18 Δεκεμβρίου, 2017

Ποια είναι τελικά η μείωση του Δημοσίου Χρέους χάρη στην ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Το θέμα για την μείωση του Δημοσίου Χρέους αναδεικνύουν οι Βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Μαυρωτάς και Γιώργος Αμυράς, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Μεταξύ άλλων ρωτούν ποιο το όφελος για το Δημόσιο Χρέος, από την εφαρμογή των ολοκληρωθέντων βραχυπρόθεσμων μέτρων και ποια είναι η επίπτωση αυτών, στους τόκους που πρόκειται να πληρώσει η Κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Ποια είναι τελικά η μείωση του Δημοσίου Χρέους χάρη στην ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα 4-12-2017, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) εφάρμοσε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2017. Το πακέτο μέτρων το οποίο είχε ως σκοπό την επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προς την Ελλάδα, συνίστατο από τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017 με παράταση της σταθμισμένης μέσης διάρκειας ωρίμανσης του χρέους και εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής της Ελλάδας (αποφυγή υπέρογκων αποπληρωμών για τις δεκαετίες 2030 και 2040).

Το δεύτερο πακέτο αφορούσε τη μείωση του κινδύνου επιτοκίων της Ελλάδας, και αποτελείται από τρία διαφορετικά σχήματα. Στο πλαίσιο του πρώτου σχήματος, η ανταλλαγή ομολόγων, οι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου που διακρατούσαν οι ελληνικές τράπεζες (μετά την ανακεφαλαιοποίηση τους) τελικά ανταλλάσσονται με μετρητά. Αυτά τα μετρητά δημιουργήθηκαν με την έκδοση ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας από τον EFSF και τον ESM, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Το δεύτερο σχήμα προέβλεπε ότι ο ESM θα προβεί σε ανταλλαγή επιτοκίων (από κυμαινόμενο σε σταθερό) για να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση τον εν λόγω σχήματος κίνδυνος επιτοκίου για όλα τα δάνεια των θεσμών προς την Ελλάδα έχει μειωθεί. Τέλος το τρίτο σχήμα το οποίο έχει δρομολογηθεί για το 2018, περιλαμβάνει αντιστοίχιση χρηματοροών μακράς διάρκειας.

Σχετικά με το τρίτο πακέτο, την άρση της αύξησης (είχε επιβληθεί πρόσθετο spread 2%) του επιτοκίου από το 2017 και μετά, για την επαναγορά χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος, και η οποία αποφασίστηκε στην αρχή του έτους, δεν έχει ακόμη επιβληθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάσθε:

1) Ποιο είναι τελικά το όφελος από την εφαρμογή των προαναφερθέντων βραχυπρόθεσμων μέτρων σχετικά με το Δημόσιο Χρέος σε παρούσα αξία;

2) Πόσο μειώθηκαν οι τρέχοντες τόκοι που κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο για το 2017 και θα καταβάλει το 2018, ως αποτέλεσμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων;

3) Ποια είναι η εκτιμώμενη επίπτωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους για την περίοδο 2018-2027;

4) Για ποιον λόγο εμφανίζεται αυξημένο κατά 820 εκατομμύρια ευρώ το ποσό των τόκων που προϋπολογίζεται να καταβάλει η Γενική κυβέρνηση το 2018 σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό των τόκων του έτους 2017;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς, Αττικής