18 Ιουνίου, 2018

Όμηροι του ΟΑΕΔ οι δανειολήπτες του πρώην Ο.Ε.Κ.

Επιτακτική η ανάγκη άμεσης επεξεργασίας των αιτήσεων αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ από τον εντεταλμένο για αυτό το σκοπό φορέα ΟΑΕΔ.

Οι πρακτικές αυτές καθιστούν όμηρους τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, στην υπαγωγή των δανείων τους στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/2018, καθώς και σε στέρηση εσόδων για το δημόσιο, λόγω αναστολών πληρωμών των αρχικών δόσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κ. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Όμηροι του ΟΑΕΔ οι δανειολήπτες του πρώην Ο.Ε.Κ»

Με την Υπουργική Απόφαση 52246/3173/2018 (ΦΕΚ 539/Β/16-02-2018) θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ο οποίος έχει καταργηθεί.

Οι δανειολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις (όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση), μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΟΑΕΔ, ο οποίος εντέλλεται να επεξεργαστεί και να εξετάσει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κάθε δανειολήπτη και τέλος να αποφασίσει σχετικά για την κάθε περίπτωση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει τεθεί από 19/04/2018 στη διάθεση των ενδιαφερόμενων δανειοληπτών, αλλά μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ δεν έχει προβεί στην επεξεργασία των υποβαλλόμενων αιτήσεων και ενημέρωσης των δικαιούχων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να μη γνωρίζουν αν τα δάνεια τους υπάγονται στις διατάξεις που ορίζει η Υ.Α., να μην γνωρίζουν το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό συνολικά και ανά δόση, καθώς και τον τρόπο και χρόνο πληρωμής τους. Παράλληλα, η καθυστέρηση στην καταβολή της αρχικής δόσης, εν αναμονή της απόφασης του ΟΑΕΔ δημιουργεί τον κίνδυνο τα δάνεια να καταστούν μη εξυπηρετούμενα και να υποστούν τις συνέπειες που προβλέπονται, όπως κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τόκους εκπροθέσμου καταβολής κ.λπ.

Δεδομένου ότι είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης επεξεργασίας των αιτήσεων αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ, από τον εντελλόμενο φορέα ΟΑΕΔ.

Δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές καθιστούν όμηρους τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, από την στιγμή που δεν μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Δεδομένου ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ, στερούν έσοδα από το Δημόσιο.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Γιατί μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ δεν έχει προβεί στην επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στην επεξεργασία των αιτήσεων και ενημέρωσης των δικαιούχων δανειοληπτών;

3. Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην επεξεργασία και έκδοση αποφάσεων από τον ΟΑΕΔ, στις υποβληθείσες αιτήσεις, δρουν αρνητικά στους δανειολήπτες, αλλά και στα έσοδα του κράτους, λόγω αναστολών πληρωμής των αρχικών δόσεων το γνωρίζετε; Τι προτίθεστε να κάνετε γι’ αυτό;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου

Σχετικά