30 Οκτωβρίου, 2015

Ολοήμερα Σχολεία και καινοτόμες δράσεις χωρίς εκπαιδευτικούς δεν γίνεται

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κατέθεσαν οι Βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής) και Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθηνών), σχετικά με τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.)

Πενήντα ημέρες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και ο πολύ σημαντικός θεσμός των ολοήμερων σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. υπολειτουργεί κι αυτός, εξαιτίας του συνολικού κακού προγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας το οποίο, ενώ γνώριζε την αδυναμία χρηματοδότησης προσλήψεων αναπληρωτών μέσω του Ε.Σ.Π.Α. για τις περιφέρειες της Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας, δεν έκανε κάτι για να βρει εγκαίρως τους πόρους και να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα σχολεία αυτά είναι ένα καινοτόμο παράδειγμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι μαθητές διδάσκονται ξένες γλώσσες, θεατρική και μουσική αγωγή, κάνουν αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ενώ συγχρόνως το διευρυμένο ωράριό τους εξυπηρετεί και μια πρόδηλη κοινωνική ανάγκη για τους εργαζόμενους γονείς.

Οι καθυστερημένες προσλήψεις αναπληρωτών δεν επαρκούν για την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων και ειδικότερα για τις τρεις παραπάνω περιοχές, όταν μόνο στην Αττική βρίσκονται 500 σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., και κατά συνέπεια η εύρυθμη και πλήρης λειτουργία των ολοήμερων σχολείων κρίνεται από αμφίβολη έως προβληματική.

Το Ποτάμι γνωρίζει τη μεγάλη σημασία του ολοήμερου σχολείου με Ε.Α.Ε.Π. γι' αυτό και στηρίζει την επέκταση του θεσμού και τη σύσταση οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας. Ταυτόχρονα καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προβεί άμεσα στην πλήρωση των κενών διδακτικών θέσεων, προκειμένου να σταματήσει από τη μία η άνευ προηγουμένου φετινή ταλαιπωρία των μαθητών και των οικογενειών τους και από την άλλη η αβεβαιότητα και αναστάτωση στους κόλπους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικότητας σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.»

Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.) αποτελούν ένα σχετικά νέο θεσμό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ο οποίος εισήγαγε καινοτομίες έναντι των «κλασικών» δημοτικών σχολείων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος ως προς διδακτικά αντικείμενα και δραστηριότητες και την απασχόληση εκπαιδευτικών ειδικότητας που αφορούν τα επιπρόσθετα ή ενισχυμένα γνωστικά αντικείμενα (Διδασκαλία Ξένων γλωσσών, Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Εικαστική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή, Μουσική Αγωγή, Αθλητισμός, Χορός). Επισημαίνεται ότι, μολονότι μέχρι σήμερα το Ε.Α.Ε.Π. έχει εφαρμοστεί σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία τα οποία έχουν συγκεκριμένο κοινωνικό στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζομένων γονέων, όπως ο περιορισμός των απογευματινών εξωσχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών, αφορά στο σύνολο των Δημοτικών Σχολείων και αποτελεί θεσμό με σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο ο οποίος πρέπει να διευρυνθεί, καθώς μέσω αυτού εισάγονται νέα γνωστικά αντικείμενα και εμπλουτίζονται τα ήδη υπάρχοντα ενώ παράλληλα εισάγονται νέες και καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με το από 01-10-2015 Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 280 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 409 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 157 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 219 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 155 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, 331 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 23 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνο στα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π.

Οι 1.574 ανωτέρω προσλήψεις δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, με ιδιαίτερα εμφανείς τις ελλείψεις στις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου, που καλύπτουν το 46% των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. (500 στην Αττική, 65 στη Δυτική Μακεδονία και 50 στο Νότιο Αιγαίο επί συνόλου 1.380 σχολείων). Στις εν λόγω περιφέρειες έχει καλυφθεί μόλις περί το 22% του απαραίτητου, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εκπαιδευτικού προσωπικού. Το πρόβλημα επιτείνεται καθώς οι προσλήψεις αυτές χρηματοδοτούνται μέσω Ε.Σ.Π.Α. και οι τρεις αυτές περιοχές εξαιρούνται από την υλοποίηση του συγκεκριμένου άξονα για το διάστημα 2014-2020, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων από την μετακίνησή τους από την κατηγορία των περιφερειών «σταδιακής εξόδου» στην κατηγορία «περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών».

Για τη Β᾽ φάση προσλήψεων υπολείπονται μόλις 675 πιστώσεις Ε.Σ.Π.Α. για τα προαναφερθέντα διδακτικά αντικείμενα Ε.Α.Ε.Π. πανελλαδικά, ενώ οι επιπλέον 218 πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν σύμφωνα με την από 23/10/2015 ενημέρωση του κ. Υπουργού προς τους ενδιαφερομένους εκπαιδευτικούς όπως είναι προφανές, δεν είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο των κενών θέσεων. Με βάση σχετική τροπολογία που ενέταξε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82/Α’/2012) και άλλες διατάξεις» εξασφαλίσθηκαν επιπλέον 14,4 εκ. ευρώ για το 2015 και 21,6 εκ. ευρώ για το 2016 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για την απασχόληση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών όπως και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, και κατά συνέπεια αναμένεται η επακριβής κατανομή των εν λόγω επιπρόσθετων πιστώσεων ειδικότερα και για την περίπτωση των σχολείων με Ε.Α.Ε.Π.

Το Ποτάμι γνωρίζει τη μεγάλη σημασία που έχει για τους μαθητές και τις οικογένειές τους αλλά και για το σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών που απασχολούνται, ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με Ε.Α.Ε.Π. για αυτό και τον στηρίζει και υποστηρίζει την επέκταση του θεσμού. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. παρά τα πολύ μεγάλα λάθη και τον κακό προγραμματισμό της προηγούμενης ηγεσίας, πρέπει -έστω και καθυστερημένα- να δώσει λύση στην υποστελέχωση των σχολείων Ε.Α.Ε.Π. με την πρόσληψη των απαιτούμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να σταματήσει η άνευ προηγουμένου φετινή ταλαιπωρία των οικογενειών, της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί έως σήμερα το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προκειμένου να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις στην κατεύθυνση της κάλυψης των κενών όσον αφορά τις έξι προαναφερθείσες ειδικότητες;

2. Προτίθεται το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να συστήσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οργανικές θέσεις για τις ειδικότητες που αυτό δεν έχει συμβεί, δηλαδή Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32), Δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41), Πληροφορικής (ΠΕ19 - ΠΕ20) και Εικαστικών (ΠΕ08);

3. Ποια είναι, γενικότερα, η θέση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ως προς το θεσμό των σχολείων με Ε.Α.Ε.Π.; Σκοπεύετε να επεκτείνετε σε περισσότερα σχολεία τον εν λόγω θεσμό για το σχολικό έτος 2016-2017;

4. Πότε περιήλθε σε γνώση των αρχών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι οι 3 περιφέρειες της Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας «εξαιρούνται» από τη χρηματοδότηση του νέου Ε.Σ.Π.Α.; Και γιατί δεν λήφθηκε η κατάλληλη μέριμνα ώστε και να βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές πηγές κάλυψης των πιστώσεων για τις ανάγκες των εν λόγω περιοχών και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία μαθητών και αναπληρωτών εκπαιδευτικών;

5. Πώς αναμένεται να κατανεμηθεί η πρόσφατα αποφασισθείσα επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.; Επαρκεί για να καλύψει τις εναπομείνασες κενές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας;

6. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί έως σήμερα προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση και η συνέχιση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. στο πλαίσιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης -νέο Ε.Σ.Π.Α.- 2014-2020;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών