22 Σεπτεμβρίου, 2017

Ποια η τύχη του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ);

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Σε επανακατάθεση ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τις παρατηρούμενες παρεκκλίσεις στην αρχική σύμβαση για την ολοκλήρωση του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ) προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, από τη στιγμή που οι δύο προηγούμενες ερωτήσεις του δεν απαντήθηκαν στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Το εν λόγω project προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στις 30/12/2016, έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ. Δυστυχώς, ωστόσο, παρά την παρέλευση 8 και πλέον μηνών από τη συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσής του, δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος για το συγκεκριμένο έργο. Αντιθέτως, παρατηρούνται σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, δημιουργώντας έτσι πολλά ερωτήματα τόσο ως προς την περάτωσή του, όσο και ως προς το τελικό του κόστος, εάν και όποτε αυτό ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Ποια η τύχη του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ);»

Επανέρχομαι για τρίτη φορά (!) με την παρούσα μου, στις υπ’ αριθμ. 698/25.10.2016 και 2621/16.01.2017, αναιτιολογήτως, αναπάντητες από εσάς ερωτήσεις μου, αναφορικά με την εξέλιξη της σύμβασης για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ).

Υπενθυμίζεται πως την 30/12/14 υπογράφτηκε μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας/ ΥΠΕΠΑ και της κοινοπραξίας ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η υλοποίηση του έργου Switching, Control and Security, του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ), έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 24 μήνες.

Το εν λόγω έργο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ κατά 8.655.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.598.310 ευρώ θα καλυπτόταν από εθνικά κονδύλια, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τηλεπικοινωνιακό έργο, με αυστηρές προδιαγραφές, κυρίως σε απαιτήσεις ασφάλειας, οργάνωσης διαχείρισης και επίβλεψης του δικτύου.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης (30/12/2016) και το έργο βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο.

Δεδομένου ότι το εν λόγω project θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί, από την στιγμή που όλες σχεδόν οι χώρες του ΝΑΤΟ το έχουν ολοκληρώσει, πλην Ελλάδας.

Δεδομένου ότι για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών Ε.Δ. στον τομέα της επικοινωνίας η ολοκλήρωση του έργου επείγει, αφού κρίνεται απολύτως αναγκαίο σε Εθνικό και Συμμαχικό επίπεδο .

Ερωτάσθε:

1) Ποιοι είναι οι λόγοι που το έργο βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο παρότι έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής του; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την μη τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος;

2) Τι θα γίνει με την υλοποίηση του προγράμματος; Θα πραγματοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχικής σύμβασης ή θα ακολουθηθεί άλλη φιλοσοφία κατασκευής που δεν προβλέπεται συμβατικά; Έχουν τηρηθεί σε σχέση με το εν λόγω έργο, τα όσα προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία;

3) Θα προβλέπει το έργο την ανεξαρτησία του συστήματος από άλλα ξένα κέντρα για την ασφάλεια των πληροφοριών των ΕΔ;

4) Ποιο θα είναι το τελικό κόστος του έργου; Έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου από τα ΝΑΤΟικα και τα εθνικά κονδύλια; Υπάρχει περίπτωση να χαθούν τα εν λόγω κονδύλια για ένα έργο τόσο σημαντικό για τις ΕΔ και μάλιστα σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά