15 Ιουνίου, 2015

Παράνομες οικονομικές επιβαρύνσεις σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Ιδιωτικά διαγνωστικά Κέντρα καταγγέλει ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης για παράνομες πρακτικές οικονομικής επιβάρυνσης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, με σχετική ερώτηση που καταθέτει στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.

Ιδιωτικά διαγνωστικά Κέντρα καταγγέλει ο Βουλευτής Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης για παράνομες πρακτικές οικονομικής επιβάρυνσης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, με σχετική ερώτηση που καταθέτει στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.

Όπως αναφέρει ο κος Χαρακίδης, μετά από σειρά προφoρικών καταγγελιών από πολίτες, πολλά ιδιωτικά διαγωνστικά κέντρα, συνεχίζουν να επιβαρύνουν οικονομικά ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για εξειδικευμένες εξετέσεις υψηλής καινοτομίας. Τους χρεώνουν μάλιστα με αυξημένες συμμετοχές για την πραγματοποίηση αυτών των εξετάσεων επικαλούμενες παλαιότερο κανονιστικό πλαίσιο, παρά την πρόσφατη κατάργηση του με Υπουργική απόφαση.

Ο κος Χαρακίδης ζητά να ενημερωθεί για τις προθέσεις του Υπουργείου ώστε να συμμορφωθούν όλλα τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και να μην επιβαρύνονται παρανόμως οι πολίτες με πρόσθετα έξοδα.

Ρωτά επίσης την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αν εξετάζει το ενδεχόμενο, σε όσα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν έχουν συμμορφωθεί με την εν λόγω Απόφαση να καταγγελθεί η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Παράνομη οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων από Διαγνωστικά Κέντρα

Όπως γνωρίζετε, με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Υ9/οικ.70521 άρθρο 3 εδάφιο22 (ΦΕΚ2243/Β/18-08-2014), όπως συμπληρώθηκε με την παρ 3 του άρθρου μόνου της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 113385/31-12-2014 (ΦΕΚ 35/Β/14-01-2015), αναφέρεται ότι «δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας, επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες, ψηφιοποιημένες μαστογραφίες». Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αφορούσε κατά κύριο λόγο τα εκάστοτε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, στα οποία προσέφευγαν και προσφεύγουν οι περισσότεροι εκ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, αφού αφορούν εξειδικευμένες εξετάσεις υψηλής τεχνολογίας, που δυστυχώς μέχρι και σήμερα είτε δεν μπορούν να παρέχουν οι αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς είτε αν τις παρέχουν, προβλέπουν μεγάλες καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εκτεθέντων, οι ασφαλισμένοι πρέπει να απευθύνονται στα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα. Πολλά εξ αυτών, κάνοντας εφαρμογή των ανωτέρω Αποφάσεων, επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους με επιπλέον χρηματικό ποσό αρκετά υψηλό, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει μέχρι και το 58% της συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Προφανώς κ. Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιβαρύνσεις , που οι ανωτέρω αποφάσεις προέβλεπαν, καταργήσατε με νεότερη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1021/Β/03-06-2015) τις αναφερόμενες πιο πάνω Αποφάσεις. Παρά ταύτα, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι, ύστερα από προφορικές καταγγελίες που ήρθαν στο γραφείο μου, παρότι η ισχύς του νόμου έχει εφαρμογή από την 3/6/2105, ακόμα και σήμερα, πολλά Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα εξακολουθούν να εισπράττουν το επιπλέον αυτό χρηματικό ποσό από τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, επικαλούμενοι πάντα τις προηγούμενες αποφάσεις που εσείς σωστά καταργήσατε, εις βάρος των πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε όλα τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, να συμμορφωθούν με την Υπουργική Απόφαση που εκδώσατε και να μην επιβαρύνονται παρανόμως οι πολίτες με πρόσθετα έξοδα;

2. Εξετάζετε το ενδεχόμενο, σε όσα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα, που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν έχουν συμμορφωθεί με την εν λόγω Απόφαση σας, να καταγγείλετε τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;

Ο ερωτών Βουλευτής
Κυριάκος Χαρακίδης – Δράμας

15 Ιουνίου 2015