23 Απριλίου, 2018

Πρωτοβουλία για τη Διακυβέρνηση και την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό

Στη συνέχεια του ψηφίσματος 2199/2018 για τη χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό, ο Γιώργος Μαυρωτάς ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό εισηγήθηκε την πρωτοβουλία από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημιουργία της Διακοινοβουλευτικής Συμμαχίας για τη Διακυβέρνηση και την Ακεραιότητα στον Αθλητισμό (Parliamentary Alliance for Good Governance and Integrity in Sport).

Η ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας των νομοθετικών σωμάτων σε θέματα αθλητισμού είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί, καθότι καλούνται να νομοθετήσουν ή να κυρώσουν σχετικές συνθήκες στα κοινοβούλιά τους. Η Διακοινοβουλευτική Συμμαχία θα περιλαμβάνει μέλη από εθνικά κοινοβούλια με σκοπό να συμμετέχουν σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αθλητική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, τη δεοντολογία και την άρση των αποκλεισμών.

Η εισήγηση έγινε δεκτή από τα μέλη της Υποεπιτροπής, και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πάρει μια πρωτοβουλία για την συνεργασία βουλευτών από όλα τα εθνικά κοινοβούλια και τους κοινοβουλευτικούς οργανισμούς (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) πάνω σε θέματα αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει ο αθλητισμός και η σωστή του πρακτική για την κοινωνία.