22 Δεκεμβρίου, 2015

«Πώς προετοιμαζόμαστε για τη μεταλιγνιτική εποχή;»

Με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Αθήνας με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά να μάθει αν η κυβέρνηση υιοθετεί το αίτημα της ΔΕΗ για εξαίρεση του ελληνικού συστήματος ηλεκτρισμού από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ), παρά το γεγονός ότι μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε μείωση των δημοσίων εσόδων.

Παράλληλα, ο κ. Αμυράς ζητά να πληροφορηθεί τις προθέσεις του υπουργείου για την επιδίωξη της ΔΕΗ να κατασκευάσει νέα λιγνιτική μονάδα («Μελίτη 2») στο νομό Φλώρινας, την στιγμή μάλιστα που οι αποφάσεις της διάσκεψης για το κλίμα στο Παρίσι υποδεικνύουν την απεξάρτηση του ενεργειακού μείγματος από τα ορυκτά καύσιμα προς μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Στον αντίποδα, επίσης, αυτής της λογικής της ΔΕΗ για ενίσχυση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας για το ΕΣΕΔΕ να διοχετεύεται τμήμα των εσόδων δημοπράτησης των δικαιωμάτων, που κατανέμονται σε αυτήν, «…για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους».

Με βάση αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Αμυράς ρωτά τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αν προτίθεται να διαθέτει τα έσοδα από το ΕΣΕΔΕ για δημιουργία θέσεων εργασίας στους 3 λιγνιτικούς νομούς της χώρας, συνεισφέροντας οικονομικά στην υλοποίηση της σταδιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Δωρεάν δικαιώματα εκπομπών στην λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή ή δημιουργία θέσεων εργασίας για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο;

Κύριε Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης δωρεάν δικαιωμάτων στην ηλεκτροπαραγωγή, ούτε κατά την 3η φάση 2013-2020 του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ) που διανύουμε τώρα, ούτε κατά την 4η φάση 2021-2030 που ακολουθεί. Σημειώνεται επίσης ότι τα δικαιώματα που δίνονται δωρεάν στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ θα αφαιρούνται αυτομάτως από τα δικαιώματα που δίνονται κάθε χρόνο στο ελληνικό κράτος για να τα δημοπρατήσει στο χρηματιστήριο ρύπων και να εισπράξει από τις πωλήσεις τους. Επομένως αν η Ελλάδα πάρει εξαίρεση όπως ζητά η ΔΕΗ, τα δημόσια έσοδα θα μειωθούν. Παρόλα αυτά ο πρόεδρος τη ΔΕΗ στην πρόσφατη συνάντησή του με Έλληνες ευρωβουλευτές διατύπωσε το αίτημα της ΔΕΗ για χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αρχής γενομένης το 2016 με στόχο να ενισχυθεί η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή και να κατασκευαστούν νέες λιγνιτικές μονάδες όπως η «Μελίτη 2».

Στον αντίποδα αυτής της λογικής της ΔΕΗ για ενίσχυση της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση που κατέθεσε στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για το ΕΣΕΔΕ αναφέρει ότι: «Τα έσοδα από το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προαγωγή της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους».

Κατά συνέπεια είναι απολύτως εφικτό και συμβατό με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία η Ελλάδα να διοχετεύει τμήμα των εσόδων δημοπράτησης των δικαιωμάτων που κατανέμονται σε αυτήν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους 3 λιγνιτικούς νομούς της χώρας. Μια τέτοια απόφαση θα συνεισφέρει οικονομικά στην υλοποίηση της σταδιακής μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή με ορίζοντα το 2030, ενώ ταυτόχρονα θα αποδώσει την αρμόζουσα κοινωνική δικαιοσύνη εκεί όπου για δεκαετίες υποβαθμίζεται δραματικά η δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον ώστε να ηλεκτροδοτείται η υπόλοιπη χώρα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο υπουργός

1. Υιοθετεί η κυβέρνηση το αίτημα της ΔΕΗ για εξαίρεση του ελληνικού συστήματος ηλεκτρισμού από την υποχρέωση αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο του ΕΣΕΔΕ και την επιδίωξη της ΔΕΗ για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Μελίτη 2» στον νομό Φλώρινας;

2. Ποια είναι η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης για το ύψος της απώλειας δημόσιων εσόδων σε περίπτωση εξαίρεσης και υπαγωγής της Ελλάδας στο Άρθρο 10γ της αναθεωρημένης οδηγίας 2003/87/ΕΚ ξεκινώντας το 2016 και για όλη τη διάρκεια της 4ης φάσης 2021-2030 του ΕΣΕΔΕ;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να διαθέτει, από το 2016, τμήμα των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών που κατανέμονται στην Ελλάδα, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους λιγνιτικούς νομούς της χώρας, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς - Β΄ Αθήνας