12 Ιουνίου, 2015

Πιο δίκαιη και αποτελεσματική η πρόταση του Ποταμιού για την ιθαγένεια

Στην τροπολογία του Ποταμιού για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί εδώ αναφέρθηκε στη σημερινή της ομιλία η ειδική αγορήτρια του Ποταμιού και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου.

Στην τροπολογία του Ποταμιού για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί εδώ αναφέρθηκε στη σημερινή της ομιλία η ειδική αγορήτρια του Ποταμιού και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου.

Πυρήνας της πρότασης είναι η αντίληψή ότι ένα σύγχρονο σύστημα απόδοσης της ιθαγένειας σε ανήλικους οφείλει να θέτει στο επίκεντρο το παιδί και την ουσιαστική ένταξή του. Να μην εξαρτά δηλαδή την ιθαγένεια του παιδιού από τις επιλογές που έκαναν οι γονείς του πριν γεννηθεί αλλά από την ουσιαστική συμμετοχή του παιδιού στο εκπαιδευτικό σύστημα. «Μας ενδιαφέρει η πραγματική κοινωνική ένταξη των παιδιών και όχι η κατ’ όνομα, και η κοινωνική συνοχή που εξασφαλίζει ο πολιτισμός και η παιδεία μας» τόνισε η κ. Μάρκου.

Η κ. Μάρκου τόνισε ότι η πρόταση του Ποταμιού θα καλύψει πολύ περισσότερα παιδιά γιατί, σε αντίθεση με την πρόταση του Συριζα, δεν απαιτεί τη συνεχή επί πενταετία διαμονή του γονέα πριν τη γέννηση. Αντίθετα, εξετάζει τη νομιμότητα σε δύο στιγμές, τη στιγμή της γέννησης και τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για την απόκτηση ιθαγένειας.

Επιπλέον, όσον αφορά το θέμα της ένταξης των γονέων που θέτει η απόφαση του ΣτΕ, αυτή τεκμηριώνεται καλύτερα και επαρκέστερα όχι με τη νόμιμη και συνεχή διαμονή αλλά με την απόφαση των γονιών να εντάξουν το παιδί στο ελληνικό σχολικό σύστημα, γεγονός που αποτυπώνει και τη δική τους βούληση, μετά τη γέννηση του τέκνου τους, να δημιουργήσουν στη χώρα μας το βιοτικό κέντρο της οικογένειάς τους. Παράλληλα, η ρύθμιση θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Εξίσου σημεντικό, είναι ότι, με την πρόταση του Ποταμιού, καλύπτονται οι πολίτες τρίτων χωρών που για κάποιο λόγο έχασαν τη νομιμότητα αυτά τα χρόνια λόγω κρίσης, γιατί διαφορετικά, δεν έχουν τη συνεχή νόμιμη διαμονή. Αν δηλαδή ήταν νόμιμοι όταν γεννήθηκε το παιδί και εν τω μεταξύ, στα χρόνια που θα μεσολαβήσουν, επανέλθουν στη νομιμότητα, δεν θα έχει χάσει το παιδί τη δυνατότητα κτήσης της ιθαγένειας, όπως προβλέπει η πρόταση του Συριζα.

Η ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντική γιατί σημαίνει ότι το παιδί, μέσα από την παρακολούθηση έξι χρόνων σε ελληνικό σχολείο, έχει εισέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά και όχι ευκαιριακά, έχει έρθει σε ικανή επαφή με την ελληνική παιδεία, έχει ήδη χτίσει κοινωνικούς δεσμούς το ίδιο με άλλα παιδιά της ηλικίας του και έχει ήδη ενταχθεί σε ένα πρώτο στάδιο στην ελληνική σχολική κοινότητα, τεκμηριώνοντας πολύ πιο ουσιαστικά την ανάπτυξη ενός δεσμού με την ελληνική κοινωνία.

Αντίθετα, η απλή εγγραφή στην Α’ Δημοτικού δεν επαρκεί γιατί το παιδί κάνει τις πρώτες απόπειρες κοινωνικοποίησης έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον φοιτώντας στο σχολείο. Μέσα από τη σχολική διαδικασία, τις επαφές, τις κοινές δραστηριότητες αναπτύσσει και το ίδιο το παιδί κοινωνική συνείδηση πια.
«Γι αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι πιο σωστή, πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική και θα καλύψει περισσότερα παιδιά» ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της η κ. Μάρκου.

*Η Κατερίνα Μάρκου είναι βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης

12 Ιουνίου 2015