16 Ιανουαρίου, 2017

Παρεκκλίσεις στη σύμβαση για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ)

Επανακατάθεση παλαιότερης αναπάντητης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Σε επανακατάθεση παλαιότερης αναπάντητης ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις παρατηρούμενες παρεκκλίσεις στην αρχική σύμβαση για την ολοκλήρωση του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ).

Το εν λόγω project προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στις 30/12/2016, έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ. Δυστυχώς ωστόσο, παρά την παρέλευση 24 και πλέον μηνών από τη ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος για το συγκεκριμένο έργο, αλλά αντιθέτως παρατηρούνται σημαντικές παρεκκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, δημιουργώντας έτσι πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό κόστος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: «Παρεκκλίσεις στη σύμβαση για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ)»

Επανέρχομαι με την παρούσα στην υπ’ αριθμ. 698/25.10.2016 αναπάντητη από εσάς ερώτησή μου, αναφορικά με τις διαφαινόμενες παρεκκλίσεις στην εξέλιξη της σύμβασης για το Ενοποιημένο Σύστημα Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ).

Υπενθυμίζεται πως την 30/12/14 υπογράφτηκε μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας/ ΥΠΕΠΑ και της κοινοπραξίας ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η υλοποίηση του έργου Switching, Control and Security, του Ενοποιημένου Συστήματος Επικοινωνιών Εθνικής Άμυνας (ΕΣΕΕΘΑ), έναντι του ποσού των 13.253.100 ευρώ, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 24 μήνες.

Το εν λόγω έργο προβλεπόταν να ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ κατά 8.655.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 4.598.310 ευρώ θα καλυπτόταν από εθνικά κονδύλια.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τηλεπικοινωνιακό έργο, με αυστηρές προδιαγραφές, κυρίως σε απαιτήσεις ασφάλειας, οργάνωσης διαχείρισης και επίβλεψης του δικτύου.

Αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η ασφαλής ενδο-επικοινωνία όλων των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), χωρίς την παρέμβαση της εταιρίας ΟΤΕ (COSMOTE συγκεκριμένα) για ευνόητους λόγους.

Δυστυχώς, ωστόσο, και παρά την παρέλευση 24 και πλέον μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν φαίνεται να υπάρχει πρόοδος για το συγκεκριμένο project.

Επιπροσθέτως, η κοινοπραξία που ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός του ότι έχει καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, φαίνεται να αντικαθιστά τις εταιρίες που ήταν στην αρχική, βάσει σύμβασης, προσφορά του διαγωνισμού με άλλες εταιρίες, προτείνοντας παράλληλα μία νέα αρχιτεκτονική σχεδίαση του λογισμικού και των υλικών κατασκευής του συστήματος.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει παρέκκλιση ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που προέβλεπε η αρχική σύμβαση, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πολλά ερωτήματα ως προς το τελικό κόστος.

Δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης της σύμβασης (30/12/2016) και το έργο βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο.

Δεδομένου ότι το εν λόγω project θα έπρεπε να είχε ήδη υλοποιηθεί, από την στιγμή που όλες σχεδόν οι χώρες του ΝΑΤΟ το έχουν ολοκληρώσει, πλην Ελλάδας.

Δεδομένου ότι για την αποτελεσματικότητα των ελληνικών Ε.Δ. στον τομέα της επικοινωνίας η ολοκλήρωση του έργου επείγει, αφού κρίνεται απολύτως αναγκαίο σε Εθνικό και Συμμαχικό επίπεδο .

Δεδομένου ότι υπάρχουν ερωτηματικά ως προς την νέα αρχιτεκτονική του λογισμικού και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική ολοκλήρωση του όλου έργου.

Δεδομένου ότι ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας με γραπτή υπόδειξη/ οδηγία του κατ’ ουσία έδειξε ότι διάκειται θετικά προς την εφαρμογή της νέας πρότασης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Ποιοι είναι οι λόγοι που το έργο βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο παρότι έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησής του; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την μη τήρηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος;

2) Τι θα γίνει με την υλοποίηση του προγράμματος; Θα πραγματοποιηθεί το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχικής σύμβασης ή θα ακολουθηθεί άλλη φιλοσοφία κατασκευής που δεν προβλέπεται συμβατικά; Έχουν τηρηθεί σε σχέση με το εν λόγω έργο, τα όσα προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία;

3) Θα προβλέπει το έργο την ανεξαρτησία του συστήματος από άλλα ξένα κέντρα για την ασφάλεια των πληροφοριών των ΕΔ;

4) Ποιο θα είναι το τελικό κόστος του έργου; Έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έργου από τα ΝΑΤΟικα και τα εθνικά κονδύλια; Υπάρχει περίπτωση να χαθούν τα εν λόγω κονδύλια για ένα έργο τόσο σημαντικό για τις ΕΔ και μάλιστα σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο για την χώρα;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Σχετικά