19 Ιουνίου, 2015

Ποια η θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με τις διαπιστώσεις της «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους»;

Ο βουλευτής Β’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χ. Θεοχάρης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με τις διαπιστώσεις της «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους».

Ο βουλευτής Β’ Αθήνας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χ. Θεοχάρης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με τις διαπιστώσεις της «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους».

Βάσει του περιεχομένου της προκαταρκτικής έκθεσης προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των συμπερασμάτων της επιτροπής.

Συμπεράσματα τα οποία δεν στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό στοιχείο, στα οποία αποκαλούνται συλλήβδην παράνομοι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι μας χορήγησαν τα διμερή δάνεια και όλοι οι ιδιώτες πιστωτές μας.

Στο σκέλος των συμπερασμάτων η προκαταρκτική έκθεση της επιτροπής αναφέρει πως «Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην Προκαταρκτική Έκθεση καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πληρώσει αυτό το χρέος διότι είναι παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο». Στη συνέχεια αναφέρει πως «Tα κράτη έχουν δικαίωμα να κηρύξουν μονομερώς πτώχευση όταν δεν είναι βιώσιμη η εξυπηρέτηση του χρέους, στην οποία περίπτωση δεν διαπράττουν διεθνώς παράνομη πράξη και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη».

Εν μέσω διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, κατά τις οποίες η ελληνική πλευρά δεν αμφισβήτησε –δημοσίως τουλάχιστον- την ύπαρξη του χρέους ούτε τη νομιμότητά του, οι επισημάνσεις της έκθεσης αποτελούν μνημείο ανευθυνότητας και μπορεί να λειτουργήσουν σε βάρος της χώρας. Είναι δε ένδειξη της ύπαρξης προσωπικής ατζέντας της Προέδρου της Βουλής. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα αν η Κυβέρνηση υιοθετεί τις θέσεις των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της επιτροπής.

Αν η κυβέρνηση όντως πιστεύει ότι το χρέος είναι παράνομο όπως και οι πιστωτές - συνομιλητές της, η διαπραγμάτευση που επικαλούνται ότι διεξάγουν οι κυβερνώντες είναι υποκριτική και η επιλογή του Πρωθυπουργού να προσέλθει στην παρουσίαση των συμπερασμάτων αποτελεί πλήρη υιοθέτηση της τακτικής της ρήξης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Η θέση της Κυβέρνησης αναφορικά με τις διαπιστώσεις της «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους»

Δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της «Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους» και το περιεχόμενό τους υπερέβη ακόμη και τις χειρότερες προβλέψεις οποιουδήποτε καλόπιστου παρατηρητή ως προς τη συγκρότηση, τη σοβαρότητα και την ποιότητα των συμπερασμάτων.

Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός ότι ψευδώς αναγράφεται πως η επιτροπή αυτή ιδρύθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ στην πραγματικότητα αυτή συνεστήθη από την κατέχουσα το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής χωρίς καμία έγκριση και συγκροτήθηκε με άγνωστα –στην καλύτερη περίπτωση- κριτήρια επιλογής.
Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός ότι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ως προς το περιεχόμενο του ελληνικού χρέους δεν στηρίζονται σε κανένα επιστημονικό στοιχείο.

Αντιπαρερχόμαστε το γεγονός ότι η επιτροπή αυτή αποκαλεί συλλήβδην παράνομους την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι μας χορήγησαν τα διμερή δάνεια και όλους τους ιδιώτες πιστωτές μας.

Όλα τα παραπάνω μπορεί κανείς να τα εξηγήσει με αναγωγές στην προσωπικότητα της κατέχουσας το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής και τις προσωπικές της φιλοδοξίες χωρίς φυσικά αυτό να μειώνει το μέγεθος του ατοπήματος που εκείνη διέπραξε και συνεχίζει να διαπράττει.

Δεν μπορούμε όμως να μη σταθούμε σε δύο καίρια σημεία των πορισμάτων αυτών που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά ως προς την τακτική που ακολουθεί τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα αυτά αναφέρεται:

«…Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζουμε στην Προκαταρκτική Έκθεση καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πληρώσει αυτό το χρέος διότι είναι παράνομο, αθέμιτο και επονείδιστο».

Και για να μη μείνει καμία αμφιβολία στον αναγνώστη, στο τέλος των συμπερασμάτων προστίθεται και το εξής:

«Tα κράτη έχουν δικαίωμα να κηρύξουν μονομερώς πτώχευση όταν δεν είναι βιώσιμη η εξυπηρέτηση του χρέους, στην οποία περίπτωση δεν διαπράττουν διεθνώς παράνομη πράξη και, επομένως, δεν φέρουν ευθύνη».
Επειδή οι ανωτέρω επισημάνσεις αποτελούν ανεύθυνες κορώνες που, όταν εκφέρονται, από επίσημα χείλη αποτελούν δείγμα απίστευτης δημαγωγίας και λαϊκισμού που τελικά θα λειτουργήσει σε βάρος της χώρας και του λαού.

Επειδή τις τελευταίες εβδομάδες που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους η ελληνική πλευρά δεν αμφισβήτησε –δημοσίως τουλάχιστον- την ύπαρξη του χρέους ούτε τη νομιμότητά του.
Επειδή αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι το χρέος είναι παράνομο όπως παράνομοι είναι και οι συνομιλητές της τότε υποκρίνεται ότι διαπραγματεύεται έναντι του λαού και των εταίρων της.

Ερωτάστε ως αρμόδιος Υπουργός:

α) εάν οι θέσεις που διατυπώνονται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα είναι και θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης.

β) σε περίπτωση που η απάντηση στην ως άνω ερώτηση είναι θετική τότε ποιο νόημα έχουν οι συζητήσεις για ένα παράνομο χρέος με παράνομους συνομιλητές, ενώ εάν είναι αρνητική είχε γνώση η κυβέρνηση του περιεχομένου αυτών των συμπερασμάτων και εάν ναι γιατί επέλεξε ο Πρωθυπουργός και πολλά μέλη της Κυβέρνησης να προσέλθουν στην παρουσίασή τους;

Ο ερωτών βουλευτής
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης

19 Ιουνίου 2015