμου για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την προβληματική εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου απαιτείται η σύσταση μιας σειράς Μητρώων, που απαιτούν χρόνο και νέες δομές υποστήριξης για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, όπως επίσης και η έκδοση μεγάλου όγκου δευτερογενούς νομοθεσίας (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις), αλλά και υπηρεσιακών εγκυκλίων.

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο, είτε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παράσχει ούτε και τις πιο απλές υπηρεσίες προς τις τοπικές κοινωνίες, όπως π.χ. τη μεταφορά μαθητών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και (2)  Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Προβληματική προς το παρόν η εφαρμογή του ν. 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» που ψηφίστηκε από την Βουλή τον Αύγουστο του 2016, αν και βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, καθώς ομαδοποιεί και καταγράφει ενιαία όλες τις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων και τις αντιστοίχως εφαρμοζόμενες διαδικασίες, φαίνεται πως δημιουργεί προβλήματα, κατά την εφαρμογή του.

Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου απαιτείται η σύσταση μιας σειράς Μητρώων, όπως μητρώο τεχνικών υπαλλήλων, μητρώο δημοσίων συμβάσεων, ηλεκτρονικοί κατάλογοι κλπ, που απαιτούν χρόνο και νέες δομές υποστήριξης για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη θεμελιώδες μειονέκτημά του συγκεκριμένου νόμου, είναι ότι προβλέπει την έκδοση μεγάλου όγκου δευτερογενούς νομοθεσίας (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις), αλλά και υπηρεσιακών εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να παραμένει κατ’ ουσία ανεφάρμοστος.

Αυτό έχει ως συνέπεια, να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο, είτε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση του εν λόγω νόμου, έργα που έχει αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, και είτε αφορούν την κατασκευή μεγάλων έργων, είτε την παροχή απλών υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. μεταφορά μαθητών) έχουν παγώσει.

Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις και οι αναβολές σε ώριμα έργα έχουν αρνητικό αναπτυξιακό πρόσημο, ιδίως για την Περιφέρεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ήδη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν είναι ενήμεροι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/8-8-2016);

2. Πώς σκοπεύουν να συντμήσουν τον απαιτούμενο χρόνο για την ωρίμανση των προϋποθέσεων εφαρμογής του ν. 4412/2016;

3. Πώς σκέφτονται να ξεμπλοκάρουν την υλοποίηση μικρών, αναγκαίων, αλλά και ώριμων προς δημοπράτηση έργων μικρής κλίμακας;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου