22 Μαρτίου, 2017

Πρωτοβουλίες Γραμματικάκη για το σκάνδαλο της ΑΕΠΙ

Την ευρωπαϊκή διάσταση της κακοδιαχείρισης της ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) ανέδειξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Γ. Γραμματικάκης, υπεύθυνος των σοσιαλδημοκρατών στην Επιτροπή Πολιτισμού για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Κομισιόν τονίζοντας ότι η μη εφαρμογή του σχετικού κοινοτικού δικαίου είναι αυτή που επέτρεψε στην διοίκηση της ΑΕΠΙ να λειτουργεί σε καθεστώς αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας. Και ζητάει να πληροφορηθεί ποια μέτρα θα λάβει η Κομισιόν, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/26/ΕΕ. Οδηγία που θεσπίζει αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες για τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη διαφάνεια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπροσθέτως, ο κ. Γραμματικάκης κατέθεσε νομοθετικές τροπολογίες στη νέα Οδηγία για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Στόχος του ευρωβουλευτή και εισηγητή των σοσιαλδημοκρατών για την Οδηγία, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προς όφελος των δικαιούχων, με τακτικές εκθέσεις για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων στους καλλιτέχνες.

Με την ευκαιρία των πρωτοβουλιών που ανέλαβε, ο Γ. Γραμματικάκης δήλωσε: «Η καταχρηστική πρακτική της εταιρίας στην είσπραξη και διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων είναι λυπηρή. Είναι, ωστόσο, πιο λυπηρό και ανησυχητικό ότι η πρακτική αυτή παρέμενε χωρίς συνέπειες. Και μάλιστα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του καλλιτεχνικού κόσμου. Η συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας θα αποτελέσει, αναμφίβολα, ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Και το σημαντικότερο, θα οδηγήσει σε μια δίκαιη κατανομή των οφειλόμενων ποσών σε δημιουργούς και ερμηνευτές, που είναι και οι πραγματικοί συντελεστές του Πολιτισμού».