18 Οκτωβρίου, 2017

Περικοπές και Υπερφορολόγηση: ο 'Ελληνας φορολογούμενος έχει εξαντληθεί

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Με αφορμή το τελευταίο μηνιαίο Δελτίο του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο οποίο τα καθαρά έσοδα για το ενιάμηνο Ιανουάριος 2017 - Σεπτέμβριος 2017 εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,391 δις ευρώ, έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021, γίνεται ξεκάθαρο πως η φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα φορολογούμενου έχει εξαντληθεί.

Συνυπολογίζοντας ότι για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αντίστοιχες δαπάνες συγκρατήθηκαν στα 36,356 δις ευρώ, όταν οι εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 προέβλεπαν 38,672 δις ευρώ, απόκλιση δηλαδή ίση με 2,316 δις ευρώ, γίνεται αντιληπτό πως το μοντέλο «Περικοπές & Υπερφορολόγηση» δεν αποδίδει και δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Την άμεση ανάγκη για αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής προς το δικαιότερο και αποδοτικότερο επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές Β’ Αθηνών με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς και Γρηγόρης Ψαριανός, ζητώντας από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει μεταξύ άλλων αν είναι στις προθέσεις του Οικονομικού Επιτελείου η αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης, με ποιους τρόπους και αν σκοπεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες διαπραγματεύσεις επ’ αυτού;

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για άμεση αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μηνιαίου Δελτίου του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργείου Οικονομικών για την Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το ενιάμηνο Ιανουάριος 2017-Σεπτέμβριος 2017, τα πραγματικά καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,391 δις ευρώ έναντι του στόχου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2018-2021. Συγκεκριμένα, τα πραγματικά καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα35,989 δις ευρώ όταν οι εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 ήταν τα 38,380 δις ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, μετά το πλήθος των δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών επί του θέματος, η απόκλιση αυτή οφείλεται στις αυξημένες επιστροφές φόρων και στην έναρξη καταβολής της Α’ δόσης του ΕΝΦΙΑ 2017 τον μήνα Σεπτέμβριο αντί για τον μήνα Αύγουστο όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Οι επιστροφές φόρων, οι οποίες αφορούν μόνο τις τρέχουσες επιστροφές φόρων και όχι όσες εκκρεμούν εδώ και μήνες ούτε και όσες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθαν σε 4,077 δις ευρώ ενώ ο στόχος του ΜΠΔΣ ήταν 3,32 δις.

Ακόμη κι αν δεν συνυπολογίσουμε την παράμετρο των επιστροφών φόρων, η υστέρηση στα έσοδα παραμένει και ανέρχεται στα 475 εκ. ευρώ.

Απόκλιση από τον στόχο κατά 101 εκ. ευρώ παρουσιάζουν και τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για το ίδιο χρονικό διάστημα οι δαπάνες του Κρατικού προϋπολογισμού συγκρατήθηκαν στα 36,356 δις ευρώ, όταν οι εκτιμήσεις του ΜΠΔΣ 2018-2021 προέβλεπαν δαπάνες ίσες με 38,672 δις ευρώ, απόκλιση ίση με 2,316 δις ευρώ.

Παρά την συγκράτηση των δαπανών, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης διαμορφώθηκε στα 4,502 δις ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του ΜΠΔΣ 2018-2021 στα 4,556 δις ευρώ, μειωμένο δηλαδή κατά 54 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι η εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας του Έλληνα φορολογούμενου, αποτέλεσμα της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών (μείωση αφορολόγητου ορίου, αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αύξηση φορολογικών συντελεστών, αύξησης της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες, κλπ), η οποία αποτυπώνεται πλήρως στα στοιχεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους που αγγίζουν κάθε μήνα το 1 δις ευρώ, οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερες υστερήσεις στα Δημόσια Έσοδα με συνεπακόλουθο την αδυναμία επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που έχει υπογράψει η χώρα μας,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η αλλαγή του μείγματος της φορολογικής της πολιτικής με ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο μοντέλο και εάν ναι σε ποιες ενέργειες και διαπραγματεύσεις σκοπεύει να προβεί επ’ αυτού;

2. Πώς σκοπεύετε να αυξήσετε την εισπραξιμότητα των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και κατ’ επέκταση τα δημόσια έσοδα;

3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση μη τελικής επίτευξης των στόχων; Υπάρχει εναλλακτικός σχεδιασμός από το Οικονομικό Επιτελείο χωρίς να οδηγηθούμε σε νέες περικοπές δαπανών και ποιος είναι αυτός;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών