5 Οκτωβρίου, 2017

Ποιες επενδύσεις και ποια ανάπτυξη θα αντέξουν τον δαίδαλο της φορολογικής νομοθεσίας;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ούτε ο… μίτος της Αριάδνης απ’ ότι φαίνεται, δεν θα μπορούσε να βρει άκρη μέσα στον λαβύρινθο που λέγεται Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, ο οποίος τα τελευταία ειδικά χρόνια πήρε γιγαντιαίες διαστάσεις. Αρκεί να σκεφτεί κανείς, πως όταν στις ΗΠΑ έχουν ψηφιστεί από την ίδρυσή τους 10 φορολογικά νομοσχέδια, στην Ελλάδα, μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, είχαμε 82 φορολογικούς νόμους! Κι αν στον αριθμό αυτό προστεθούν και οι εκατοντάδες εγκύκλιοι και οι ατομικές διοικητικές λύσεις, φτάνουμε σε ασύλληπτα νούμερα.

Ενδεικτικά, μόνο στο βασικό φορολογικό νομοθέτημα, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από το 2013, που δημοσιεύτηκε, μέχρι σήμερα 33 Νόμοι έχουν προσθέσει, αντικαταστήσει, τροποποιήσει και καταργήσει διατάξεις σε 154 άρθρα και 356 παραγράφους!

Μάλιστα, η θέσπιση του εν λόγω Κώδικα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση, κατά τα πρότυπα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και φιλοδοξούσε να διορθώσει τις αδυναμίες του υφιστάμενου μέχρι τότε Κώδικα, πραγματοποιώντας μια ουσιαστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με στόχο την φορολογική δικαιοσύνη, την ίση μεταχείριση, την ενίσχυση της διαφάνειας στο διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και την ουσιαστική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Ακόμη και στον ΕΝΦΙΑ έχουν προστεθεί, μεταβληθεί καταργηθεί, τροποποιηθεί 34 άρθρα και 43 παράγραφοι μέσα από 17 Νόμους!

Σε ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς, Σπύρος Δανέλλης, Σπύρος Λυκούδης, Γιώργος Μαυρωτάς, και Γρηγόρης Ψαριανός, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη, κοστοβόρα και αντιαναπτυξιακή αυτή κατάσταση ζητούν να πληροφορηθούν τόσο τους λόγους των πολλαπλών αυτών μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας και της μη πρόβλεψης για επαρκή σαφήνεια, όσο και το εάν έχει υπολογιστεί το διοικητικό κόστος από την αύξηση της γραφειοκρατίας, εάν έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος για τις επενδύσεις και την οικονομία και εάν εν τέλει είναι στις προθέσεις τους η θέσπιση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού πλαισίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως ακολούθως:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 1. Οικονομικών 2. Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Πολυνομία και συνεχείς μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας συνιστούν τροχοπέδη για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη»

Μάστιγα του φορολογικού μας συστήματος, με δραματικές, για την γενικότερη οικονομία, συνέπειες, αποτελεί η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και η συνεχής και αδιάκοπη μεταβολή της φορολογικής νομοθεσίας, όπως εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρεται και σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, μόνο στο βασικό φορολογικό νομοθέτημα, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), από την ημερομηνία δημοσίευσής του (23-07-2013) μέχρι σήμερα, 33 Νόμοι έχουν προσθέσει, αντικαταστήσει, τροποποιήσει και καταργήσει διατάξεις σε 154 άρθρα και 356 παραγράφους που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Τη στιγμή μάλιστα, που η θέσπιση του εν λόγω Κώδικα είχε θεωρηθεί τομή στην φορολογία εισοδήματος, κατά τα πρότυπα της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, που φιλοδοξούσε να διορθώσει τις αδυναμίες του υφιστάμενου μέχρι τότε Κώδικα (Ν.2238/94) και ευαγγελιζόταν, σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με βάση τις επιταγές της φορολογικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, στοχεύοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της διαφάνειας στο διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και την ουσιαστική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

Ανάλογες μεταβολές συντελέστηκαν και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), όπου από την ημερομηνία δημοσίευσης (26-07-2013) μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 27 νόμοι που έχουν μεταβάλλει, καταργήσει, προσθέσει διατάξεις σε 139 άρθρα και 351 παραγράφους! Ομοίως, ο ΕΝΦΙΑ (Ν.4223/2013) έχει υποστεί από τις 31/12/2013 μέχρι σήμερα μεταβολές και προσθήκες σε 34 άρθρα και 43 παραγράφους από 17 νόμους. Ακόμα και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014), από τις 24-11-2014 μέχρι σήμερα έχουν μεταβληθεί ή προστεθεί διατάξεις σε 12 άρθρα και 16 παραγράφους με 5 νόμους.

Συνολικά δηλαδή, μέσα σε 4 σχεδόν χρόνια, με επίκληση στις αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις «απαιτήσεις» των δανειστών έχουν ψηφιστεί 82 φορολογικοί νόμοι, όταν για παράδειγμα στις ΗΠΑ, από την ίδρυσή τους έχουν ψηφιστεί 10 φορολογικά νομοσχέδια. Αν προσθέσουμε στον αριθμό αυτό και τις εκατοντάδες εγκυκλίους και ατομικές διοικητικές λύσεις, που έπονται των ρυθμίσεων, με κάποιες εξ’ αυτών να επιχειρούν ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων υπό το πνεύμα προηγούμενων-καταργηθεισών διατάξεων, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του προβλήματος.

Επειδή η βιομηχανία νόμων και η ανάγκη παρακολούθησης της συνεχούς μεταβολής της φορολογικής νομοθεσίας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο, το έργο ολόκληρων επαγγελματικών κλάδων, όπως οι λογιστές, οι δικηγόροι αλλά και οι ίδιοι οι φορολογικοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αυξάνοντας υπέρμετρα τόσο το διοικητικό κόστος της ΑΑΔΕ όσο και τα έξοδα των επιχειρήσεων, χωρίς μάλιστα κανένα παραγόμενο αποτέλεσμα.

Επειδή η πολυνομία, η πολυπλοκότητα και η ευμεταβλητότητα, που διέπουν την φορολογική νομοθεσία συνιστούν αντικίνητρο για την φορολογική συμμόρφωση, παράλληλα δε, συμβάλλουν στην ενίσχυση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της δίκαιης απονομής της Δικαιοσύνης.

Επειδή η αστάθεια του φορολογικού συστήματος, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση και την φοροδιαφυγή (λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που παράγει), αποθαρρύνει τις μεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας ενώ πολλές από τις υφιστάμενες επιλέγουν να μεταφέρουν στο εξωτερικό την έδρα τους, αναζητώντας ένα πιο σταθερό και λιγότερο αιφνιδιαστικό περιβάλλον και

Επειδή ένα απλό, σταθερό, σαφές και δίκαιο φορολογικό σύστημα κρίνεται αναγκαίο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και συνακόλουθα την πραγμάτωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, προϋποθέσεις, που είναι απαραίτητες για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδό της από την κρίση,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Για ποιους λόγους έχουν γίνει τόσες πολλές μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία τα 4 τελευταία χρόνια; Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι μεταβολές ήταν απαραίτητες και δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να γίνουν με λιγότερους νόμους;

2) Για ποιους λόγους δεν υπάρχει πρόβλεψη για σαφήνεια των νόμων και συμπερίληψη όλων των σχετικών διατάξεων σε ένα ενιαίο κείμενο φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να μην χρειάζονται τόσες πολλές ερμηνευτικές και συχνά αντιφατικές μεταξύ τους εγκύκλιοι, που αποπροσανατολίζουν και προκαλούν σύγχυση στους φορολογουμένους, στους ελεγκτές, στους λογιστές και στις επιχειρήσεις;

3) Έχει υπολογιστεί το διοικητικό κόστος από την αύξηση της γραφειοκρατίας και των ωρών εργασίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και πόσο είναι αυτό;

4) Έχετε υπολογίσει το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των πολιτών, συνεπαγόμενα επακόλουθα της πολυνομίας και της συνεχούς μεταβολής της φορολογικής νομοθεσίας;

5) Έχετε αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος για τις επενδύσεις και την οικονομία, που εκτός των άλλων, λειτουργεί πρωτίστως εις βάρος της φορολογικής Διοίκησης; Προτίθεστε να δώσετε κάποιο τέλος στη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πρακτική και να προχωρήσετε στην διαμόρφωση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού πλαισίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις; Πότε και με ποιος τρόπους;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Σπύρος Λυκούδης – Α’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών